Студенти ще учат безплатно в България, ако сключат договор с бъдещия си работодател

Александра Маркарян 02 декември 2020 в 13:47 6356 1

Снимка pixabay

Договор с бъдещ работодател ще осигурява безплатно висше образование в България.

Условията това да се случи са разписани в проект на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. Тя е внесена за обществено обсъждане от министъра на образованието Красимир Вълчев. След месец предстои гласуването ѝ от правителството.

Предвижда се държавата да поема напълно или частично разходите за обучение на студенти, сключили договори с бъдещите си работодатели при ангажимента да работят за тях в продължение най-малко на 5 години. Основната им заплата не може да е под по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време в предприятието или на средната основна заплата за пълно работно време в предприятието, пише в наредбата.

Безплатното висше няма да е възможно за всички университетски специалности. Ще бъде осигурено за тези с недостиг на висококвалифицирани кадри.

Наредбата

Специалностите ще бъдат определени в списък, който министърът на образованието ще утвърждава всяка година до 31 май. Заповедта му ще съдържа още висшите училища, формите на обучение и броя на студентите, които могат да учат при напълно или частично заплатени разходи от държавния бюджет. Ако заплащането е частично, ще се уточнява и частта.

Напълно безплатно ще е обучението на приетите по държавна поръчка в специалностите от списъка, които решат да сключат договор с работодател. Държавата ще покрива частично разходите на студентите с договори в същите специалности, които обаче учат в платената форма на обучение. В този случай студентите ще плащат такса равна на разликата между таксата им за обучение и частта, която се заплаща със средства от държавния бюджет.

Ако дадена специалност отпадне от списъка, студентите, които вече учат безплатно, ще довършат обучението си по реда, по който са го започнали.

Работодателите ще подават заявления, за да се включат. Условието към тях е да са регистрирани в България и през последните 2 г. да имат среден списъчен брой на персонала над 20 човека. Определени за целта министри ще внасят отговарящите на условията заявления в Министерския съвет, който ще приема списъка до 31 юли всяка година.

Договор ще се сключва между студент, записан в специалност от първия списък, и работодател от втория списък. Страна по договора ще е и висшето училище, представлявано от ректора или упълномощено от него длъжностно лице.

Освен работно място след завършването фирмата ще трябва да осигури на студента и стаж по време на следването. Формите, мястото и времетраенето на стажа и др. също ще бъдат описани в договора.

Договорът ще се прекратява при:

1. отписване на студента преди успешно завършване на обучението му;

2. прекъсване на обучението на студента, освен поради болест или майчинство;

3. отстраняване на студента от висшето училище;

4. системно непосещаване от студента на договорения стаж;

5. неосигуряване от страна на работодателя на условия за провеждане на уговорения стаж;

6. прекратяване на работодателя без правоприемство;

7. взаимно съгласие на страните по договора;

8. обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора.

Неустойки

При прекратяване на договор поради неизпълнение неизправната страна дължи възстановяване на всички средства за издръжка на обучението, които са изплатени на висшето училище от държавния бюджет. Ако прекратяването е по взаимно съгласие, студентът и работодателят възстановяват средствата поравно. Ако откажат да ги платят, ще започне да се начислява законната лихва. Случаят ще бъде предаден на НАП.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  3118

  1

  fishcake

  02.12 2020 в 15:27

  Защо 5 години? По този начин ако уцелиш скапан работодател, не можеш да се измъкнеш и пропиляваш най-енергичните си години. А за повишение няма как да се бориш. Всичко зависи от съдържанието на този договор, но срокът е ужасен. Също защо плаща държавата, а не облагодетелстваната страна?
   
  X

  Можеше ли да спасим убитата Силвия?