За по-малко от половин век учениците са намалели с над 700 000

Александра Маркарян Последна промяна на 28 април 2015 в 16:01 5815 4

Снимка sxc.hu/Rafael Reverte

За 44 г. учениците в България са намалели със 707 234. Това показват данните на Националния статистически институт за образованието у нас, публикувани днес. През 1970/1971 г. в училищата ни е имало 1 454 710 ученици. През последната 2014/2015 учебна година броят им е 747 476.

Предучилищно образование

С 60 по-малко са детските градини през 2014/2015 г. спрямо предходната година. Децата в тях са 241 100, с 0.2% повече от предходната година и с 8% повече от 2010/2011 г. Тревога буди фактът, че обхватът намалява от 83.6% през 2013/2014 на 82.9% през 2014/2015.

Детските градини са концентрирани в градовете - средно в градовете има по 162 градини, а в селата те са 62. Средно 24 деца формират група в градовете, 20 е средният брой за селата.

За децата в градините се грижат 20 500 души, от които 19 200 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 273 души, или с 1.3%.

Частните детски градини се увеличават с 13 за една година. В тях учат 3292 деца или едва 1.4% от общия брой.

Общо образование

През 2014/2015 г. общообразоватените училища са общо 2019: 149 начални, 1325 основни, 7 прогимназии, 137 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ). Те са със 7 по-малко от 2013/2014.

Учениците в общообразователните училища са 604 500. От тях 105 700 учат в селата. Учениците през настоящата учебна година в общообразоватените училища намаляват с 1800 (0.3%) спрямо 2013/2014.

Преждевременно училище са напуснали 13 800 деца и младежи. Основната част от тях са напуснали още в основния курс - 11 800.

5900 са напуснали по семейни причини (42.7%). Делът на заминалите в чужбина е 39.6%, а на напусналите поради нежелание да учат - 10.1%.

82.9% от децата в началния курс (I-IV клас) учат чужд език. При 99.9% от тях той е английски.

През 2014 г. 45 300 деца са завършили основно образование, а средно - 27 300.

Учителите, директорите и помощник-директорите в общообразователните училища са 45 200 - със 111 повече от 2013/2014. 92.5% за със степен бакалавър или магистър. 7.1% са професионалните бакалаври (специалисти). 85% са жени. Във всяка паралелка учат средно по 21 ученици.

Частните общообразователни училища са 70 (към 01.10.14): 5 начални, 30 основни, 1 прогимназия, 27 гимназии и 7 СОУ. В тях учат 7017 ученици (1.2%).

3600 деца със специални потребности учат в специализирани училища - с 6.9% по-малко от предходната година. За тяхното обучение и възпитание се грижат 828 учители специалисти и 335 възпитатели.

Професионално образование

23 са професионалните училища по изкуствата, 24 - спортните, 394 професионалните гимназии и 40 професионалните колежи. В тях учат общо 141 000 - с 0.2% повече от 2013/2014 и с 20 500 (12.7%) по-малко от 2010/2011. Момчета са 60% от учениците.

2029 ученици (1.4%) са в 56-те частни професионални училища.

Висше образование

През 2014/2015 г. общият брой на студентите в България („професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”) е 279 000. Те са с 2200 или с 0.8% по-малко от 2010/2011 година и с 0.6% повече от 2013/2014 г.

Колежи

Студентите в колежите тази година са 15 200. Българи са 98%. 7100 (46.6%) учат в частни колежи.

Най-голям е делът на колежаните в "Стопански науки и администрация" (33.0%), "Спорт, туризъм и хотелиерство" (20.0%), "Здравеопазване" (17.8%) и "Технически науки и технически професии" (15.7%).

През 2014 г. са се дипломирали 3200 професионални бакалаври.

Преподавателите в колежите са 1018, като от тях на основен договор са 564, или 55.4%.

Университети и специализирани висши училища

257 100 учат за бакалавър или магистър в университетите и специализираните висши училища у нас. От тях 35 600 (13.8%) са в частни висши училища. За 1 г. има спад на студентите в частните ВУЗ с 9.0%. Чуждите студенти са 11 200 - с 4.1% повече от предходната учебна година. От тях най-много са турците (28.4%) и гърците (25.6%). Германците са 4.5%, македонците - 4.4%. Нарастват студентите от Гърция от 1300 през 2010/2011 на 2900 през настоящата учебна година. Намалява броят на студентите от Македония - от 1200 през 2010/2011 г. на около 500 през 2014/2015, или с 57.0% по-малко. Намаляват и студентите от Турция с 1400 (30.6%).

Преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 22 700. На основна работа са 13 500 (59.4%).

Тенденцията най-голям дял от учещите да избират стопанските и техническите науки продължава и във висшето образование. Студентите от „Стопански науки и администрация” са 22.6%, следвани от областите „Технически науки и технически професии” - 15.1%, и „Науки за обществото и човешкото поведение“ - 12.3%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите „Управление на сухопътен, воден и въздушен транспорт“ - 1.2%, „Природни науки” - 0.7%, и „Математика и статистика” - 0.2%.

През 2014/2015 са приети 45 000 студенти в бакалавърска степен. През 2014 г. степен бакалавър са завършили 32 400 студенти.

За магистри учат 85 600 души. От тях най-много следват в специалност от стопанските науки и администрацията - 23.4%, здравеопазване - 17.5%, и право - 12.5%. Най-малко магистри избират журналистика, масова комуникация, природни науки, математика и статистика.

14.1% от дипломираните магистри са завършили частен университет.

Към 31 декември 2014 г. докторантите са 6617. Чужденци са 340 души, с 34.9% повече от м.г. От Гърция идват 19.7%, от Турция - 19.4%, от Македония - 10.9%. 38.4% от докторантите са на възраст между 30 и 39 г. Между 20 и 29 г. са 34.3%., а на 40-49 г. - 18.3%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови