На първо четене: Право на социални услуги ще имат всички, а не само уязвимите групи

OFFNews Последна промяна на 18 януари 2019 в 12:50 2998 0

Със 163 гласа "за" и нито един против депутатите в Народното събрание приеха на първо четене Закона за социалните услуги. 

Законопроектът за първи път създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички хора, а не само от уязвимите групи. Предвижда се създаването на национална карта на социалните услуги, която да включва всички социални услуги, които се осигуряват чрез държавно финансиране. 

Финансираните от държавния бюджет услуги ще бъдат класифицирани в три основни групи - на общинско ниво, които задоволяват потребностите на населението от общината; на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата област; на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата страна.

Законопроектът въвежда лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги. Заложено е да се създаде нова Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която ще извършва лицензирането на доставчиците, ще контролира спазването на закона и стандартите за качество.

Новата структура ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет, ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги и ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост в системата на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет.

Акцент в законопроекта се поставя и върху професионалистите в сектора. За тях се предвиждат въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия и стимули за професионално развитие. Ще се създаде етичен кодекс за служителите, които предоставят социални услуги и стандарти за работно натоварване.

По време на обсъждането на Закона за социалните услуги в пленарна зала депутатът от БСП Георги Гьюков изрази притеснение, че дори законопроектът да бъде приет, той ще остане рамков и пожелателен, ако не бъде обезпечим финансово. "За пореден път се налага да обърна внимание на тези, които управляват, че хората и тези, които пряко ги касаят социалните услуги, и обществото като цяло остава с усещането, че тези относително малко пари се разпределят несправедливо и не достигат до тези, които наистина се нуждаят от тях. На обществото трябва да е ясно, че продължавате да намалявате относителния дял на разходите за социални плащания от БВП", посочи Гьоков.

Според народния представител от левицата Виолета Желева един от основните проблеми в системата за социално подпомагане е липсата на кадри, което се дължи на ниското заплащане. "В тази връзка е спорно създаването нова Агенция за социални услуги към МТСП. Несъмнено ще са нужни и значителни средства за създаването ѝ, както е посочено в предварителната оценка на закона", заяви тя.

Последен в дебата взе думата министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той посочи, че новият закон за социалните услуги разширява полето на публично-частното партньорство и акцентира въху интегрирания подход в подпомагането.

Петков коментира още ролята на общините, която се предвижда в законопроекта. "Обшините и сега имат основна роля на доставчици на социални услуги. С този законопроект се прави реална децентрализация на социалните услуги. Тези отговорности, които приемат общините са обезпечени. Държавата има ангажимент да финансира всички услуги от картата - не само използването на услугата, но и нейното насочване.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови