Нова криза с ТЕЛК-овете

OFFNews 27 март 2014 в 19:54 3113 0

Нови проблеми с ТЕЛК.

Хората с увреждания се изправят пред пореден проблем с изваждането на документ от ТЕЛК, който е нужен за изплащането на инвалидна пенсия.

Само три белодробни и четири очни специализирани лекарски комисии работят работят в цялата страна и на пациенти се налага да пътуват стотици километри за освидетелстване, тъй като няма достатъчно медици.

Понякога, заради дългото чакане, те временно губят право на инвалидна пенсия.

За да се справи с проблема, здравното министерство предлага 19-те специализираните експертни комисии да бъдат закрити и всички пациенти да се преглеждат от общите.
В момента има ограничение - медиците в ТЕЛК не могат да работят на друго място. Предлага се това положение да отпадне.

„Винаги възниква въпросът с конфликта на интереси, затова колегите, които ще гледат досиетата на пациентите си, ще си дават отвод, когато гледат досиета на техни пациенти, на тяхно място ще влизат други специалисти", обясни здравният министър д-р Таня Андреева.

Същите предложения за промени бяха гласувани преди година от кабинета в оставка на ГЕРБ. Процедурата обаче забуксува и текстовете не бяха гласувани от парламента.

Сега здравното министерство отново ги предлага заради спирането на работа на редица ТЕЛК-ове в страната. До 2-3 седмици те трябва да бъдат гласувани от Минситерския съвет, а след това - и от Народното събрание.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови