Орязват служители в Държавния архив, областните управители ще имат трети заместник

OFFNews Последна промяна на 01 юли 2015 в 13:11 1721 0

Общата численост на Държавна агенция "Архиви" ще бъде съкратена с 13 щатни бройки. Това става с решение на правителството за промени в Устройствения правилник на агенцията. 

Закрива се създаденото през 2011 г. Читателско-експертно-консултативно звено като специализиран помощен орган, който подпомага председателя на ДАА. Причина за това е фактът, че дейността му не е довела до очакваните резултати за подобряване на възможностите за обслужване на потребителите на архивна информация в читалните на държавните архиви.

Премахват се съществуващите самостоятелни длъжности за служител по сигурността на информацията и експерт по връзки с обществеността, като с тези функции ще бъдат натоварени служители от специализирани дирекции. Прецизирани са функциите на структурните звена в Агенцията и свързаните с тях дейности. Общата численост на ДАА е намалена с 13 щатни бройки. Това е съобразено с взетите от правителството мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет.

С промените се актуализират Тарифата за таксите, които се събират от ДАА, и Цените на предоставяните от агенцията услуги. Заплащането им е нормативно регламентирано в Закона за националния архивен фонд. Водещ принцип при формирането на размера им е покриването на разходите, присъщи за извършването на услугите и издаването на документите. Отчетени са потребностите на потребителите на архивна информация, както и възможностите за заплащане на дължимите суми за най-често заявяваните услуги от лица с ниски доходи.

Одобрена беше и промяна в Устройствения правилник на областните администрации, с която заместник-областните управители на област Пловдив се увеличават от двама на трима. Промяната е аргументирана с необходимостта от подобряване на координацията и взаимодействието с 18-те общини в областта, както и по-активна работа с представители на бизнеса за реализиране на политики за развитие на областта.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови