Точки вместо оценки на матурите и изпитите след VII клас

Александра Маркарян Последна промяна на 15 декември 2011 в 11:44 6975 0

Снимка БГНЕС

Брой точки вместо оценка между 2 и 6 ще получават учениците на тестовете от външното оценяване - след IV, VII и матурите след XII клас. С точките те ще бъдат класирани в училищата с прием след VII клас на същия принцип, по който досега ставаше класирането чрез оценки.

Университетите сами ще решават при какъв минимален праг точки от матурите да приемат кандидат-студенти на базата на резултатите им от матурите. Промяната е разписана в проекта на закон за училищното образование, който трябва да замени сегашния Закон за народната просвета. Новостите разясниха зам.-министърът на образованието Милена Дамянова и директор дирекция "Средно образование" в МОМН Евгения Костадинова. Тя ще влезе в сила още за изпитите през 2012 година, ако парламентът приеме законопроекта в предложения вид, уточни Дамянова. Тя аргументира решението на ръководния екип на министерството с думите, че точковото оценяване е много по-презицно и дава реална яснота за постигнатото ниво на знанията и компетентностите на оценявания ученик или зрелостник. От това ще следва и възможност за по-справедливо класиране. Общият брой точки при тестовете - и от матурите, и от изпитите след VII клас, е 100. Формира се от различните компоненти в тестовете.

След VII клас изпитите са два - по български език и литература и по математика. Всеки тест има два компонента - единият е задължителен за всички ученици от випуска и служи като оценка за външното оценяване. Вторият се решава от тези, които ще кандидатстват в друго училище, а оценката за класирането се формира от двата компонента на теста. В конспекта за тестове по математика при изпита след VII клас през 2012 година  ще има промени.

Отпадат три теми: „Квадрат“, „Трапец“ и „Равнобедрен трапец“, съобщи Дамянова. Мотивът е, че до провеждането на тестовете в част от училищата не са успели да вземат този материал, а в останалите не са имали достатъчно време, за да го упражнят.

Другата основна промяна в изпита по математика за седмокласниците е, че в първия тестови компонент ще има нови 4 въпроса за свободен отговор. Досега всички въпроси бяха „затворени“, т.е. с предварително зададени варианти за отговор, от които ученикът трябва да маркира един като верен. Включването на тези 4 задачи цели както повишаване на нивото на теста, така и по-справедливото оценяване. „Ако ученикът е започнал да решава вярно една задача, но някъде е допуснал грешка и крайният резултат не е верен, досега не се присъждаха точки, защото се в тестовата бланка се вписваше само крайният резултат. Сега оценителите ще могат да дават точки и за тези правилни стъпки на ученика при решаване на задачата“, обясни зам.-министърът. Тъй като решаването на отворени задачи (в които трябва да се изпише подробно целият път на решаване на задачата) отнема повече време, общият брой математически задачи ще бъде сведен от досегашните 25 на 20.

При втория модул по математика – за класиране в гимназиите, също има промяна. Там две от задачите ще са във формата, който се дава при международните изследвания PISA, в които и България участва и към момента показва незадоволителни резултати. В този модул ще има още две отворени задачи, които изискват разширен отговор. Досега отворените задачи бяха 5, с промените ще останат 4. При решаването на задачи, тип PISA, може например да бъде дадена една графика и към нея да бъдат поставени няколко задачи – затова и общият брой се намалява на 4, обясни зам.-министър Дамянова. Двата изпита след VII клас и двете задължителни матури (български език и литература и предмет по избор на ученика, например математика, география, история, физика, химия) ще се проведат на едни и същи дати, но в различни часове.

Българският ще е на 21 май, а математиката за VII клас и съответно предметът по избор за втората матура – на 23 май 2012 година.

В теста за матурата по български също са включени повече въпроси за свободен отговор. Форматът остава стандартният досега – тестова част плюс писане на текст.

При географията са отпаднали 5 теми от география на света и е променено съотношението на броя точки при различните компоненти – тестовата част ще носи 70 точки, а не 65, а текстът – 30, а не 35 точки.

При външното оценяване след IV клас също ще има повече задачи за свободен отговор. През 2011 година беше една, през 2012 година ще има две или три, каза Дамянова. Една от тях ще е съобразена с формата на международното изследване PIRLS.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови