Как фирма за боклук строи моста край Трън без обществена поръчка

Валя Ахчиева 12 април 2019 в 12:04 9727 0

Снимка Валя Ахчиева

Най-новото журналистическо разследване на Валя Ахчиева, публикувано на сайта euelectionsbulgaria.com, разкрива как за да се избегне обществена поръчка, институциите поверяват строителството на мост на фирма, известна с това, че събира боклук. Резултатът е видим в снимките на Ахчиева.

Пътуваме от София към град Трън. Пътят е второкласен от републиканската пътна мрежа и е изцяло на територията на област Перник. Крайният му километър е на границата с Република Сърбия. Това, което виждаме с придружаващия ме експерт по пътищата, са непочистени канавки и неокосена растителност по банкета на целия път.

А не би трябвало да е така. Защото Агенция „Пътна инфраструктура”/АПИ/, според документите, е провела обществена поръчка и е сключила договор през 2016 година за оперативно, текущо и зимно поддържане, както и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища на територията на Пернишка област с една фирма – Консорциум „ЗМБГ Констракшън” със седалище в София. В консорциума партньори са софийската фирма „ЗМБГ” и пернишката фирма „Лиел Констракшън”. И двете фирми са известни с боклука и с договорите си за сметосъбиране.

А за поддържането и за ремонта на пътищата в Пернишкия регион, според една справка, АПИ е предвидила да плати за 2019 година, само за едни общо 34,4 км, почти 24 милиона лева на Консорциума „ЗМБГ Констракшън”!

И за тези пари би трябвало да се извършват всички ремонтни и възстановителни дейности по пътищата в Пернишко, с необходимата строителна техника и със специалисти. И да се коси тревата по банкетите на пътя.

Но никой не е косил по пътя към Трън.

А малко преди града се намира каменен мост над река Ябланица, построен през далечната 1933 година. Мостът е с една лента за движение, с намален габарит спрямо пътя, разположен в контра крива, а парапетът му е от каменна зидария.

Така е изглеждал според снимките старият 86-годишен мост преди инцидента.

На 8-ми ноември 2017 година, около 22 часа, един тежкотоварен камион със сръбска регистрация, движейки се в посока Трън – Перник, претърпява пътно-транспортно произшествие. Камионът събаря каменния парапет и надвисва над моста. След спасителна операция с тежка строителна техника шофьорът е изваден от автомобила.

И от този момент започва дългата сага с моста при Трън, който според всички документи е опасен за живота на хората.

Само два дни след инцидента е първото посещение от експерт на Института по пътища и мостове, който препоръчва много бързо да се възстанови разрушения парапет с нов, бетонов парапет. Това е само временно решение за обезопасяването на моста.

И такъв временен бетонов парапет е направен.

Но според първия доклад до АПИ на директора на Областно пътно управление – Перник – инж. Румен Сачански, от 13.11.2017 год. „ежедневно по трасето преминава интензивен трафик от и за Република Сърбия, в това число и множество автовози. Необходимо е да се предприемат мерки за уширяването на моста, с цел подобряване на транспортно-експлоатационните му качества.”

В тези първи дни след инцидента Институтът по пътища и мостове е направил препоръка – необходимо е разширение и рехабилитация на моста по изготвен проект. А това означава сериозна реконструкция, строителство и обществена поръчка.

И изведнъж директорът на дирекция „Поддържане пътна инфраструктура” в АПИ – инж. Михаил Рашков, пише нещо съвсем различно на една друга дирекция в АПИ. А именно, че „ще предприемат действия по ремонтно-възстановителни работи.”

Това означава, че мостът ще се ремонтира от фирмата по поддръжка в Пернишкия регион – Консорциум „ЗМБГ Констракшън”, и с милионите левове, предвидени по договора за текущ ремонт на пътищата.

Следват 6 месеца бездействие от страна на Агенция „Пътна инфраструктура”. Никой не си е мръднал пръста за един рисков мост.

Защо не са взети никакви мерки за изпълнение на препоръката на компетентния орган – Института по пътища и мостове, за изпълнение на реконструкцията на моста - разширението на моста по габаритите на пътя?

Едва през месец май на следващата година – 2018-та, кметът на Община Трън Цветислава Цветкова пише на Областно пътно управление – Перник, че този мост е опасен за хората.

И следва моментална реакция от страна на Пътното управление в Перник. Директорът пише до Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, че мостът е с „подровени основи и подпорните стени са компрометирани. Има разфугирана зидария.”

Този доклад е тревожен. Той сочи рискова ситуация за хората цели 6 месеца, при пълно бездействие от страна на държавата!

На 18.06.2018 година има Протокол от Комисия в Областно пътно управление – Перник, която констатира, че няма пари за реконструкция на моста. И тъй като това не е ремонт на моста, за да се използват онези милиони левове по договора за поддръжката на пътищата, а това е реконструкция, то комисията предлага да се кандидатства в Министерския съвет за пари от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Комисията решава да се направи уширение на моста.

След няколко дни – на 22.06.2018 година, на АПИ пишат вече и от МВР-Перник: „Мостът не е в изправност и създава предпоставки за тежки ПТП. Самото съоръжение е вероятно нестабилно и потенциално опасно. Изискват се бързи действия от Ваша страна.”

И едва на 04.07.2018 година, 9 месеца след инцидента, АПИ отговаря на Пътно управление-Перник:

„Да се изготви технологичен проект за превантивен ремонт по Наредбата за поддържане и текущ ремонт. В проекта да се предвидят всички необходими действия за възстановяване на съоръжението в съществуващия му вид от преди инцидента.”

С това свое разпореждане всъщност АПИ иска мостът да стане какъвто е бил… през 1933 година! И никакво подобрение да не се прави на техническите параметри!

Следва писмо от вътрешната кореспонденция в АПИ, от 09.07.2018 година, от което научаваме, че нямало финансов ресурс за ремонта на моста.

А на 14.08.2018-та Институтът по пътища и мостове съгласува технологичния проект за ремонт на моста. И следващия месец, на 05.09.2018 година, има Протокол на Областно пътно управление – Перник, когато Технико-икономически съвет разглежда изготвения проект на фирмата „Мостконсулт”.

Възложител е АПИ. Изпълнител е фирмата по поддръжка и ремонт – Консорциум „ЗМБГ Констракшън”. А от самия проект разбираме, че не става дума за ремонт, а за …истинска реконструкция на моста.

В проекта пише, че ще се изгражда пътна плоча с ширина 9 метра. Ще се демонтират камъни. Тоест това е проект за сериозна реконструкция на моста.

И след одобрението на проекта, директорът на пътно управление в Перник инж. Сачански пише на АПИ, че трябва да се направи допълнително задание за геодезистите по проекта.

И УС на АПИ одобрява на 02.10.2018-та година това допълнително задание от над 48 хиляди лева. Одобряват и още две допълнителни задания.

На мой въпрос към АПИ колко е платено за проекта, както и за допълнителните задания, и от коя сметка е направено плащането получих следния отговор:

„Извършено е изготвяне на проект и укрепване на долното строене и на пътната конструкция на съоръжението. Трите дейности са извършени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Област Перник от изпълнителя Консорциум „ЗМБГ Констракшън” на обща стойност 784 388,51 лева с ДДС. На фирмата за боклук!

Аварийните ремонти са изпълнени съгласно чл. 148 ал. 6 от ЗУТ, за да не се прекъсва движението по републиканския път.

Явно през месец октомври миналата година са стартирали строителните дейности по моста. Но някои хора от Трън са се оплакали на прокурор от Окръжната прокуратура в Перник, че мостът се строи некачествено. И един прокурор е проверил какво става там, на моста над река Ябланица.

А на 04.02.2019 г. прокурор Николай Цветков от Окръжната прокуратура в Перник е поискал писмено чрез Върховната административна прокуратура /ВАП/ АПИ да му предостави цялата документация по случая с моста, защото той е констатирал, че мостът се разширява. А това е различно от ремонт на моста. И според прокурора е нарушена процедурата за извършване на строителни дейности, според която трябва да има обществена поръчка от АПИ.

Явно това писмо на прокурор Николай Цветков от Перник е предизвикало спешни действия от страна на АПИ за узаконяване на строителните дейности извън закона.

И на 29-ти март, само преди две седмици, АПИ пише на прокурора, че това било реконструкция на моста. И сякаш забравят, че самите те са разпоредили да се прави ремонт и да се възстанови моста така, както е изглеждал през 1933 година! Пишат още, че е изготвен технически проект и били внесени документите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за издаване на разрешително за строеж на основание чл. 148 ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Само че този член на закона се отнася за бедствени и аварийни ситуации, когато разрешения за строеж по изключение могат да се издават и по време на изпълнението на неотложни аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им. Но в случая с моста не става дума за авария или бедствие. Това е един инцидент на пътя с един камион като стотиците други в България. И никъде в документите не е описана авария или бедствие на моста край Трън. А и бездействието на АПИ цели 6-7 месеца, без да си мръднат пръста за моста, само доказва, че това не са неотложни действия при бедствия и аварии.

И от това писмо на АПИ до прокурора в Перник отпреди дни ние разбираме, че… мостът всъщност няма разрешително за строеж досега.

Но мостът е реконструиран без строително разрешение!

Защото, пристигайки на моста над река Ябланица, там, преди град Трън, ние видяхме следната картина:

Снимка: Валя Ахчиева

Мостът е реконструиран в габарита на пътя, с ширина 9 метра, с пътно платно и конзоли. Тоест мостът е уширен. Излята е плоча с ширина 9 метра. Излети са предходните плочи, поставени са еластични огради. Върху старите камъни от 1933 година е поставена мрежа и тя е с циментово покритие. Виждат се язви върху нея. Некачествено е извършено укрепването. Сега предстои да се направи пътната част на подходите към моста, долно строене и асфалтиране на моста.

Това, което виждаме с експерта по пътищата, е сериозна реконструкция на моста.

И не би трябвало да се плащат тези близо 785 хиляди лева за строителните дейности досега от милионите за текущ ремонт на пътища. А щом е реконструкция, по закон е задължителна обществена поръчка. Но такава обществена поръчка не е проведена. В отговора си до мен АПИ пише, че през 2019 година „предстои да стартират обществени поръчки за строителство и строителен надзор за довършване на пътната част на съоръжението”. Тепърва ще се правят обществени поръчки. Постфактум.

А трябва да има и разрешително за строеж.

Такова разрешение за строеж няма. Точно заради това само няколко дни след писмото на прокурора, на 19.02.2019 година, директорът на Областно пътно управление – Перник – инж. Сачански пише Заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството:

„Дайте ни строително разрешение.”

И какво виси сега там, на моста над река Ябланица? Неоправдано бездействие на държавата 6-7 месеца при риск за живота на хората. Погазване на закона да се реконструира мост без обществена поръчка. И изграждане на съоръжението без разрешение за строеж, от съмнителен изпълнител, меко казано.

А в момента АПИ се опитва да узакони незаконната си дейност по моста.

Само защото един прокурор е повдигнал въпроса за законността след сигнал на хората в риск от региона.

Ще стигне ли докрай прокурорът?

*Заглавието е на редакцията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови