Quantcast

С изпити по журналистика, теология, музика и изобразително изкуство продължава кандидатстудентската сесия в СУ

OFFNews Последна промяна на 22 юни 2019 в 08:42 1187 0

С устни изпити по журналистика и по теология, със събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ и с изпит по музикален инструмент или пеене продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет.

Устният изпит по журналистика започва в 9.00ч. и се провежда под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. За обективност на оценките и съпоставимост на знанията на кандидатите се задават едни и същи въпроси, които се определят от изпитната комисия в деня на изпита. За оформяне на общото представяне на кандидат-студента е допустимо комисиите да задават допълнителни, изясняващи въпроси към основните теми. Предмет на оценка са: обща култура и осведоменост по актуални събития; комуникативни умения; информираност и мотивация за професията. Ако кандидат-студентът представи свои авторски материали, комисиите могат да зададат въпроси, свързани с тях. До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от среден.

Конкурсният изпит за специалност „Изобразително изкуство“ започва в 9.00 ч. и се провежда под формата на събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидатът представя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадена творба.

В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът представя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи. Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.

Устният изпит по теология започва в 10.00 ч. и се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература. Критерии за оценяване са степента на познаване на проблематиката; умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос; участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

Кандидатите за специалност „Музика“ полагат изпит по музикален инструмент или пеене с начален час 14.00 ч. Кандидатите, които се явяват с музикален инструмент, могат да ползват всички видове инструменти, използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър; кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно), трябва да осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент. Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.