Важно: Глобите в КАТ вече ще се плащат по една сметка

OFFNews 29 декември 2017 в 12:20 11488 0

Глобите в КАТ вече ще се плащат по една сметка

От 1 януари 2018 година плащането на глоби по наказателни постановления и по фишове (със серия, различна от серия „К“ и „Г“) за нарушения на Закона за движението по пътищата, ще се извършва само по една сметка, съобщават от МВР. Сметката се администрира от Главна дирекция „Национална полиция“. Нейното съдържание е:

Банка: „Сибанк“ ЕАД – офис „Тунджа“

BIC: BUIB BGSF

IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

От 31 декември 2017 г. се закриват съществуващите досега две сметки - за наказателни постановления (IBAN: BG32 BUIB 9888 3322 9441 01) и за фишове (IBAN: BG59 BUIB 9888 3322 9441 00).

Глобите по електронни фишове (със серия „К“) за нарушения на Закона за движението по пътищата ще се плащат, както и  досега, по транзитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР, със следното съдържание:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBG BGSD

IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове (със серия „Г“) за нарушения на Кодекса за застраховането ще продължат да се плащат по сметка на името на Гаранционен фонд със следното съдържание:

Банка: „Сибанк“ ЕАД

BIC: BUIB BGSF

IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

Ако наказателното постановление, фишът или електронният фиш са издадени през предходна година и на документа е изписана различна банкова сметка, глобата се плаща по съответната актуална сметка, посочена по-горе.

От МВР уточняват, че при попълването на бланката за плащане на глобата най-важните данни за наказателния документ са: серията (за фишове и електронни фишове), номерът, размерът на глобата (70% от размера на глобата се дължи само за електронен фиш, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му), трите имена (името на фирмата) на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ по наказателния документ и неговото ЕГН (ЛНЧ, ЕИК по Булстат).

Повече информация за най-често срещаните грешки при попълване на платежен документ и указания за правилното въвеждане на данни са публикувани на страницата на МВР

Глобите може да бъдат заплатени също и чрез портала за електронни административни услуги на МВР, по банков път или чрез пощенски запис.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови