БСП-София поиска оставката на председателя на Апелативния спецсъд

OFFNews 27 май 2021 в 19:50 1077 0

Настояваме за незабавна оставка на председателя на Апелативния специализиран наказателен съд - Георги Ушев и закриване на Специализирания наказателен съд. Заявяваме, че върховенството на закона е критерий за цивилизованост. България заслужава управление на всички нива и органи, което да го гарантира.

Това се казва в позиция, приета от делегатите на XIV Конференция на БСП–София.

Поводът е, че на 18 май в предаването „Лице в лице", председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев, на въпрос на водещия за произнесени присъди от съда на лица по високите етажи на властта за корупция, даде пример с присъдата на първа инстанция на бившия министър на икономиката и енергетиката и член на БСП – Румен Овчаров, нарушавайки основни европейски и български нормативни документи, в т.ч. и Конституцията на Р България.

Публикуваме пълният текст на позицията:

Позиция

на XIV Конференция на Софийската градска организация на БСП

Водени от убеждението, че правовата държава е фундаментът на всяко демократично гражданско общество, че нейните принципи са една от основните ценности, на които се основава Европейският съюз, част от който е и нашата страна вече 14 години, както и че всяка една от трите власти у нас носи отговорност за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава, като основна демократична ценност, категорично се противопоставяме на опити на овластени лица грубо да погазват тези принципи, нарушавайки Конституцията на Р България, законите на страната и международни правни норми.

На 18 май 2021 г. в предаването „Лице в лице" с водещ Цветанка Ризова, председателят на Апелативния специализиран наказателен съд - Георги Ушев, на въпрос на водещия за пример за произнесени присъди от съда на лица по високите етажи на властта за корупция, даде пример с присъдата на първа инстанция на бившия министър на икономиката и енергетиката и член на БСП – Румен Овчаров, нарушавайки основни европейски и български нормативни документи, в т.ч. и Конституцията на Р България.

Грубото погазване на правовия ред от висш представител на съдебната власт от една страна дава красноречиво обяснение на факта, че България е на последно място в ЕС по прилагане на върховенството на закона и от друга показва защо българите нямат „усещането", че българската правосъдна система гарантира справедлив съдебен процес и защита на основните човешки права. Последното е скрепено със законови, конституционни и международни актове, с гаранции, които са темелите в конструкцията на правовата държава. Справедливостта, като правило на поведение, адресирано до тези, които по закон трябва да я прилагат е иманентна част от съдебния процес и дава критерии за неговата оценка, която служи като „барометър", отчитащ изпълнението на конституционните повели и международните стандарти за изграждане на правова и демократична държава, равенство пред закона и защита на правата и законните интереси на гражданите. Когато представители на правоприлагащите институции с действия и изявления демонстрират незачитане на основни човешки права, очевидно с усещането за безнаказаност, устоите на правовата и демократична държава са сериозно застрашени.

С изявлението си г-н Ушев наруши основни принципи в съдебния процес. Принципът на безпристрастност на съда в наказателното производство, регламентиран в чл.4 и чл.14 на НК, който обуславя вземане на решения от магистратите по вътрешно убеждение, ръководени единствено от закона. За гарантиране прилагането на този принцип, законодателят е въвел и забраната по чл.212 от ЗСВ и чл.7.4 на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, представителите на съдебната власт да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Изискване за такава гаранция е въведено и с чл.6, т.6 на КЗПЧОС, като държавите, страни по Конвенцията, са задължени да въведат правила за гарантиране на обективността и безпристрастността на съдията или съдебния състав при разглеждане и решаване на делото, в т.ч. гаранции срещу натиск отвън, основно от страна на изпълнителната власт, политическите партии и поставените по-високо в йерархията магистрати.

В случая, недопустимото и одобрително изявление за осъдителната първоинстанционна присъда, която не е влязла в сила, дадена като пример за добра работа на специализираното правосъдие е направена от административен ръководител на съда, пред който делото се гледа в момента на втора инстанция. Като такъв, г-н Ушев има пряко отношение, като правомощия, към кариерното израстване, дисциплинарното санкциониране и поощрението на членовете на състава, поради което изявлението му, очевидно е насочено към предопределяне, в определена осъдителна посока, на решението им. Налице е опит за недопустимо по закон въздействие, с което се застрашава доверието, което Съдът трябва да вдъхва в демократичното общество. Съдът в Страсбург се е произнесъл с такова решение по множество дела – Бусмечи срещу Италия, Пиерсак срещу Белгия, Де Кубер срещу Белгия, Торгейр Тойргерсон срещу Исландия, Падовани срещу Италия, Лавенте срещу Латвия, Киприану срещу Кипър. На всички е известно, че по тези дела, за незаконосъобразното поведение на висши чиновници и магистрати, плащаме всички ние.

Г-н Ушев наруши и принципа на невиновност, до доказване на противното с влязла в сила присъда в наказателния процес, закрепен в чл.31 ал.3 от Конституцията на Р България, Директива (ЕС) 2016/343 и чл.6 на КЗПЧОС, пренебрегвайки философията и буквата на закона и Конвенцията, че лицето, обвинено в извършване на престъпление, се смята изначално за невиновно. Неговата вина следва да се докаже в хода на съдебното производство само въз основа на събраните от съда доказателства и закона. В този смисъл са и мотивите по делото Резов срещу България от 15 февруари 2007 г., съгласно които презумпцията за невиновност би била нарушена, ако твърдение на длъжностно лице /в т.ч. и магистрат/ относно лице, обвинено в извършване на престъпление, съдържа мнение, че лицето е виновно, преди вината му да бъде доказана в съответствие със закона. Съдът е стигнал и по-далеч, като е определил, че е достатъчно, в отсъствието на каквато и да било официална констатация, да има някакво основание да се мисли, че длъжностното лице третира обвиняемия като виновен. В същия смисъл са и мотивите на ЕСПЧ по делата Дактарас срещу Литва от 1998 г. и Фалкович срещу Украйна от 2004 г.

Правото на справедлив съдебен процес е изконно човешко право, закрепено още в древността, което трябва да бъде спазвано. С оглед на факта, че живеем в правова и демократична държава, съблюдаването на всички права на човека е абсолютно задължително за всеки един орган в държавата.

За съжаление, представители на специализирания съд, в случая в лицето на г-н Ушев, оправдаха основателните опасения на съдиите от ВКС и Висшия адвокатски съвет, както и на цялото общество, още при създаването му, че Специализираният наказателен съд ще се превърне в извънреден съд, в политическа бухалка и репресивна машина срещу неудобните за властта представители на опозицията. Как иначе може да се обясни фактът, че като пример за справяне с корупцията се дава дело, което няма за предмет корупционни практики, и то при положение, че няма разследване и дела за противоправни действия на представители на бившата власт за несъбраните такси в размер на 700 млн в хазарта, за отписаните милиарди левове от несъбрани данъци по времето на управление на ГЕРБ, за раздадените милиарди кредити от ББР на близки до властта фирми, за милиардите, заграбени при изграждането на публична инфраструктура и за още много други. Отговорът е очеваден: целта е да се отклони вниманието от тези факти и прикрият безобразията на ГЕРБ и Бойко Борисов.

Проф. Живко Сталев е автор на тезата, че „правосъдна система без справедливост е вид организирана престъпност". Проявление на такава правосъдна система създаде управлението на ГЕРБ в лицето на Специализирания наказателен съд.

Ние, делегатите на XVI Конференция на Софийската градска организация на БСП се солидаризираме с приетото решение на Районната конференция на БСП - Триадица по повод на публичното изказване и поведение на съдия Георги Ушев настояваме този съд-бухалка да бъде закрит. Настояваме магистрати като г-н Ушев да нямат място в правосъдната ни система, за да се възвърне доверието на българина в нея. Когато в една държава съдът и висши магистрати се ползват за политическа репресия, тази държава безвъзвратно е загубила същността си и е скъсала обществения договор с гражданството. Ние не желаем да живеем в такава държава.

Настояваме за незабавна оставка на председателя на Апелативния специализиран наказателен съд - Георги Ушев и закриване на Специализирания наказателен съд.

Заявяваме, че върховенството на закона е критерий за цивилизованост. България заслужава управление на всички нива и органи, което да го гарантира.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата