Омбудсманът предлага: Задължение да не се прехвърля на колектор без съгласието на получателя

OFFNews Последна промяна на 17 януари 2022 в 16:15 2682 0

Снимка Архив

Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова за необходимостта от спешни законодателни промени за регламентиране дейността на колекторските фирми.

Ковачева предлага конкретни мерки, които да залегнат в проекта на закона:

- Вземанията срещу потребител да са непрехвърлими на друг кредитор, освен ако той не е дал изрично и в писмена форма съгласието си за това, при това преди прехвърлянето и в индивидуално уговорена клауза в договора;

- Задължително предоставяне при поискване от страна на длъжниците на коректна и точна информация какво са изплатили и какво остава да дължат;

- Уведомяване за прехвърлянето от предишния кредитор, като се посочи кой е новият кредитор; основание и падеж на вземането; общият размер на дължимата сума; общият размер на платената сума; банковата сметка на кредитора; ограниченията за новия кредитор да начислява такси, неустойки, санкции и лихви, които не са предвидени в договора;

- Създаване на специален регистър на фирмите за събиране на вземания;

- Подробно описание на процедурата по несъдебно събиране на задължението с предвидени изрични забрани и ограничения за колекторите;

- Предвиждане на глоби и санкции при неспазване на законовите разпоредби;

- Засилване на контрола като се предвиди например прекратяване на регистрацията при няколко нарушения.

Проф. Ковачева подчертава важността от спешно приемане на законодателни мерки, чрез които да се предостави допълнителна защита на гражданите и контрол при упражняването на дейностите по прехвърляне на вземания и извънсъдебното им събиране.

Тя посочва, че в условията на пандемия проблемите на хората са още по-изострени заради извънредното положение, довело до намалели или дори липса на доходи.

„Безспорно трябва да бъде намерено нормативно решение на тези проблеми, било то с цялостна регламентация в отделен законопроект, който се отнася до дейността по извънсъдебно събиране на задължения и правила за прехвърлянето им, било с промени в действащи нормативни актове“, пише в писмо до Нинова омбудсманът.

Диана Ковачева изтъкна, че през годините тази тема неизменно е била във фокуса на омбудсмана и по нея са предприемани редица действия – отправяни са препоръки в годишните доклади, сезиран е главният прокурор, в писма до председателя на Народното събрание и министъра на правосъдието са поставяни основните проблеми на гражданите с колекторските фирми, за които те са сезирали институцията.

„Възползвам се от случая да обърна внимание на факта, че освен проблемите с колекторските фирми, в своите жалби до мен гражданите поставят и въпроси за нуждата от законодателни мерки за контрол върху фирмите за бързи кредити и за решаване на проблема с вечния длъжник чрез приемане на закон за несъстоятелността на физическите лица (закон за личния фалит)“, пише тя. 

Според Ковачева България остава единствената страна в Европейския съюз, която не предоставя възможност на длъжниците, които не могат да погасяват своите задължения, да се справят с проблема.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови