Обходът на Габрово отложен с година, правителството дава още 10 млн.

OFFNews Последна промяна на 19 декември 2018 в 15:13 2598 0

Обходът на Габрово отложен с година, правителството дава още 10 млн.

Министерският съвет изменя свое постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на „Обход на гр. Габров“ - фаза I.

Постановлението предвижда с размера на неусвоените средства по чл. 1, ал. 1 от Постановление № 197 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. Така ще се открие акредитив за обезпечаване на 100% изпълнението на проекта през 2019 г.
През 2018 г. за изпълнението на обект „Обход на гр. Габрово“ на база фактически извършени разходи са разплатени средства в размер на 9 744 612,48 лв.

Обектът се очаква да завърши през 2019 г. поради закъснение в изпълнението на строително-монтажните работи и поради възникването на непредвидени обстоятелства. При изпълнение на изкопни работи на обекта е регистриран неизвестен археологически обект - част от късно антична църква и съгласно Закона за културното наследство и Протокола на експертната комисия, назначена от министъра на културата, е необходимо провеждане на спасително археологическо проучване. Строителните работи по трасето на пътя в рамките на археологическия обект са преустановени до извършване на пълно спасително проучване на новооткритата недвижима културна ценност.

Изграждането на „Обход на гр. Габрово“ - фаза I ще доведе до намаляване условията за възникване на ПТП, газовото и шумово замърсяване на урбанизирана територия и ще намали времето на пътуване на транзитните потоци. Разглеждан в съвкупност с Тунел под връх Шипка, проектът след неговата цялостна реализация ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общо европейски коридор № IX.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови