МОСВ ще забрани вноса и развъждането на американски норки

OFFNews 08 април 2022 в 21:35 3518 0

Снимка pixabay

Американска норка

Проект на заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов забранява вноса и развъждането на вида американска норка на територията на България, съобщиха от МОСВ. 

Целта на заповедта е редуциране на общия брой екземпляри от вида чрез забрана на вноса и размножаването, за да се ограничи рискът от изпускане в природата и да се намали пряката заплаха за биологичното разнообразие в България.

Забраната се основава на Закона за биологичното разнообразие, според който със заповед министърът може да забрани "вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота".

Според наблюденията на специалистите по биоразнообразие има сериозен риск от навлизане и бързо разпространение на популацията от фермите за норки в околната среда. Трайното установяване измества местни видове и най-вече унищожава защитени видове бозайници, птици, влечуги и др.

Министър Сандов мотивира забраната и с данни от мониторинга на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, според които в периода август 2017 г. - март 2019 г. има общо 108 избягали норки, от които 27 са открити в дивата природа.

Американската норка е номер 19 в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа

Най-голям брой избягали индивиди – 72%, са регистрирани в края на зимата и началото на пролетта, което съвпада с първия период на размножаване на норките. Изводите сочат, че в района на селата има стабилна популация на американска норка.

Поради силното си отрицателно въздействие върху биоразнообразието и екосистемите, както и върху икономиката в Европа, видът е включен от учените под номер 19 в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа, както и на приоритетните инвазивни чужди видове за България.

В 24 страни в ЕС е регистрирано наличието на американски норки в дивата природа след изпускане от животновъдни обекти. А в 19 държави вече са установени устойчиви популации. Избягалите норки са изместили популациите на силно застрашената европейска норка и са допринесли за изчезването на критично застрашени европейски видове животни.

Срокът на общественото обсъждане на заповедта е до 10 май, съобщават от МОСВ. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Ще се напълни ли Европарламентът с глашатаи на Путин