Тука има - тука няма: Как Община Пазарджик отмени собствените си забрани за строителство без причина

Или как бе построен павилион върху 6 канализационни тръби, които сега е невъзможно да бъдат ремонтирани

OFFNews 17 юни 2019 в 15:32 5878 0

Пазарджишкият вестник "Виделина" разкри как Община Пазарджик е продала евтино имот със забрани за строителство, които впоследствие изчезват, въпреки че причините за тях все още са налице.

Така тя позволява изграждането на павилион, намиращ се над 6 канализационни тръби, които сега е невъзможно да бъдат ремонтирани. Две от тях обслужват съседния МБАЛ - Пазарджик.

Павилионът се повява преди няколко месеца почти срещу входа на болничното заведение и е разделен на четири секции. Въпреки че съседите на съоръжението подават множество сигнали, от около седмица една от тези секции вече функционира, което предполага получаването от собственика му на акт 16. 

Павилионът се намира върху 6 канализационни тръби и ревизионна шахта, които вече е невъзможно да бъдат ремонтирани. Парцелът, върху който е изграден, първоначално принадлежи на Община Пазарджик. Впоследствие тя продава площта на занижена цена точно поради наличието на канализацията и сериозни ограничения за строителство там. Въпреки това, малко по-късно тези ограничения отпадат и така павилионът се появява, въпреки че канализацията все още е под него.

Ето и хронологията на събитията:

През 2012 г. Община Пазарджик продава на търг свой урегулиран поземлен имот с площ от около 130 кв. м., който се намира върху част от съществувалия дотогава пазар срещу държавното болнично заведение. Той е продаден с тежест, която налага съществени ограничения за бъдещо строителство върху него.

Именно тези ограничения отблъскват желаещите да го закупят и той е изтъргуван на началната обявена цена от 9 хил. лв. на единствения явил се желаещ Атидже Алиева. Интересното в случая е, че само 2 години по-рано Общината е продала съседен имот от 44 кв. м за над 30 хил. лв., което, сравнявайки квадратурата и цената, е около 10 пъти повече. По-големият проблем обаче е последвалото изчезване на наложените тежести и забрани за строителство. 

Под имота преминават 6 канализационни тръби и ревизионна шахта. Две от тръбите идват от МБАЛ – Пазарджик и са с диаметри по 400 мм. Други две отвеждат отпадните води от съседни търговски обекти и достигат до ревизионната шахта, която се оказва в границите на продадения парцел и е надлежно оградена от новия му собственик. Това налага и ограниченията за строителството, които са довели до символичната цена, на която е продаден имотът.

Въпреки тези ограничения обаче, през 2016 г. Общината в лицето на главния си архитект решава, че тези тежести трябва да отпаднат, което разрешава поставянето на павилиона от новия собственик на имота. Това се случва, въпреки че нищо не се е променило, канализациите продължават да се намират там, а с разрeшеното вече строителство се прави невъзможно отстраняването на аварии в обсега на новото съоръжение. Също така при продажбата на парцела лицето му е към ул. „Дунав”, а от 2016 г. е променено към ул. „Болнична”, което го прави значително по-атрактивен и дори само това би завишило значително продажната му цена.

Всички тези събития пораждат сериозно безпокойство у собствениците на два от съседните имоти с намиращи се върху тях търговски обекти, съседни на този на Атидже Алиева, чиито канализационни отклонения са заустени в ревизионната шахта. Още щом става ясно, че до тях ще се извърши строителство, през месец май 2017 г. Маргарита Ангелова и Златка Илчева сезират РО “Национален строителен контрол” (НСК) в лицето на шефа му инж. Руслан Райчев за опасностите от бъдещия обект.

Райчев на свой ред уведомява Община Пазарджик, която е компетентният орган по Закон за устройство на територията (ЗУТ) за незаконното строителство относно обекти IV – VI категория, каквито са изградените от тях канализации. Той обаче не получава обяснение от Общината, но не последват и мерки от РО НСК, въпреки че в неговата компетентност е застрояването на парцела относно попадането под него на двете канализации на държавната болница, при аварии на които последиците ще са много по-сериозни.

През месец април тази година, когато павилионът е вече факт, нещо повече, навлязъл е и в съседния имот, Маргарита Йовчева отново се обръща с писмо - молба към шефа на РО НСК – Пазарджик, в която пита дали е редно лицето на имота да бъде променяно след сделката, както и да се строи върху канализация. Както и преди 2 години, инж. Руслан Райчев препраща “по компетентност” молбата на Йовчева към Община Пазарджик. И също както преди две години в отговора на Общината на практика не се съдържа отговор. В него се потвърждава, че през 2016 г. е бил одобрен проект за промяна по време на строителството (въпреки че строителство не се извършвало) и е била издадена съответната заповед, но не се казва на какво основание са отпаднали тежестите за извършване на строителни дейности.

Със същия проект била отнета част от площта на имота на Алиева с цел ревизионната шахта на канализацията да остане извън габаритите на сградата и “осигуряване на свободен достъп за обслужване от експлоатационното дружество”. На практика обаче въпросната шахта продължава да е оградена и контролирана от собственика на парцела. Металната конструкция на бившия пазар пък била демонтирана и предадена на БМ СУОПНД с приемо-предавателен протокол. Нещо доста учудващо, предвид факта, че и в момента ясно се вижда, че вертикални части от въпросната конструкция се намират в стените на новия търговски обект.

Последния ход, който предприемат потърпевшите, е да сезират РЗИ - Пазарджик на 14 май т.г. с жалба. По информация на „Виделина” тази молба също е препратена по компетентност към Община Пазарджик, но до момента отговор не е получен от авторите ѝ.

Въпреки че навесите на пазара се считат за предадени на Общината, на снимката се вижда наличието в стената на павилиона на част от металните им елементи. (Снимка: "Виделина")

Вдясно на снимката е построената извън имота част от павилиона. (Снимка: "Виделина")

От "Виделина" изпращат запитване по Закона за достъп до обществена информация до Община Пазарджик със следните въпроси:

1. Каква е причината за отпадането на тежестите, ограничаващи строителството в имота, след като няма промяна в разположението на канализациите, минаващи през него?

2. Защо имотът е продаден с лице към ул. "Дунав", а две години по-късно – през 2014 г. то е променено на ул. "Болнична"?

3. При положение, че едната канализация от болницата и няколко такива от съседни обекти заустват в ревизионна шахта на територията на имота, как ще се процедира при евентуална авария под вече изграденото съоръжение?

4. Смятате ли за редно даден имот да се продава при едни параметри, които в случая го поевтиняват поради невъзможността да се строи върху част от него, а впоследствие тези параметри да се променят в полза на купувача и в ущърб на съседи на същия имот, като един от тях е МБАЛ "Пазарджик"?

До момента отговор от Община Пазарджик все още няма, макар че запитването е депозирано на 10 юни. Очаквайте развитие по темата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови