Милка Христова: Бизнес-планът и новото име не решават нито един от проблемите на ''Чистота Искър''

OFFNews Последна промяна на 14 януари 2021 в 20:17 1206 0

Състоянието на "Чистота Искър" ЕАД е емблематичен пример, докъде може да бъде доведено едно общинско дружество, поради лошо ръководство, занемарен контрол и безхаберие от страна на Столична община и от принципала Столичен общински съвет. Това заяви заместник-председателят на групата на БСП Милка Христова по повод предложения бизнес-план и промяна на името, и предмета на дейност на дружеството.

"Известно е, че дружеството работи почти изцяло по договори със Столична община. В повечето случаи дейностите пряко му се възлагат, което му създава в голяма степен икономически комфорт по отношение на гарантирани приходи", посочи Христова и обясни, че от печалба в размер на 2,4 млн. за 2014г. се стига до загуба от 1,526 млн. лв. за 2019 г.

Според нея влошените икономически резултати са логични и няма как да бъдат други, при условие, че през последните години дружеството работи като трансмисия, чрез която над 95% от осигурените му от Столична община изтичат към външни изпълнители.

Милка Христова обясни как става това:

"Преди няколко години Столична община възложи пряко, без ЗОП на "Чистота Искър" ЕООД дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село", както и зимното почистване на Природен парк "Витоша", територията на район "Панчарево" и район "Витоша" на обща стойност около 12 млн. лв. От тази сума дружеството изплаща около 11,3 млн. лв. - 94% за "външни услуги" под формата на фиктивни договори за "наем на техника". "Тези договори по същество представляват договори за възлагане на дейностите на подизпълнител, с което грубо се заобикаля и нарушава Закона за обществените поръчки", поясни тя.

Общинският съветник от БСП припомни, че в "Чистота Искър" беше извършена проверка от дирекция "Вътрешен контрол" на СО през 2019 г. Тя приключи с доклад с изключително тежки констатации за множество допуснати нарушения в управлението на това дружество - сключване на неизгодни договори, незаконно превъзлагане на дейности, лобистки назначения, явни конфликти на интереси, неправилно отчитане на извършени дейности, неспазване на ЗОП, назначаване на "мъртви души", манипулирано счетоводство, съставяне на документи с невярно съдържание и т.н.

"Този доклад така и не стигна до принципала СОС, въпреки многократните настоявания на съветниците от БСП. Г-жа Фандъкова предпочете да изпрати доклада на Прокуратурата и досега няма информация, какво се случва с него", обясни Милка Христова.

"Съветниците от БСП ясно и многократно заявявахме, че незаконосъобразните управленски практики не могат да бъдат предмет само на прокуратурата, а следва да са на вниманието и на СОС, който е длъжен да предприеме действия за тяхното преустановяване", счита тя.

Христова беше категорична, че представеният на сесията на СОС доклад за "Чистота Искър" ЕАД и предложеният бизнес-план, който днес разглеждаме, не дават отговор и решение на нито един от проблемите на дружеството - тъкмо напротив.

"В доклада и представения бизнес-план липсва дори и опит за анализ на действителните проблеми на дружеството, както и предложения за тяхното преодоляване. Този доклад със същия успех може да бъде отнесен към всяко друго общинско дружество, като се смени историческия преглед за създаването му и имената на управляващите го", заяви заместник-председателят на СОС.

По думите й направеният SWOT-анализ е повърхностен и не дава вярна картина на състоянието на дружеството. Тя посочи като пример за това, че в силните страни на този анализ е посочено „добро финансово управление”, а между слабите страни – неподходящото за дейността име на дружеството. "Това вече е ноу хау! Тогава да препоръчаме и "Топлофикация София" да се преименува, например в "Екотерм", и да се надяваме, че това ще реши проблемите с лошия имидж, който това дружество има сред софиянци", каза Христова.

В заключение Милка Христова направи следните изводи:

"Столична община и лично г-жа Фандъкова се отказват въобще от идеята, някога дейностите по събиране и извозване на отпадъците да се извършват от общинско дружество. Нека външните фирми – чистачи да са спокойни, те си остават абонати за тлъст пай от общинския бюджет". По думите й доказателство за това е фактът, че се акцентира и предлага в предмета на дейност на дружеството да се включи възможността за извършване на дейности по строителство и ремонти.

На второ място тя посочи, че липсват гаранции, че лошите управленски практики, ще бъдат преустановени, защото те изобщо не са констатирани и анализирани в бизнес плана, а преименуването на "Чистота Искър" в "Софекострой" и заявеното намерение за модернизиране на административната сграда, няма да ги прекратят.

По думите на председателят на групата на социалистите в СОС липсва надежден и ясен анализ дали предвидените около 3.5 млн.лв. за закупуване на техника са достатъчни да обезпечат досегашните дейности, за да се преустанови практиката на "превъзлагане на дейности" на външни изпълнители, чрез фиктивни договори за "наемане на техника".

"Налага се крайният извод, че предложеният бизнес-план не осигурява така необходимата и желаната от всички нас промяна в дейността на това дружество", каза в заключение Милка Христова и добави, че общинските съветници от "БСП за България" ще гласуват против.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови