Асена Сербезова ще има четвърти зам.-министър и още съветници

Александра Маркарян 26 май 2022 в 14:00 2118 0

Проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването

Снимка БГНЕС/Благой Кирилов

Проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова ще има четвърти заместник-министър, става ясно от предложени от нея промени в устройствения правилник на ведомството. Общата му численост остава 302 души, но общата администрация ще се намали за сметка на специализираната. Обществените поръчки се обособяват в самостоятелна дирекция. Създава се и нова, свързана с профилактиката. Така дирекциите ще са общо 15.

Сега заместниците на министър Асенова са д-р Петър Грибнев, доц. д-р Любомир Бакаливанов и Невена Цанкова. Кой ще е четвъртият предстои да разберем след приемането на измененията в правилника от Министерския съвет и обнародването им.

Политическият кабинет на министъра ще се увеличи от 7 на 10 души.

Общата администрация вместо 80 човека ще е с численост 70. В нея са дирекциите "Канцелария и административно обслужване" (там се добавя един щат и стават 15), "Човешки ресурси" (остава 15 бр.), "Връзки с обществеността и протокол" (от 9 стават 10), "Правна" (остават 17 бр.) и "Стопански дейности" (от 13 сега стават 25 щата).

Специализираната администрация от 186 ще се увеличи на 193 щатни бройки. Тя включва дирекциите "Лечебни дейности" (от 32 щатовете се увеличават на 33), „Здравен контрол“, която се преименува на "Опазване на общественото здраве и здравент контрол" и от 28 щатовете стават 17, "Промоция на здраве и профилактика на болести (остава с 11 щатни бройки), „Лекарствена политика“ (остават 22 щатни бройки), "Бюджет и финанси" (остават 26 бр.), „Европейска координация и международно сътрудничество“ (от 11 се увеличават на 12), „Международни проекти и програми“ (остават 26 бр.), "Електронно здравеопазване" (остават 11 бр.), "Търговски дружества, собственост и анализи" (от 19 се увеличават на 20) и "Обществени поръчки" (15 бр.). Няма да има дирекция "Защита правата на пациентите", сега с 11 щата.

От главния секретар се отнема ключово сега задължение: да координира и контролира процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и да отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по бюджета на министерството.

Дирекция "Стопански дейности" се натоварва със задачата да организира и снабдява регионалните здравни инспекции с лични предпазни средства и медицински изделия, необходими за борбата с последиците от COVID пандемията, както и да извършва митническото обслужване по договорите на МЗ за доставка на ваксини и медицински изделия във връзка с COVID.

Досегашната дирекция "Търговски дружества и собственост" ще има за задача и да проследява и анализира финансовите и медико-статистическите показатели на държавните и общинските болници.

"Връзки с обществеността" ще приема сигналите, жалбите и запитванията на гражданите както по телефона, така и на имейла [email protected].

Мотиви

Проф. Сербезова излага мотивите си за предлаганите промени в доклад до правителството. По повод поисканите четвърти зам.-министър и увеличен състав на политическия кабинет от 7 на 10 тя пише единствено, че "с оглед ефективно изпълнение на приоритетите от Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. в сектор „Здравеопазване“ е необходимо укрепване капацитета на политически кабинет чрез назначаване на още един заместник министър и съветници на министъра".

Разделянето на дирекция "Стопански дейности и обществени поръчки" на две, с обособяване на дирекция за обществените поръчки тя аргументира с различните дейности едните и другите. В сегашния отдел "Стопански дейности" са ангажирани с материално-техническото осигуряване на МЗ, вкл. с организирането на охраната, транспортното обслужване, застраховането, ремонтната дейност, хигиената и др., а в „Обществени поръчки“ – с планиране, организиране и координиране на дейностите по провеждане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на ЕС и националното законодателство.

"Видно от това функциите на двете звена са много различни и изключително специфични, поради което е затруднено ефективното администриране на процесите. В допълнение, структурата по обществени поръчки осъществява функции на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, което представлява дейност на специализираната администрация. (...) Не на последно място, възприетият механизъм за международно договаряне на ваксини срещу COVID-19 също се администрира в известна степен от отдел „Обществени поръчки“, тъй като се касае за обществени поръчки, провеждани от Европейската комисия" - пише Сербезова.

"С отпадането на извънредната епидемична обстановка постепенно ще отпада и законовата възможност да не се провеждат редица обществени поръчки в здравеопазването. Това ще налага по–голям брой административен персонал, който да провежда всички обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки", допълва тя.

Създаването на дирекция в специализираната администрация „Промоция на здраве и профилактика на болести“ показва желанието на министър Сербезова да изведе профилактиката и промоцията като стратегически приоритет в здравната политика и ефективността на работата на МЗ да се повиши, става ясно от доклада. 11-те експерта в дирекцията ще са ангажирани с дейностите, свързани със СПИН, туберкулоза и сексуално предаваните инфекции и други социално значими заболявания, както и с контрол на дейностите, свързани с промоцията на здраве и превенция на хроничните незаразни болести, причинени от поведенчески рискови фактори, като недостатъчна физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Предвижда се закриване на дирекция „Защита на правата на пациентите“. "Идеята за самостоятелно структурно звено е добра по принцип и показва поставяне на пациента в центъра на работата на Министерството на здравеопазването, но структурните звена осъществяват комплексно функциите в даден ресор (защитата на пациента е в основата на лечебните дейности). Именно поради това обособяването на няколко структурни звена не дава възможност за всестранно оглеждане на въпросите и за намиране на баланс в системата, което включва както най-оптимална грижа за пациентите, така и създаване на ефективни условия за работа на здравната мрежа - обяснява министър Сербезова. - Разделянето на функциите между различни звена (най-вече дирекции „Защита на правата на пациентите“ и „Лечебни дейности“) води до практическо дублиране на функции поради невъзможност за поставяне на граница между правата на пациента и на останалите участници в здравното обслужване."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови