Депутатите казват "да" на индустриалния коноп

OFFNews 01 март 2016 в 06:07 11855 8

Снимка KonopBg

Индустриален коноп, който не става за "напушване", ще се отглежда и преработва регламентирано у нас. Депутатите гледат на извънредно заседание промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните, пише в законопроекта.

Подкрепа към предложените изменения изрази БАН, като приложи и становище на учени от Института по органична химия. Според специалистите легализирането на индустриалния коноп ще мотивира и насърчи развитието на земеделието и преработвателната индустрия. "Главболгарстрой“  също се обяви "за" и посочи, че "предимствата на сграда, изградена от материали от индустриален коноп, са: здравословност, липса на конденз, дишане на качествен въздух, уникалност, топлоизолация, звукоизолация, рециклируемост и биоразградимост". 

Строителството с материали на основата на индустриалния коноп е решението за нуждите на новото строителство и на традиционните сгради, предлагащо големи икономии на енергия, твърдят още от от "Главболгарстрой". 

Комисиите по здравеопазване и земеделие в парламента препоръчаха промените да бъдат приети. 

Предложените поправки се налагат, поради необходимостта от подобряване на административното обслужване на потребителите на административни услуги, регламентирани в закона, и от оптимизиране на контролните дейности за спазване на изискванията, пише в мотивите към законопроекта. 

Промените предвиждат още да отпадне изискването за представяне на документ за липса на повдигнати обвинения за умишлено престъпление от общ характер при издаване на лицензии от министърът на здравеопазването, за производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. От значение е само дали е налице влязла в сила присъда за такова престъпление, което се доказва със свидетелство за съдимост на съответното лице. 

Отпада и изискването за такава лицензия да се представя и копие от разрешение за частна охранителна дейност, защото в МВР
се поддържа публичен регистър за издадените разрешения. 

При внос на семена от конопени растения, предназначени за посев, се изисква доказателство, че съдържанието на тетрахидроканабинол на съответния сорт е под 0,2 на сто и сортовете са вписани в Европейския каталог. В европейското законодателство няма разпоредби, позволяващи отглеждането на опиев мак като земеделска култура, поради което отпада текстът за вноса и износа на опиев мак, пише още в законопроекта. 

Досега без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ. След приемането на промените
такава възможност се предоставя и на медицинските факултети и на факултетите по дентална медицина, в които се извършва лечебна и диагностична дейност. Здравните кабинети към детските градини, училищата,  домове за деца, за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване, също ще могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ. В тях се осъществява и медицинско обслужване на спешните състояния до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ, мотивират се вносителите на законопроекта от МС. 

Специализираният контрол на лечебната дейност в програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на зависими лица, се възлага и на Изпълнителна агенция „Медицински одит“. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови