106 служители ще има в новата мегаагенция за медицински надзор

OFFNews Последна промяна на 19 февруари 2019 в 16:22 2144 0

Новата мегаагенция за медицински надзор ще има четири дирекции, в които ще работят 106 служители. Това става ясно от проекта за постановление на Министерския съвет за приемане на устройствен правилник на агенцията. 

Мегаагенцията ще обединява дейностите на Агенцията по трансплантация и Медицинския одит. 

Предвижда се в новата агенция да има 106 служители. Броят отговаря на досегашния брой на служителите в двете агенции - Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (78 щатни бройки) и Изпълнителна агенция по трансплантациите (28 щатни бройки).

Мегаагенцията ще има една дирекция в общата администрация и три в специализираната. 

Новата Агенция ще продължи да осъществява досегашните функции на преобразуваните агенции, както и  възложените от закона нови функции в рамките на съществуващата щатната численост, с което се цели да се оптимизира щатната численост на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, обясняват от здравното министерство.

Функциите, възложени със Закона за лечебните заведения на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, свързани с регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (осъществявана до момента от регионалните здравни инспекции), както и администрирането на режима по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве,
центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки до момента на изпращането на заявлението на министъра на здравеопазването ще бъдат предмет на дейността на специализираната дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“. Тази дирекция ще извършва и оценка по заявления за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ и нови медицински дейности, се посочва в проекта.

Функциите на Агенцията, свързани с координирането и контролирането на дейностите в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, извършвани от лечебните заведения са възложени на специализираната дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“.

Основните контролни функции, осъществявани от Агенцията ще се осъществява от специализираната дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“. Тази дирекция се предвижда да осъществява и оценка на ефективността и резултатите на контролната дейност, да извършва анализи и предлага на изпълнителния директор мерки за подобряване на качеството на контролната дейност.

Срокът за обществено обсъждане е 30 дни. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови