Quantcast

ПОКАНА за пресконференция относно проект по ОПРЧР

OFFNews Последна промяна на 19 юни 2014 в 10:01 1218 0


     Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,
           С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция за приключване на Проект “Заедно”, с Бенефициент – „Веда Консулт” ЕООД - Габрово.

Пресконференцията ще се проведе на  20.06.2014 г. от 10.30 ч. в конферентната зала на „Веда Консулт” ЕООД.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с постигнатите резултати от проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

---------------------------------------------------------------------------------------
“Този документ е създаден в рамките на проект „Заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”” 2007-2013 г., съфинансирана отЕвропейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Веда Консулт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Виж още за:
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !