Само първокурсници откриват присъствено годината в СУ, на място ще работи 50% от администрацията

Александра Маркарян Последна промяна на 29 септември 2021 в 16:12 1546 0

Само първокурсници ще открият присъствено академичната 2021/2022 г. в Софийския университет на 1 октомври в Университетската ботаническа градина, става ясно от заповед на ректора проф. Анастас Герджиков. Всеки факултет сам решава как да провежда занятията през зимния семестър. Решенията вече са обявени на сайтовете им.

Забранява се допускането в учебните сгради на карантинирани и хора със симптоми като повишена температура, кашлица, затруднено дишане и др.

В аудиториите ще се сяда през място, учебните зали ще се дезинфекцират веднъж дневно между часовете и в края на деня. Задължително е всички помещения, които се ползват от преподавателите и студентите да се проветряват през всяка почивка между часовете.

В сградите всички подове и повърхности, дръжки на врати, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. ще се почистват и дезинфекцират ежедневно двукратно по график. Управителите на сгради ще осигуряват сапун, дезинфектант и лични предпазни средства на персонала; ще създадат организация на входовете, така че да не се струпват много хора; ще осигурят безконтактни термометри за мерене на температурата на входовете.

На входовете, в коридорите и пред по-големите аудитории ще има безконтактни дозатори с дезинфектанти.

В коридорите ще има табели или стикери, които ще напомнят да се спазва дистанция, да се носи маска и ръцете да се дезинфекцират. Ще има и маркировка за двупосочно движение по коридорите.

Всички преподаватели, студенти и служители ще са длъжни да носят маски в общите закрити части на учебните сгради и библиотеките. При присъствено обучение маски се носят и по време на час, освен от преподавател или студент, който говори в момента.

Всички преподаватели ще са длъжни да подготвят онлайн курс, независимо дали занятията са присъствени, или не, за да осигурят достъп до курсовете си за студентите под карантина, с хронични заболявания и от рискови групи и заради опасността от внезапно преминаване към онлайн обучение, указва ректора. При смесено обучение - присъствено и онлайн, двата вида ще се провеждат в отделни дни или през достатъчен интервал, позволяващ придвижването на преподавателите и студентите.

При необходимост събота и неделя могат да бъдат включени като учебни дни в разписа на занятията.

Спортовете ще се провеждат на открито, докато времето позволява. Ректорът разпорежда практическите занятия да се изтеглят рано като превантивна мярка срещу влошаване на епидемиологичната ситуация. На закрито ще трябва да се спортува само при социална дистанция. Необходимо е да има и план за "поетапно ползване на съблекалните". Студентите с хронични заболявания и от рискови групи ще бъдат освобождавани и ще им се предложи онлайн обучение от Центъра по кинезитерапия. За тези, които не могат да се включат поради епидемиологичната ситуация (заразени са, под карантина, грижат се за близък, не могат да пътуват и т. н.) ще има онлайн упражнения за тренировки у дома. Ако се наложи смесено обучение, практически занимания ще се провеждат само с първокурсници в блокове с намален брой студенти според спецификата на вида спорт.

Всички учебни практики и хоспитирането ще са присъствени, а ако това не е възможно - ще са онлайн или ще се отложат. В последния случай тези дисциплини няма да се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година и няма да се включват при изчисляването на общия успех за стипендия.

До две седмици преди сесията деканите ще изготвят график на изпитите и начина на провеждането на всеки от тях - присъствено или дистанционно.

Държавните изпити и защитите на дипломни работи ще са присъствени при спазване на противоепидемичните мерки, а ако не е възможно - дистанционно (държавните изпити - в платформата Мудъл, а защитите на дипломни работи - в публично достъпни среди).

Присъствените изпити ще са при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението и не повече от 30 участника при дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на маски. Същите изисквания важат и за масовите мероприятия. Общото събрание на СУ, заседанията на Академичния съвет, факултетните и катедрените съвети ще са предимно дистанционно или присъствено, но при спазване на мерките.

Администрацията

Присъствено ще работи не повече от 50% от администрацията по график и седмична ротация. Хората, които могат да работят изцяло дистанционно, няма да бъдат включвани в графика.

При обслужване на посетители ще е задължително използването на маска или шлем. Такива може да не се носят, ако има механични прегради.

Библиотека

До 30 ноември 2021 г. до Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки достъп ще имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на СУ. Достъп за преподаватели, докторанти и студенти от други ВУ да бъде даван по изключение с разрешение на ректора или директора на Университетска библиотека.

Работното време на Централна библиотека ще е от 8.00 до 20.00 ч., а на филиалните библиотеки - от 8.30 до 17.30 ч.

Всички читални да работят с капацитет 30% и дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Те трябва задължително да са с маска и да дезинфекцират ръцете си на входа. Ако в зоните за заемане на литература има много хора, останалите ще чакат извън библиотеките. Ако не е много студено, ще се работи при отворени прозорци. Ако е, ще се проветрява по 10 минути на всеки час. 

Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.

При съмнение за заболяване

При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други) у преподаватели, студенти или служители:

- човекът се освобождава от работа/занятия и напуска незабавно сградата на Университета и се свързва с общопрактикуващия си лекар или РЗИ за указания;

- преподавателят/началникът на отдела съобщава на управителя на сградата и в кратък срок се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие;

- при потвърдено заразяване с СОVID-19 болните информират по телефона декана/началника на отдела, който трябва незабавно да се свърже със съответната регионална здравна инспекция (РЗИ). Идентифициране на контактните и мерките, които да се предприемат, включително лицата, които се поставят под задължителна карантина, разпорежда РЗИ.

Електронно деловодство

Деловодството на СУ ще завежда и извежда документи електронно чрез имейла delovodstvo@uni-sofia.bg. Изключение се допуска само за документи, които са заведени и се придвижват на хартия към момента на издаване на заповедта и такива, за които се изисква хартиен носител, трудови и граждански договори, заявления и заповеди за отпуск и др.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови