В София се проведе кръгла маса под надслов: Нови хоризонти за хората с увреждания на пазара на труда в Р. България

OFFNews Последна промяна на 22 февруари 2020 в 16:23 439 0

През изминалата седмица участниците в Проект "Кърлинг мания" имаха възможност да обсъдят на кръгла маса проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания с представители на организации и институции имащи отношение към тази проблематика. Срещата беше организирана във връзка с изпълнението на дейностите по договор № BG05M9OP001-2.032-0021-C01 "Кърлинг мания" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020”.

Ръководителят на проекта г-н Павел Савов представи на вниманието на участниците изготвеният, заедно с екипа на проекта анализ на моментната ситуация. Според цитираните данни на Националния статистически институт децата с увреждания в Р. България са 9 039, като тези между 50% и 90% са 4 040, а над 90% са 3 035.

Хората с увреждания над 16 години са 465 228, от 71% до 90% са 184 556, а над 90% са 131 298. Данните за икономическата активност на тази социална група са още по-фрапиращи, като в групата на икономически неактивните /не работят и не си търсят работа/е 393 451 души. Проведените проучвания показват, че повечето хора с увреждания изтъкват като основна причина за положението си невъзможността си да се придвижват самостоятелно, да се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности или да започнат работа съобразно квалификацията си.

Г-н Николай Рунтов - Консултант социално включване, разказа накратко за възможностите и как да се открият най-подходящите области на образование и обучение . Чрез изучаването на различни добри практики хората с увреждания могат да разберат кои са най-подходящите за тях професии, както и да открият информация за работни позиции и работодатели. И най-важното – да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

Посочени бяха и конкретните стъпки, които трябва да предприемат нуждаещите се от работа, необходимите документи, които трябва да се подготвят и на какви обезщетения имат право при безработица.
Особен интерес събуди разговорът с представителите на успешни защитени предприятия и перспективите за наемането на хора с увреждания в тях.

Г-жа Анка Тодорова разясни подробно разликите между трудов и граждански договор, защо трябва винаги да се изисква сключването на договор, кои са компонентите на договор. Интерес от страна на участниците бе проявен към Кодекса на труда, както и възможността за работа на хората с увреждания в контекста на Закона за хора с увреждания. Разговаря се по теми за продължителността на работния ден, за заплащането и осигуровките, за видовете дейности, които могат да извършват тези хора и забранените такива.

Като резултат от проведената Кръгла маса са предвидени срещи с представители на Инспекцията по труда и Бюрото по труда, за да могат участниците практически да се запознаят с работата на институциите и ползата от непрекъснатият взаимен диалог с тях.

Проект № BG05M9OP001-2.032-0021-C01 „Кърлинг Мания“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови