Увеличават студентските стипендии с 20%

Александра Маркарян Последна промяна на 20 ноември 2020 в 15:22 1854 0

Снимка unsplash.com

Студентските стипендии да бъдат увеличени с 20% предлага в проект за постановление на Министерския съвет министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Минималната ще стане 85 при сегашни 70 лева, а максималната - 180 при 150 лв. сега, предвижда изменението в ПМС 90. 

Увеличението ще влезе в сила от началото на втория семестър на текущата учебна 2020/2021 г.

"Повишаването на студентските стипендии е в синхрон с държавната политика за стимулиране на студентите да полагат повече усилия за постигане на по-високи резултати в учебния процес и подобряване на качеството на обучението, както и доближаването му до очакванията на работодателите", пише в мотивите си Вълчев.

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с 6 млн. лева на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и докторантите, което ще им даде възможност да повишат размера на стипендиите за успех и/или доход с 20%.

"Промяната на размера е максималната възможна на този етап и е следствие от редица направени анализи и проведени разговори с Националното представителство на студентските съвети - пише още Вълчев. - Усредненият размер на стипендиите за българските студенти през последните две учебни години е около 107 лв. на месец, което е приблизително по средата между най-ниския и най-високия размер към момента."

Запазва се досегашният размер на месечните стипендии за чуждестранните студенти.

В проекта е допълнен и механизмът за определяне на средствата за стипендии по висши училища за българските и чуждестранни докторанти. Те се планират съобразно броя на продължаващите от предходната година (според броя на месеците) и утвърдения нов прием, а за чуждестранните (без средствата за стипендии за първата година на обучение на приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен) – съобразно броя на стипендиантите от предходната година, новоприетите след средно образование и утвърдения прием след висше образование.

Ограничава се правото за получаване на стипендия от докторанти и специализанти при преместване от една докторска програма или специализация в друга или от едно висше училище/научна организация в друго/друга, ако при това преместване се удължи срока на докторантурата/специализацията. Ограничението е за времето, през което са получавали стипендия на предишното място.

"Причините, които налагат приемането на акта, освен необходимостта да се внесе яснота или допълнят някои текстове, които практиката показва, че се тълкуват нееднозначно, е и факта, че минималният и максималният размер на стипендиите на студентите не е променян повече от 5 години при непрекъснато увеличаващи се разходи за издръжката на обучението
на един студент" - разяснява министърът на образованието.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови