Зрелостници се запознаха с възможностите за бъдеща работа

ОFFNews Последна промяна на 22 март 2019 в 14:39 832 0

Близо 900 завършващи средното си образование ученици посетиха февруарските информационни дни на Агенцията по заетостта. Общо 53 срещи бяха организирани в цялата страна, като освен младите хора в тях се включиха също преподаватели и родители. Всички те се запознаха с услугите на Агенцията по заетостта, насочени към младежи, и получиха полезна информация, улесняваща прехода от образование към заетост. Експертите от бюрата по труда акцентираха върху възможностите за работа, курсове и квалификация.

Зрелостниците от гимназии и средни училища в страната проявиха интерес към тенденциите на трудовия пазар и посредническата дейност, осъществявана от местните поделения на Агенцията по заетостта. Те бяха информирани за услугите, предоставяни от бюрата по труда и кариерните центрове, както и за необходимите документи за регистрация като търсещи работа. Бе обърнато внимание на съдействието, оказвано от екпертите по време на индивидуални и групови консултации. На младежите бе обяснено, че могат да получат психологическа подкрепа, връзка с други институции, както и да бъдат включени в „Ателие за търсене на работа”, където да бъдат подпомогнати при усвояване на умения за кандидатстване за работа, изготвяне на CV и мотивационно писмо, успешно представяне пред работодател и др.

Сред акцентите в срещите бе запознаването с държавната политика по заетостта, отнасяща се до младите хора като приоритетна целева група за включване във всички подходящи програми, схеми и мерки за заетост и обучение. Завършващите ученици получиха информация за подходящите за тяхната възрастова група програми и мерки от Закона за насърчаване на заетостта, осигуряващи възможности за трудова реализация.

Интерес у бъдещите абитуриенти породиха условията за придобиване на допълнителна професионална квалификация чрез обучения в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. По време на информационните събития експертите обърнаха внимание и на изпълнението на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020. Завършващите ученици получиха подробна информация и за схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, които са в процес на изпълнение и са подходящи за младежи до 29 години – схема „Младежка заетост”, проект „Обучение и заетост за младите хора”, проект „Готови за работа”.

Видимо интересни за дванадесетокласниците се оказаха съветите, които те получиха за реализация по изучаваната от всеки от тях специалност. В срещите се включиха и психолози към бюрата по труда, които представиха пред младите хора качествата, които трябва да притежават за успешна реализация, като не пропуснаха да отбележат значението на личната мотивация и позитивно отношение. В разговорите бяха засегнати важни въпроси по отношение на правилния избор на сфера на кариерно развитие. Обсъдени бяха нагласите за продължаване на образованието във висше учебно заведение.

Като поредна стъпка в срещите участниците се запознаха със свободните към момента работни места на първичния пазар на труда и обсъдиха с експертите възможностите за започване на работа на всеки един от желаещите. В този контекст младежите се запознаха с официалния сайт на Агенцията по заетостта и бяха нагледно консултирани за възможностите, които той предлага за своевременно информиране и търсене на свободни работни места чрез е–Трудова борса.

Участниците в дискусиите научиха и за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. На част от срещите бе представен проект „Европейски корпус за солидарност” – инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят в полза на общности и хора от цяла Европа. Специално внимание бе обърнато на начините за предотвратяване на трудовата експлоатация, като младите хора получиха ценни съвети как да не попаднат в капана на „бялото робство”.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови