Здравната вноска за безработните вече е 26 лв.

OFFNews 26 януари 2021 в 13:24 1862 0

От 1 януари хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, плащат 26 лева месечно, напомнят от НАП.

Оттам уточняват, че в тази група влизат трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, както и лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се. 

Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 г. Всички, които сами внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция.

Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес, в срок до 25-то число на следващия месец. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват, след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Справка за здравноосигурителния си статус може да бъде направена в сайта на НАП www.nap.bg. или на телефон
0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния оператор/.

Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Богословът доц. д-р Константин Нушев в студиото на OFFNews