Сгрешени винетки ще могат да се поправят, но само веднъж

Извършената корекция ще има действие от датата на поправката, предвиждат изменения в Закона за пътищата

OFFNews 17 март 2022 в 09:57 2157 0

Снимка БТА/Архив

Хората ще могат еднократно да коригират закупена електронна винетка, ако са допуснали техническа грешка при въвеждане на данните за автомобила си. Ще се позволи поправка на до два от символите в регистрационния номер на колата. Остава в сила възможността за коригиране на категорията и на държавата на регистрация.

Това предвиждат промени в Закона за пътищата, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С промените се цели да се въведе правна възможност за регулиране на последиците от нарушения, регистрирани в периода от купуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на поправката. Измененията са резултат от множество сигнали на граждани, които са купили съвестно винетка, но са сгрешили символ в регистрационния си номер.

Извършената корекция ще има действие занапред, тоест ще важи от датата на поправката. Коригираната винетка ще е валидна до същата дата, до която е била валидна първоначално купената, но сгрешена винетка. Промените предвиждат след корекцията да не бъде търсена административно-наказателна отговорност за периода, в който гражданите са ползвали републиканските пътища със сгрешената винетка - ако имат издадени актове, да не се издава наказателно постановление, а ако има издадени електронни фишове, те да бъдат анулирани.

Коригирането на данните ще може да се прави само еднократно, за да се избегнат възможни умишлени опити една и съща винетка да се прехвърля на различни превозни средства. Ограничението в броя на символите, за които може да бъде поискана корекция на данните, се предлага отново с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби, защото е малко вероятно грешка с повече от 2 символа в един 8-знаков регистрационен номер да е неволна.

При подаване на искането за коригиране гражданите ще трябва да предоставят доказателства за извършено плащане на дължимата такса за винетката. Това ще възпрепятства възможността умишлено да се подават заявления от лица, които идентифицират в електронната система платена винетка с близък до техния регистрационен номер. Целта е да се гарантира сигурността на коректните потребители за платената от тях винетна такса.

Законопроектът предлага и решение на проблема с компенсаторните такси за превозвачите, който те поставиха пред регионалния министър Гроздан Караджов. С промените се допълват изискванията спрямо пътни превозни средства над 3,5 тона, които използват бордово устройство или маршрутна карта. За тях, когато се установи неподаване на декларирани тол данни, това също ще бъде квалифицирано като неправомерно, но ще се даде възможност за заплащане на максимална тол такса, вместо директното им санкциониране.

В случай че е налице частично неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден за тежкотоварно пътно превозно средство, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние (тол такса), на собственика или ползвателя ще се предостави възможност да заплати 50% от максималната тол такса в рамките на 7 дни. Срокът започва да тече от уведомяването.

В случай на установено пълно неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден ще се плаща пълният размер на дължимата такса, отново в седемдневен срок.

И в двете хипотези доставчикът на услугата по електронно събиране на тол такси ще трябва да уведомява собственика или ползвателя на пътното превозно средство, за което има сключен договор, до пет дни от установяване на неподаване на данни.

Останалите промени, включени в законопроекта, целят постигане на съответствие на националното законодателство с Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в ЕС.

Още на 17.02.2022 г. омбудсманът Динана Ковачева се обърна към председателя на 47-ото НС Никола Манчев и председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Нестимир Ананиев с предложение за законодателни промени в Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата, свързани с последиците от сгрешена е-винетка. Становището на омбудсмана е, че случаите на сгрешени винетки не може да се приравнят със случаите изобщо на липса на платена пътна такса.

Промените, предложени от омбудсмана предвиждат:

- своевременно уведомяване на нарушителите по ЗДвП за наложените им компенсаторни такси;
- промяната в данните на сгрешена електронната винетка да има действие от датата на закупуването й;
- при корекция на неправилно декларирани данни да се счита, че за пътното превозно има заплатена винетна такса от датата на закупуването й.“
- да не се образува административнонаказателно производство, а образуваното да се прекратява при извършена корекция на сгрешена е-винетка;
- законодателната промяна да засегне и заварените случаи.

В мотивите за промените омбудсманът подчертава, че водачите на МПС разбират за наложени им многобройни компенсаторни такси за липса на винетка с голямо закъснение и случайно, когато са спрени от екипи на БГТОЛ.

Уведомяването предлага да се извършва по електронна поща, тъй като при закупуване на е-винетка електронната поща е задължителен реквизит при попълване на данните, както и да се обмисли възможността за уведомяване чрез СМС.

Предложените промени ще решат и въпроса с анулиране и/или връщане на заплатените компенсаторни такси при корекция на сгрешена винетка.

При действащата нормативна уредба, при корекция на е-винетка се отказва анулиране, съответно връщане на заплатените компенсаторни такси. Усвояването по този начин на средства на практика води до неоснователно обогатяване. Необходим е справедлив механизъм за възстановяване на недължимо платени суми при корекция на сгрешени винетки.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови