МО внесе яснота: всички търгове за имоти са публични

OFFNews Последна промяна на 21 август 2019 в 20:23 2350 0

Министерство на отбраната

Снимка offnews.bg

Всички решения за откриване на тръжни процедури за продажби на имоти, които са в управление на Министерството на отбраната, се обявяват публично, включително се публикуват в интернет страницата на Министерството на отбраната и на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело".

Това е посочено от военното ни ведомство в съобщение до медиите. Повод за него са публикации, които визират обяви на Министерството на отбраната за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, управлявани от него.

Началните тръжни цени на имотите са определени съгласно чл. 88 от ППЗДС, а именно: При провеждане на търгове за продажба на имоти – държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто. Началната тръжна цена, която обявява Министерството на отбраната, е цена без ДДС. Върху достигнатата продажна цена се начисляват допълнително разходи за купувача, както и режийни разноски; местен данък; такса вписване; ДДС върху стойността на режийните разноски и ДДС върху продажната цена.

Припомня се също, че Министерството на отбраната не продава жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд, които се намират в действащи гарнизони, т.е. в населени места, в които са разположени военни формирования на Въоръжените сили или други структури на министерството. Това е регламентирано в Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната в населени места, в които няма структури на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия. Тази наредба е приета с Постановление на Министерския съвет № 193 от 08.09.2010 г.

През 2018 г. са организирани две процедури за продажба на жилища и гаражи по реда на тази наредба. През юни е открита процедура за продажбата на 49 жилища и един гараж, които се намират в Търговище, Добрич, Елхово, Болярово, Средец, Чирпан, Ардино, Крумовград, Момчилград, Димитровград, Любимец и Симеоновград. През октомври е открита процедура по продажба на 5 жилища, които се намират в гр. Крумовград. Продажбите на тези жилища и гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната се е извършила на цена, равна на данъчната оценка на имота, увеличена с 5 на сто, но не по-ниска от балансовата му стойност.

Жилища в градовете Варна и Бургас не са продавани, уточняват от министерството.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови