Депутатите решават да се лекуваме по два здравни пакета

OFFNews 05 юни 2015 в 07:33 2617 0

Днес депутатите гледат на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване, които предвиждат пакетът от медицински услуги, заплащани НЗОК, да се раздели на два - основен и допълнителен.

Документът беше внесен в деловодството на Народното събрание в началото на февруари от Министерски съвет и беше приет от депутатите на първо четене през март. Вчера дебатите около промените предизвикаха спорове в пленарната зала и в крайна сметка депутатите решиха днес да няма петъчен парламентарен контрол, за да се разгледа този закон.

Промените в закона полагат основите на реформата на здравния министър Петър Москов. Според него това би повишило качеството на медицинското обслужване, както и контрола на обслужването в здравното заведение.

Конкретните медицински дейности, които ще се включват в двата пакета, ще продължат да се регламентират, както и досега - с наредба на министъра на здравеопазването.

Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата, както и медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели, се предвижда да се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК вместо с наредба на министъра на здравеопазването, както беше досега. Министърът на здравеопазването пък ще утвърждава с наредба критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност ще се извършва от НЗОК.

От компетентността на Надзорния съвет на НЗОК ще бъде и определянето на периодичността на актуализация на списъка, вместо това да се разписва на законово ниво. По този начин ще се постигне по-голяма гъвкавост на процеса както от гледна точка на нуждите на пациентите, така и с оглед на бюджета на НЗОК.

Законопроектът предвижда да се възстановят арбитражните комисии, които ще се състоят от равен брой представители на РЗОК и на РЗ, както и от представители на различните съсловни организации. Комисиите ще решават противоречия между решението на санкциониран и лекар-контрольор

Идеята е по този начин случаите да се обсъждат от практикуващи специалисти в съответните области, което ще доведе до реални резултати от проверките на качеството на медицинската помощ.

Националната здравноосигурителна каса се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги, тъй като в центъра на здравната политика стои пациентът и неговото мнение следва да има важно значение при изследване дейността на лечебните заведения.

Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който се констатира системна неудовлетвореност от страна на пациентите, както и прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в националните рамкови договори.

Законопроектът увеличава и състава на надзорния съвет на НЗОК с двама представители на държавата- досега той се състоеше от 9 души, но вече ще са 11. Мотивите за това са, че разходите на НЗОК са част се определят съобразно общите правила за бюджетна консолидация, което е ангажимент на държавата.

Предвижда се задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти за домашно лечение и при злокачествени и други заболявания в болничната помощ, които се заплащат от НЗОК. Такова договаряне ще се извършва и по отношение на лекарствените продукти, които НЗОК заплаща в изпълнение на национални програми със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Законопроектът се въвеждане на оценка на здравните технологии при включване в Позитивния лекарствен списък на лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование. Оценката проучва краткосрочните и дългосрочните резултати, свързани с прилагането на здравните технологии, и има за цел да предостави информация относно алтернативните здравни стратегии. 

Днес Народното събрание ще глада на първо четене на предложените от Министерски съвет промени на Закона за горите, в които е предвидено да се забрани сеченето на дървета през тъмната част на денонощието, което се очаква да ограничи възможността за нерегламентирани посегателства.

Проектът предлага още да се въведе на разпоредба, с която се предвижда камионите, които превозват дървесина, да бъдат снабдени с GPS устройства, като по този начин се очаква да се постигне ефективен контрол при транспортирането на тази суровина.

Освен това се предвижда разработването на електронна система за издаване на превозни билети онлайн, което щяло да допринесе за постигането на дългоочакваната електронизация на процесите по отчет и контрол в горския сектор.

Предвижда се в обектите, в които постъпва или се преработва дървесина, да бъде инсталирана система за видео наблюдение с цел превантивен, текущ и последващ контрол.

Тези две мерки са с отложено действие, като се предлага първата да влезе в сила от началото на 2017 г., а видеонаблюдението - от 2016 г.

Законопроектът предвижда разширяване на правомощията на служителите, назначени за опазване на горски територии - да имат правото и възможността да правят проверки и да издават актове и извън установеното работно време на територията на цялото предприятие.

В законопроектът е заложено при особено тежки нарушения още след първото констатирано нарушение да бъде отнеман лицензът за извършване на дейности в горски територии, както на физически, така и на юридически лица. 

Освен това се предвижда да се въведе изпит за хората, които са със средно образование и желаещи да се впишат в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика, както и за тези, чиято регистрация е била прекратена заради извършени нарушения.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)