В Борисовата няма да се сече, лесовъди ще показват как се изследват дърветата

OFFNews Последна промяна на 10 септември 2016 в 14:46 6731 1

Изследването на състоянието на дърветата в Борисовата градина не е свързано с ново строителство в парка. Целта на оценката е да посочи мерки, за да се съхранят и възстановят горските масиви. 

Това се казва в изявление, подписано от проф. д-р Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет, който извърши инвентаризация и ландшафтна оценка на лесопарковата част на Борисовата градина. Резултатите от проучването на учените бе представено на обществено обсъждане пред жители на квартал "Изгрев" преди дни. След дискусията се появиха съобщения, че 30% от дърветата в изследваната територия ще бъде изсечена, за да се освободи място за ново строителство. Кметът на района Цветомир Жеков обаче увери, че няма да има застрояване, ще се секат опасни или болни дървета, а на тяхно място ще бъдат засадени нови. 

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова припомни инцидента от миналата година, когато човек почина, след като беше затиснат от паднало дърво. Тогава на експерти от Лесотехническия университет бе възложено да направят оценка на растителността и да дадат препоръки. Оценката включва и план за всички дейности по запазване и обновяване на парка в срок от 10 години напред. 

Запазването на Борисовата градина като главен парк на София и възстановяването на историческия й вид става чрез започнатата миналата година процедура за изработване на Цялостен подробен устройствен план. С него не се допуска строителство на каквито и да е нови съоръжения или обекти и се предвижда извеждане от парка на част от вече съществуващите, уточни Фандъкова. Докато аз съм кмет ново строителство в Борисовата градина няма да има, зарече се тя. 

Текстът на Лесотехническия университет: 

Във връзка с възникнало напрежение и некоректно тълкуване на работата по проекта за Инвентаризация и ландшафтна оценка на лесопарковата част на Княз Борисовата градина, Лесотехническият университет и научно-изследователския сектор като изпълнител на договор със Столична община е длъжен да изясни смисъла и съдържанието на проекта. 

Целта на разработката е да изследва и опише състоянието на лесопарковите територии в Столична община и да посочи необходимите мерки за съхраняване и възстановяване на горските масиви. Досега са извършени четири предходни инвентаризации на растителността на Княз Борисовата градина – 1909 г., 1935 г., 1980 г. и през 1999 г. Съгласно законодателството паркоустройствените проекти се актуализират през 10 години, за да се осигури оптималното състояние и защита на растителността – дървесна и храстова. 

Без стриктното прилагане на установените и предвидени дейности и грижи от инвентаризацията и ландшафтната оценка на територията на лесопарковата част, ще последва деградация на растителността и редуциране на рекреационните й възможности, изключително необходими в столичния град. 

Преди да влезе в сила разработвания проект, на етапи се провеждат обществени обсъждания, чиято цел е запознаване на заинтересованите страни и гражданите със смисъла и целите му. След тях проектът се одобрява от професионална и административна комисия и едва тогава влиза в сила за изпълнение през следващ 10 годишен период. В тази връзка екипът на проекта е готов по всяко време да даде информация и разяснения по своята работа. Предвижда се и среща на терена на лесопарка за нагледно пояснение на начина, по който се прави оценка, на която да присъстват всички желаещи. 

Отговорно заявяваме, че всички твърдения за изсичане на растителност и безотговорни намеси в дървесно-храстовите масиви на територията на парка са нелепи и злонамерени. 

Лесотехническият университет и екипът му по този договор още веднъж апелират за разум и доверие в професионалното отношение и грижа към опазване на Княз Борисовата градина в нейния исторически вид.

Първите резултати от работата ни сочат, че преобладаването на боровите култури (бял и черен бор) е отстъпило място на широколистната растителност. Това е резултат на активно протичащия сукцесионен процес на възстановяване на естествената за този район широколистна растителност. По своя облик насажденията наподобяват такива от естествен произход. Успешно са протекли интродукционната и в значителна степен аклиматизационната фаза на използваните чуждоземни видове. Показатели за успешното естествено възобновяване на гората са добрият растеж и развитието на подраста. 

Целта на лесотехническата оценка е комплексен подход за поддържане и подпомагане на естествените процеси, които протичат в лесопарковите насаждения, както и подобряване на рекреационната им и естетическа стойност.

Категорично подчертаваме, че работата ни не включва по никакъв начин каквато и да е промяна на статута на територията или строителни дейности от какъвто и да е порядък, каквито спекулации се правят. С договора между Лесотехническия университет и Столична община се цели максимално отговорна и професионална защита на лесопарка на Княз Борисовата градина, както и на всички лесопаркови територии на София. 

Дейността по инвентаризацията и ландшафтната оценка е в пълно съответствие с всички закони, наредби и нормативни документи действащи в тази област, както и най-високите професионални стандарти и научна етика.

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ИВАН ИЛИЕВ
РЕКТОР НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

РАБОТЕН ЕКИП НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ СЕКТОР
КЪМ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови