Зелените поискаха екоминистърът да спре плана за строежи в Странджа

OFFNews Последна промяна на 30 януари 2014 в 16:34 2921 1

Министър Искра Михайлова получава становището на

Снимка ПП "Зелените"

Oфициално искане до екоминистъра Искра Михайлова да спре със заповед реализацията на Общия устройствен план на Царево внесоха днес от политическа партия „Зелените“.

Представители на „Зелените“ са провели среща с Михайлова днес и като „форма на извънпарламентарен контрол на дейността на министъра на околната среда и водите“.

От партията, излъчена преди години от неправителствените екоорганизации, посочиха, че министърката е задължена по закон да спре действието на устройствения план.

Преди 2 седмици петчленен състав на Върховния административен съд с председател Анна Димитрова остави в сила заповедта за одобряването на ОУП-а на Царево, подписана от министерството на регионалното развитие и така отхвърли жалба на екоактивисти срещу плана. Преди това обаче в паралелно дело бе отменено положителното становище на министерството на околната среда за екооценката на плана – предишният министър Нона Караджова като ответник по делото директно я оттегли. Така се стигна до парадокса да бъде оставен в сила план с невалидно вече съгласувателно решение от екоминистъра, което по закон (Законът за устройство на територията и Законът за устройство на черноморското крайбрежие) е задължителен атрибут за одобряването на устройствен план.

„Когато не са изпълнени изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – то тогава Министърът на околната среда и водите е задължен да спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон“, се казва в становището на „Зелените“, връчено днес на министър Михайлова. „Чл. 158 на Закона за опазване на околната среда и чл. 122 и 123 на Закона за биологичното разнообразие задължават Министерството на околната среда и водите да наложи тази принудителна административна мярка и да издаде заповед за спиране реализацията на ОУП на община Царево. В закона никъде не пише “може”!“
На днешната среща Михайлова е заявила, че след като разгледа искането на „Зелените“ в специализираните отдели на министерството, в най-кратък срок ще даде отговор как ще постъпи.

Ето пълния текст на позицията на ПП „Зелените“ по темата за устройствения план, предадена днес на министъра.

Лъжите на МОСВ за одобряването на ОУП на община Царево. Каква е истината и кои са необходимите действия за спасяване на Природен парк Странджа

Лъжа № 1:
В предаването „Здравей България” на Нова телевизия на 28-ми януари заместник-министърът на околна среда и водите Чавдар Георгиев показа издаденото становище по екологична оценка на ОУП Царево, твърдейки, че то е в сила. Същият ден министър Искра Михайлова публично заяви, че същата екологична оценка е била оттеглена, но не и отменена, внушавайки, че е в сила.

Истината: Становище по екологична оценка № 1 – 2 / 2008 г. никога не е влизало в сила! То няма правно действие и никога не е имало. То е обжалвано по съдебен път преди да влезе в сила и е оттеглено от издалия го орган в рамките на съдебната процедура, отново преди да влезе в сила. С това процедурата по неговото издаване е прекратена. Всичко това е станало съгласно закона, на основание чл. 156 от АПК и тези факти еднозначно са установени и потвърдени от съда в решение на ВАС № 6808/25.05.2010 г. което е окончателно. Правните последици от това са, че заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на ОУП на община Царево е нищожна, защото липсва задължително положително становище по Екологична оценка и решение за съвместимост с НАТУРА 2000 (съвместено с екологичната оценка), така както изискват чл. 85, ал. 1 и ал. 4 от ЗООС и чл. 31, чл. 32, ал. 1 на ЗБР, вр. с чл. 127, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.

Решението: Когато не са изпълнени изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – то тогава Министърът на околната среда и водите е задължен да спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон.
Чл. 158 на ЗООС и чл. 122 и 123 на ЗБР задължават МОСВ да наложи тази принудителна административна мярка и да издаде заповед за спиране реализацията на ОУП на община ЦАРЕВО. В закона никъде не пише “може”!

Лъжа № 2:
Многократно тиражирана, както от министър Искра Михайлова, така и от целия екип на МОСВ, а именно, че: „Одобряването на ОУП не създава проблем за застрояването на Природен парк Странджа. Предостоят Екологични оценки на ПУП, които ще гарантират опазването на природния парк”.
Истината: Чл. 6, ал. 1 на Закона за Защитените територии е задължителен, изричен и ясен за всеки грамотен: „В защитените територии се включват гори, земи и водни площи”. Употребата на думата “земи” вместо “имоти” е показателна. Иначе казано, в една защитена територия просто няма как да съществува ПУП предвижащ застрояване или урбанизиране на територията, па недай си боже да му се прави Екологична оценка. И това един Министър на околната среда и водите – няма как да не го знае!

Решението: ОУП на община Царево е не само нищожен защото няма Екологична оценка, той предвижда дейности, които са в пряко противоречие на действащи специализирани закони, какъвто е Закона за защитените територии спрямо Закона за устройство на територията. Незабавно Министъра на регионалното развитие и благоустройство следва да започне процедура по изменение на ОУП Царево, която да премахне урбанизираните територии в границите на ПП Странджа и защитената зона от НАТУРА 2000 и да ги включи в земеделския или горския фонд. За да не възникват нови подобни случаи Народното събрание следва да одобри промяна на ЗУТ обявяващи за нищожни всички общи устройствени планове без съгласувателни решения по реда на Закона за околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Лъжа № 3:
В предаването „Здравей България” на Нова Телевизия на 28-ми януари заместник министъра по Oколна среда и водите Чавдар Георгиев посочи, че легловата база в община Царево към момента на оценяване на ОУП е била към около 20 000 души, като оспори и противопостави тази цифра на бройката от 75 000 легла предстоящо ново застрояване в ПП Странджа съгласно ОУП на община Царево изнесена от НПО.

Истината: Преди всичко сравнението между двете цифри е некоректно и манипулативно – едното е съществуващата леглова база към момента на изготване на екологичната оценка, друго е планираната, като втората е много по голяма – такива некоректни сравнения за директна манипулация. Бройката около 20 000 съществуваща туристическа леглова база е дадена на стр. 20 от доклада за екологична оценка от юни 2008 г. Едновременно с това за цялата община на стр. 32 са дадени прогнозни цифри на бъдещите посетители и общата бройка за общината е 124 140 души, от тях 98 962 в ПП Странджа и 80 716 в кайморската част. Така се получава нарастване за цялата община на легловата база със 104 140 души, а за само територията на ПП “Странджа” нарастването на легловата база е с ок. 83 000.

Лъжа № 4:
В предаването „Здравей България” на Нова Телевизия на 28-ми януари заместник министърът по Oколна среда и водите Чавдар Георгиев се закле, че територията на незаконния жилищен комплекс “Златна Перла” няма да се застроява.

Истината: Само един поглед върху картата на одобрения ОУП показва, че на същото място се предвижда ново застрояване с вилни зони с 25% плътност на застрояване, максимална височина до 5,50 метра и с 2 етажа. Има само една разлика – застроява се много повече от “Златна Перла”, а цялото крайбрежие до Варвара и на юг.

Трайното решение: Спешно приемане на заповедта за защитената зона от НАТУРА 2000 и спиране на всяко ново строителство в 2 км крайбрежна зона с изключение на обекти от националната инфраструктура.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови