Quantcast

Без запалки и балони - как Борисов пое координацията за председателството на ЕС (стенограма)

OFFNews Последна промяна на 02 септември 2016 в 09:34 8011 4

Без запалки и балони - как Борисов пое координацията за председателството на ЕС (стенограма)

Снимка БГНЕС, архив

Премиерът Бойко Борисов е поел координацията на българското председателство на Европейския съвет, защото останалите министри били "улисани" в работата си и не изпълнявали заръките на вицепремиера Меглена Кунева. Това става ясно от публикуваната стенограма от последното заседание на правителството. Борисов прави анонса, че поема координацията и разпределя задачи на министрите, включително и на кмета на София Йорданка Фандъкова. 

Борисов обяснява, че отговорните министри, ще се събират заедно с премиера ще обсъждат не само културната програма "дали ще ги водим на музеи, на концерт или еди какво си", но за да се произнесат "как да изглеждат папките". 

"То са куп неща, за които, виждате, тръгва една обществена поръчка, а някой ще се хване, че има химикалка, например, с надпис", казва Борисов, на което Кунева прави опит да се пошегува: "Запалките са по-проблемни". Борисов обаче е категоричен: "Без запалки и балони!"

Преди да се стигне до дискусията, Меглена Кунева прави отчет докъде е стигнала организацията. От думите ѝ става ясно, че към момента не са очертани приоритетите на председателството. "Безспорно, без вътрешен пазар не може – задължително имаме елемент вътрешен пазар. Но дали ще предпочетем кръгова икономика като основен наш приоритет или малки и средни предприятия, зависи наистина къде се чувстваме по-силни", обяснява Кунева.

Точка 21
Проект на Решение за приемане на отчет за изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода май 2016 г. – юли 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Кунева.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин министър-председател, колеги, това е много важен отчетен период, защото, всъщност, през него се случи решението за излизане на Великобритания от Европейския съюз и взимането на решение с шест месеца да се изтегли по-рано нашето председателство. Имаше един период около 20 дни на несигурност, но това е решението, с което финиширахме.
Аз искам да акцентирам върху два момента.

Единият е свързан със сградния фонд. Там нещата с обществената поръчка за НДК тръгнаха, което е много добър знак. На 29 август са отворени подадените оферти по поръчка на НДК, шест компании са кандидати, вие ги знаете, вероятно сте ги проследили през медиите, и предстои избор на изпълнители и започване дейностите по подготовка на сградния фонд на председателството. Знаете, че има решение, което включва и Народно събрание и Резиденция „Бояна“. Всъщност, ангажимента на тези сгради към председателството ще бъде не повече от 30 дни и това ще бъде предмет на наем, но без техния ремонт няма къде да проведем събитията.

Освен този важен старт, имаме нещо, с което можем да се похвалим – че националната обучителна програма беше в много кратки срокове изменена, сроковете и броя на курсовете намалени. Искам тук специално да похваля нашата дирекция, госпожа Хитрова, които бързо направиха необходимото, за да може да започнем с обучителния модул, който се провежда в периода септември-декември 2016 г., но с финансиране от държавния бюджет. Модулът обхваща минимум 160 представители и заместник-представители, това са функционални групи 5, и 650 експерти – функционална група 6. Наложи ни се да направим обществена поръчка. Имахме преди това надеждата, че може директно да влезем в отношения с Европейския институт по публична администрация, но не, няма как това да се случи и ще минава през обществена поръчка. Аз се надявам, че с министъра на финансите ще можем да направим необходимото, за да може тези средства, които не са много, впрочем, като обем, да ги преведем на Института по публична администрация, за да може заплатите на лекторите да се случат и да започнем.
Ключов момент е ротацията на допълнителни служители в Постоянното представителство. Изготвя се график за командироването им, отчитайки натовареността, броя подготвителни органи и опит на служители и т. н.

Искам също така да кажа добри думи за усилието на Министерството на външните работи, което е изпратило проект на решение на Министерски съвет за изменение на Постоянното представителство. Моля, колкото се може по-бързо да се придвижи този проект на решение и увеличаването на числеността е с 80 бройки. В тази връзка трябва да бъдат заложени и необходимите допълнителни средства в бюджетите 2017-2018 г.

Открит стои въпросът – аз минах лично почти през всички министерства, благодаря на колегите, които намериха време и се видях с тях, и заместниците ви, разбира се, има някои открити въпроси, например, между Министерство на вътрешните работи за спомагателни групи и Министерство на правосъдието. Това са неща, които помолих да ги уточним кой къде е водещ, защото има буквално междинни… Аз говорих с господин Ципов, наясно са колегите, трябва просто да се вземе решение къде ще водите вие, къде колегите. Това общо взето е спешно.

Друг важен момент, това е проектът на календар. Не можем да започнем проекта на календар преди 13 септември, когато се виждаме триото. Това е все още на техническо ниво, но тогава ще направим календара. Той е съвсем различен от това, което е втората част на годината, както беше засега. Знаете, че приоритетите на председателството не могат да бъдат нещо различно от Европа 2020. За моя радост, повечето колегите са напълно наясно с това и така са направили приоритетите си. От личните разговори, които имах с вас, излязоха някои много добри идеи. Например, една тема, по която аз имам очевидно пристрастие, е защитата на потребителите – това е тема, която е свързана с Министерство на правосъдието и със съветите по правосъдие. Можем да я направим добър, важен български приоритет.

Освен Европа 2020, ние трябва да видим къде сме добре, за да можем точно там да кажем, че ние искаме да го вземем като изключителен приоритет на председателството ни. Безспорно, без вътрешен пазар не може – задължително имаме елемент вътрешен пазар. Но дали ще предпочетем кръгова икономика като основен наш приоритет или малки и средни предприятия, зависи наистина къде се чувстваме по-силни.

Нашата администрация започна работите и по така наречените фишове, защото председателството ни, когато определя приоритетите, трябва да знае кои от директивите са в достатъчна степен на готовност, на какъв етап са, защото ние ще личим през това колко досиета сме успели да постигнем баланс и да ги затворим. И затова трябва да сме абсолютно наясно кое има шанс, кое има по-малко шанс, кое няма шанс. Така че, аз нямам колебание, че ще представим, след консултации с всички министри, на министър-председателя списъка с приоритетите. Фишовете ще бъдат съгласувани в рамките на Съвета по европейски въпроси. Имаме образец на фиш вече, което е много сериозно. И пак искам да подчертая добрата работа на Съвета по европейски въпроси.

Приоритетна тема е и определянето темите и събитията в страната. Това е може би най-трудната част, защото ние сме администрация, а да се направи събитие е въпрос на друга професия. Това са комуникационни умения и тези, които изнасяме извън България, и тези, които правим тук европейски, изискват специална подготовка. Така че, до Нова година това ще бъде задача да го направим по най-добрия начин.

Аз искам да кажа, че ангажирането на министър-председателя с българското председателство е абсолютно ключово. Така става във всички страни. Това е залог за успех на едно председателство. Съветите на върха са, разбира се, най-важни и се надявам, че в тази една година ще можем да докажем, че имаме силно европейско лидерство.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря. Ние след това още малко ще дискутираме по темата. Приема се.

[...]

БОЙКО БОРИСОВ: Аз, като практик човек, считам, че трябва да направим тези промени, защото госпожа Кунева полага много усилия, но е много сама във вземането на решения, а и доколкото ви познавам – повечето залисани в ежедневната си работа, това някак си ви стои много настрани. Затова предлагам горе долу следното:

Това, което каза и госпожа Кунева – за необходимостта от силен политически ангажимент и ускоряване подготовката, налага присъствието на министър-председателя с функция за национален координатор.

По основните направления ще се работи по следния начин:

логистика и екип на председателството – госпожа Кунева;
инфраструктура и сграден фонд – Томислав Дончев;
сигурност – Бъчварова;
бюджет на председателството – Горанов;
комуникационна стратегия – Митов;
културна програма – Рашидов;
приоритети и програма на председателството – госпожа Кунева.

Националният щаб за подготовка и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година към националния координатор се закрива. Закриват се тематичните работни групи за изпълнение и отчитане на мерките по Плана за подготовка и в тази връзка се очаква от вас всеки да поеме своя ангажимент и вече на всеки Министерски съвет ще искам накрая да ми се докладва кой какво е сторил по въпроса. Сиреч, когато приключим темата, всеки казва: Осигурил съм финансиране. Текат обществени поръчки за сградния фонд. Комуникационната стратегия така ще работи...

Така че, всеки от тези, които прочетох, не че другите не трябва да се чувстват ангажирани (тук трябва да включим и кмета на София, сега виждам, че сме го пропуснали, така че моля и кмета на София да включим в този щаб) и всеки да си определи по двама души, които ежедневно да си гонят задачите.

Правя го това, защото ми омръзна госпожа Кунева да идва – казва ми нещо, аз ви казвам, после събирате се, не произлиза нищо след срещите, а времето си тече, а на мен ми се иска да стартираме с, нека да го наречем, грубата работа, която изисква време.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Едно от нещата, които исках да кажа, беше за кмета на София, даже бяхме говорили преди това с госпожа Фандъкова да се включи в щаба, но така е още по-добре.

Господин премиер, аз наистина смятам, че (то няма страна, в която премиерът да не е, ние сме го говорили с Вас) това е много важно.

Може би трябва да помислим, когато говорим за културна програма, някак си да се съчетаят, защото културната програма ще се развива в София, тази, която е за гостите ни, а Министерството на културата – тази, която, така да се каже, изнася навън.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние като приемем днес тази рамка, ще се съберем в следващите дни или вече като си определите и хората, всичко това всеки ще го представи, защото, например, образно казано, сигурно трябва да се произнесем как да изглеждат папките – не само културната програма, дали ще ги водим на музеи, на концерт или еди какво си. То са куп неща, за които, виждате, тръгва една обществена поръчка, а някой ще се хване, че има химикалка, например, с надпис.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Запалките са по-проблемни.

БОЙКО БОРИСОВ: Без запалки и балони!
Добре, приемаме точката.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

13409

4

мнение от IP

03.09 2016 в 02:23

Да ме прощава г-жа Кунева, ама ако аз говоря така ще ме е срам да кажа здрасти на съседите на другив ден.

25513

3

Izalina

02.09 2016 в 12:28

Това с останалите направления не ми издържа към днешна дата за състав на координацията им.
Като гледам Кунева и Борисов са си самодостатъчни.
Останалият министерски съвет ми идва излишен.