ЕК прекрати 7 наказателни процедури срещу България

Георги А. Ангелов 02 април 2020 в 17:54 7417 0

Image by Jai79 from Pixabay

Европейската комисия е спряла преписките по 7 наказателни процедури според регистъра й. Към днешна дата срещу България остават 39 наказателни процедури.

Отменените днес са в областите: Околна среда, Правосъдие, основни права и гражданство, Данъчно облагане и митнически съюз, Вътрешни работи, Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари. В регистъра няма информация коя прекратена процедура за какво конкретно нарушение е, а само областта и директивата, която е била нарушена.

В съобщение на Европейската комисия се казва, че “предвид пандемията от коронавирус комисията трябва да отчете настоящия натиск върху административните ресурси на държавите членки, предизвикан от разпространението на COVID-19. С оглед на това днес ЕК по изключение публикува само прекратените производства, при които проблемите със засегнатите държави членки са били решени и не е необходимо тя да предприема по-нататъшни действия”.

Комисията напомня, че “упражнява ролята си на пазител на договорите много отговорно и ясно посочва на държавите членки, че все пак ще продължи производствата за установяване на нарушения, ако е необходимо, включително в рамките на редовните пакети от решения във връзка с нарушения”.

От същото съобщение се разбира за какво са две от отменените процедури за нарушения, по които няма да се предприемат по нататъшни действия. Едното е за транспониране на правилата на ЕС относно резервационните данни на пътниците в националните си законодателства. Прекратяват се производствата срещу България, Гърция, Естония, Кипър, Люксембург, Португалия, Румъния и Франция, “тъй като те вече са транспонирали изцяло правилата на ЕС относно резервационните данни на пътниците”.

С Директивата за резервационните данни на пътниците се определят правилата за предаването на въпросните данни (т.е. информацията, която пътниците са предоставили на въздушните превозвачи при резервирането и регистрирането за полети) от въздушните преводачи на органите на държавите членки и обработването на тези данни за целите на правоприлагането при пълно зачитане на гаранциите за защита на данните.

Комисията прекратява производствата срещу България, Гърция и Ирландия след пълното транспониране на рамкови решения в областта на наказателното право Тези мерки обхващат съответно прилагането на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация. Целта е да се улесни прилагането на подходящи пробационни мерки и алтернативни санкции за нарушителите, които не живеят в държавата, издала присъдата.

Рамковото решение за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения гарантира взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода, и има за цел да улесни социалната рехабилитация на осъдените лица. Рамковото решение относно финансовите санкции позволява взаимното признаване на финансовите санкции, благодарение на което съдебните или административните органи в една държава членка на ЕС, могат да изпращат непосредствено на орган в друга държава членка решението за налагане на финансова санкция и да постигат признаване и изпълнение на това решение. И трите страни са направили необходимите поправки в законодателствата си.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)