Комунистите честват 150-годишнината на Ленин: COVID-19 разкри недъзите на капитализма

OFFNews Последна промяна на 22 април 2020 в 11:37 8424 0

90 комунистически и работнически партии от цял свят почетоха 150-годишнината от рождението на идеолога на Октомврийската революция в Русия Владимир Илич Ленин. 

В общото им изявление освен възхвали към вожда и учителя се посочва и че във времената на коронавирусната криза е много необходимо да се обърнем към заветите на Ленин. Според комунистите по света пандемията от COVID-19 е разкрила огромните трагични недостатъци на системата на здравеопазването в капиталистическите страни, както и антисоциалната и паразитна природа на капиталистическата система.

Бремето на новата криза отново ще бъде стоварено върху раменете на трудещите се, а империалистите пак създават заплаха за мира и за народите, посочват 90-те пурпурно червени партии.

Сред подписалите съвместното изявление са и цели три партии от България. Това са Комунистическата партия на България, Партията на българските комунисти и Съюзът на комунистите в България.

Ето и пълния текст на изявлението:

Ние почитаме паметта на великия вожд
на революцията В.И. Ленин,
наш дълг е да продължим неговото дело!

Ние, комунистическите и работническите партии, подписвайки се под това Съвместно изявление, искаме да почетем паметта на великия революционер и теоретик на научния социализъм Владимир Илич Ленин, чиято 150-годишнина отбелязваме на 22 април.

Точно в днешните условия, когато се разраства пандемията от COVID-19, която разкри огромните трагични недостатъци на системата на здравеопазването в капиталистическите страни, антисоциалната и паразитна природа на капиталистическата система пред лицето на новата криза, бремето на която отново ще бъде стоварено върху раменете на трудещите се, а също и агресивната природа на империализма и изострянето на империалистическите противоречия, създаващи нова заплаха за мира и за народите, ние още повече чувстваме голямата необходимост да се обърнем към историческата личност на В.И. Ленин.

Към личността, посветила целия свой живот, без остатък, на делото на работническата класа и на другите народни слоеве, на борбата за ликвидиране на експлоатацията и изграждането на социалистическото общество.

Ние почитаме В.И. Ленин като основател на съвременната партия на работническата класа, на партия от "нов тип", която решително се разграничава от опортюнизма и ренегатството на старите социалдемократически партии. Такава беше партията на болшевиките, която се намираше в първите редици на класовата борба на пролетариата и на другите угнетени народи на Русия. Партията на Ленин доведе работническата класа на Русия до победа, до свалянето на експлоататорските класи и до установяване на диктатура на пролетариата, до формирането на правителство на работниците и селяните, което беше поставено в служба на интересите на мнозинството, в служба на експлоатираните и угнетени маси. В.И. Ленин определи и обоснова авангардната роля на Комунистическата партия не само за установяването на работническа власт, но и за изграждането на социализма.

Ние почитаме В.И. Ленин като теоретик, който, отчитайки конкретната действителност, и за бъдещето разви съставните части на марксизма - философията, политическата икономия и научния комунизъм. Ние почитаме В.И. Ленин като противник на всякакви опортюнистични и ревизионистки извращения на революционната теория и практика, като противник на догматиза, сектанството и парламентарните илюзии. Такива негови работи като «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Развитие капитализма в России», «Что делать?», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм», «Марксизм и ревизионизм», «Крах II Интернационала», «Социализм и война», «О лозунге Соединённых Штатов Европы», «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция», «Апрельские тезисы», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Очередные задачи Советской власти», «Великий почин» и днес са отправна точка за разпространение и развитие на марксизма и революционната борба. Ценното теоретично наследство на Ленин остава абсолютно актуално и е маяк в идейно-политическото възпитание и дейност на всяко ново поколение революционери.

Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на Великата октомврийска социалистическа революция, която преди повече от век разтърси човечеството, на победоносната революция, която показа силата на класовата борба, на силата на експлоатираните и угнетени маси, когато те вземат делото в собствените си ръце и завъртат колелото на историята напред, в посоката на социалното освобождение. Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на пламъка на Октомври, който ускори създаването на редица комунистически партии, на революционни работнически партии. Ленин притежаваше проницателни стратегически способности и умело управляваше съюзи. Способности, които той отдаде на делото на социалистическата революция.

Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на първата в света социалистическа държава, в която за пръв път беше установена властта на работниците на основата на новите революционни институции, такива като Съветите. Социалистическа държава, която се стремеше към икономическо функциониране на обществото на нова основа - на основата на удовлетворяването на съвременните обществени потребности и всестранното свободно развитие на всички хора, а не на основата на ръста на печалбата за шепа хора. СССР е първата в света социалистическа държава, която стана реалност благодарение на специалния принос на В.И. Ленин, извел на преден план новите безпрецедентни икономически, социални, политически и културни завоевания на работническата класа и широките трудови слоеве, които оказаха огромно влияние на историческто прогресивно развитие на събитията на нашата планета. Той беше опора за народите в борбата за социализъм и мир.

Ние почитаме В.И. Ленин като велик интернационалист, лидер, издигнал знамето на пролетарския интернационализъм, възправил се срещу предателската позиция на Втория Интернационал през Първата световна империалистическа война. Почитаме В.И. Ленин като борец срещу буржоазния национализъм и другите буржоазни измислици, такива като космополитизма на капитала. Почитаме В.И. Ленин като инициатор за създаването на Третия Комунистически Интернационал, който оказа голямо влияние върху международното работническо и комунистическо движение, и като личност, която и днес е основен източник за извличането на полезни изводи от опита, натрупан в хода на неговата дейност. Позициите на Ленин по въпросите за колониализма доведоха комунистите до разбирането на проблема с колониите и ги вдъхнови в оглавяването на антиколониалната борба, както в колониалните държави, така и в колониите.

Ние почитаме В.И. Ленин като неуморен и последователен борец срещу империалистическите войни, за борбата на народите за национално и социално освобождение, за социална справедливост, мир, социализъм.

Контрареволюцията и капиталистическата реставрация не могат да зачеркнат достиженията на социализма. Бедствията и несправедливостта, острите проблеми и мъченията, свързани с капиталистическата експлоатация и потисничеството, с които се сблъскват работническата класа, дребните и средните слоеве, селячеството и народите в цяло, подчертават днешната необходимост и актуалност на социализма за целия свят.

Комунистическите и работническите партии осъждат вълната на премълчаване и реакционното и антикомунистическо изкривяване на фактите за В.И. Ленин, с които се нахвърлиха по цял свят политическите сили, служещи на интересите на капитала.

Ние се борим за продължаване делото на Ленин и сме изпълнени с решимостта да разпространяваме неговите идеи, да продължаваме да защитаваме неговото наследство и призоваваме трудещите се и народите да извлекат своите уроци от това.

22 април 2020 г.

Съвместното изявление е подписано от:

Communist Party of Albania
PADS, Algeria
Communist Party of Argentina
Communist Party of Armenia
Communist Party of Australia
Party of Labour of Austria
Communist Party of Azerbaijan
Democratic Progressive Tribune of Bahrain
Communist Party of Bangladesh
Communist Party of Belarus
Communist Party of Belgium
Brazilian Communist Party
Communist Party of Britain
New Communist Party of Britain
Communist Party of Bulgaria
Party of Bulgarian Communists
Union of Communists in Bulgaria
Communist Party of Canada
Communist Party of Chile
Socialist Workers' Party of Croatia
AKEL, Cyprus
Communist Party of Bohemia-Moravia
Communist Party of Denmark
Communist Party in Denmark
Force of the Revolution, Dominican Republic
Communist Party Ecuador
Egyptian CP
Communist Party of El Salvador
Communist Party of Finland
Communist Revolutionary Party of France
Pole of Communist Revival in France
United Communist Party of Georgia
German Communist Party
Communist Party of Greece
Hungarian Workers Party
Communist Party of India
Communist Party of India (Marxist)
Communist Party of Kurdistan – Iraq
Tudeh Party of Iran
Workers' Party of Ireland
Communist Party of Ireland
Communist Party of Israel
Communist Party, Italy
Italian Communist Party
Jordanian Communist Party
Shiso-Undo, Japan
Socialist Movement of Kazakhstan
Workers' Party of Korea
Party of the Communists of Kyrgyzstan
Lebanese Communist Party
Socialist Party of Latvia
Socialist Party, Lithuania
Communist Party of Luxembourg
Communist Party of Malta
Communist Party of Mexico
Communist Party of Norway
New Communist Party of the Netherlands
Communist Party of Pakistan
Palestinian Communist Party
Palestinian People's Party
Paraguayan Communist Party
Peruan Communist Party
Communist Party of Puerto Rico
Communist Party of Poland
Portuguese Communist Party
Philippine Communist Party (PKP-1930)
Communist Party of Ukraine
Union of Communists of Ukraine
Communist Party of the Russian Federation
Communist Workers' Party of Russia
Communist Party of the Soviet Union
Union of Communist Parties - CPSU
New Communist Party of Yugoslavia
Communists of Serbia
Communist Party of Slovakia
South African Communist Party
Communist Party of Spain
Communist Party of the Workers of Spain
Communist Party of the Peoples of Spain
Communists of Catalonia
Galizan People's Union
Communist Party of Sri Lanka
Communist Party of Swaziland
Communist Party of Sweden
Communist Party, Switzerland
Sudanese Communist Party
Syrian Communist Party
Communist Party of Turkey
Party of Communists, USA
Communist Party of Venezuela

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !