Тестовете след VII клас и матурите ще са 2 в 1

Утре е последният ден, в който дванадесетокласниците могат да получат служебна бележка

OFFNews 19 май 2014 в 08:38 14052 0

Снимка БГНЕС, архив

Изпитите на седмокласниците и матурите на абитуриентите ще се проведат в едни и същи дни тази седмица.

Тестът по български език и литература за седмокласниците е на 21 май. В същия ден е и матурата по литература. На 23-и са математиката за седмокласниците и втората задължителна матура, която е по предмет, избран от зрелостника.

От Министерството на образованието напомниха и основните инструкции за изпитите. Ето ги:

VII клас

Учениците трябва да отидат в училището, където са разпределени, с документ за самоличност, служебна бележка и да са в изпитната зала не по-късно от 9:45 ч. Изпитите започват в 10 ч. И по двата предмета - български и математика - има един задължителен модул "Национално външно оценяване" и допълнителен модул, който решават кандидатстващите в гимназиите с прием след VII клас.

Преди изпита седмокласниците трябва да изключат мобилните си телефони и да ги оставят при квесторите.

И двата изпита започват с тестовете от модула "Национално външно оценяване" (НВО). 

Учениците ще получат тест и листове за чернова.

Първата страница на теста е инструкция за работа.

По време на изпита учениците имат право да пишат само със син химикал - в противен случай работата им се анулира. Могат да чертаят само с черен молив. Нямат право да ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника. Могат да използват линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума.

Всякакви знаци, които биха могли да нарушат анонимността на писмената работа, водят до анулирането й.

Те отбелязват верните отговори в листа за отговори със знак Х. Ученикът може да се откаже от вече означен верен отговор, като запълни съответната буква и зачертае със знака Х друг отговор.

След изтичане на времето, определено за работа по модула "Национално външно оценяване", се поставя листът за отговори в средния по големина хартиен плик и ученикът го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик, без да го запечатва.

Те ще могат да изслушат само един път текста за преразказ, без да имат право да си водят бележки. След това ще получат текста и ще могат да го четат и препрочитат в рамките на 15 минути.

След приключване на изпита учениците поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

Учениците нямат право да напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на всеки от двата модула.

Матури

20 май е последният ден, в който дванадесетокласниците могат да получат служебната си бележка за допускане до изпитите. В нея са написани датата, часът и мястото, където са разпределени за матурата по литература на 21 май 2014 г. и на втората задължителна матура, която се провежда на 23 май. Ако абитуриентите са заявили участие и в матури по желание, ще получат допълнителни указания къде и кога ще се проведат те.

Матурите започват в 8 ч. и продължават 4 астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа.

В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:

- Да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

- Да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита.

- Да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони.

- Да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят.

- Да не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит.

Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят.

Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи:

1. Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.

Ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х буквата на друг отговор, който приема за верен.

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

2. Задачи със свободен отговор.

- Отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се написва верният отговор.

3. Задача за създаване на текст.

Държавният зрелостен изпит по български език и литература включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70:

- 30 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка.

- 10 задачи със свободен отговор. Задачите носят различен брой точки: 31.задача носи 4 точки, 32.задача носи 1 точка, 33.задача носи 2 точки, 34.задача носи 4 точки, 35.задача носи 4 точки, 36.задача носи 10 точки, 37.задача носи 5 точки, 38.задача носи 2 точки, 39.задача носи 2 точки, 40.задача носи 6 точки.
2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Богословът доц. д-р Константин Нушев в студиото на OFFNews