Ректори на университети с над 15 хил. лева заплати, имоти и влогове за над 1 млн. лева (обновена)

Александра Маркарян 19 август 2020 в 12:01 41242 4

Снимка unsplash.com/Karly Jones

Ректори на университети са вземали по над 15 хил. лева заплати през 2019 г. Някои притежават имоти на обща стойност над 1 милион лева, други имат толкова в банкови влогове. Нечии автопаркове впечатляват с луксозни автомобили. Това е видно от декларациите им за 2019 г., подадени пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на противозаконно придобито имущество. Разбира се, съвсем не всички ректори живеят така. Прави впечатление завидното имотно състояние на варненски бивши и настоящи, заплатата от над 16 хил. лева на ректора на ЮЗУ, но други декларират направо скромни доходи и дългове.

Ето какво е вписано в декларациите им:

Българска академия на науките

Заплатата на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски е малко над 5 хил. лева (5 041.92), видно от декларираната годишна данъчна основа от трудови доходи. По втори трудов договор той е получил още 8 554 лева през 2019 г. Със съпругата му имат 16 банкови влога - по 8. В своите акад. Ревалски има близо 97 хил. лева, а Анелия Ревалска - към 67 хил. лева към момента на подаване на декларацията.

Председателят на БАН е декларирал и по една кредитна карта на двамата и финансов лизинг на името на съпругата си.

През 2019-а той е пътувал служебно до Южна Корея, Русия и Франция.

Благоевград

Ректорът на Югозападния университет проф. д-р Борислав Юруков е вземал близо 16 хил. лева заплата на месец (декларирал е 191 504 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи), получил е още 19 245 лева доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност и 14 835 лева от друга стопанска дейност. Със съпругата си имат 8 банкови влога обща стойност в лева 176 026. Наличните му средства са 158 000 лева, а съпругата му - 135 000 лева.

Бургас

Заплатата на ректора на Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас проф. Магдалена Миткова е над три пъти по-ниска: 5 364.92 лв. Тя има апартамент и два влога на обща равностойност в лева малко над 47 хил.

Варна

Новият ректор на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна проф. д-р Валентин Игнатов зае поста през март 2020 г., а преди това оглавяваше Университетската болница "Света Марина". За 2019 г. хирургът декларира 96 014 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи и по втори трудов договор - още 105 788 лв.

Впечатлява имотното състояние на предшественика му проф. Красимир Иванов, заемал поста от 2012 г. до март 2020 г. Проф. Иванов и съпругата му декларират пълна или частична собственост в три апартамента във Варна и един в София (178 кв. м., купен през 2019 г. от двамата за по 204 500 лв., общо 409 хил.); вила с вилно място във Варна на обща площ 426 кв. м. за близо 200 хил. лева; магазин във Варна; парцел в Долище, Аксаково (2655 кв. м.) и още един във Варна (500 кв. м.). От 2007 г. имат и гора във Варна с площ 1 дка, купена за над 203 хил. лева. Автомобилният парк включва: "Фолксваген Туарег" (купен 2015 г., като двамата съпрузи платили по 59 279 лв., общо 118 558 лв.) и "Инфинити ФХ 30 Д" (купено 2017 г., като двамата съпрузи платили по 2500 лв., общо 5 хил.). Проф. Иванов ползва и чужд "Ленд Роувър Рейндж Роувър".

Бившият ректор декларира близо 450 хил. лева във влогове и около 20 хил. на съпругата си. Двамата имат ипотечен кредит и кредитни карти. Проф. Иванов е декларирал, че съпругата му е собственик на СМДЛ "СИТИ ЛАБ" ЕООД.

За 2019-а той е декларирал 189 801 лв. годишна данъчна основа от ректорската си заплата, тоест средно 15 816.75 лева на месец, и още 173 729 лв. по втори трудов договор, т. е. приблизително по още 14 477.42 лв. месечно. Грубите сметки показват, че средно месечно е разполагал с над 30 хил. лева.

Ректорът на Техническия университет в Морската столица проф. Венцислав Вълчев (избран през юни 2019 г.) миналата година си е купил апартамент с площ 65 кв. м. на цена 113 348 лв., които спестил от заплати. Декларирал е годишна сума от заплати 72 172 лв. (средно прибл. 6 014 лв.) плюс 15 704 лв. от друга стопанска дейност (средно месечно прибл. още по 1 300 лв.)

Ректорът на Икономическия във Варна проф. д-р Евгени Станимиров (избран на 30 май 2019 г.) има по 1/2 от два апартамента плюс по 1/2 от два гаража, със съпругата му имат автомобил "Тойота Ярис", заплатата му е средно месечно 9 833.83 лв. (118 006 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи).

Предшественикът му проф. д-р Пламен Илиев и съпругата му притежават 17 имота във Варна:

- складови помещения (29 кв. м.);

- два гаража (14 кв. м. и 59 кв. м.);

- офис (133 кв. м.);

- 4 къщи с двор (117 кв. м., 82 кв. м., 84 кв. м., 124 кв. м.);

- 2 къщи (78 кв. м. и 133 кв. м.);

- парцел (44 кв. м.);

- право на строеж на две места (50 кв. м. и 52 кв. м.);

- три апартамента, два от които са купени през 2020 г. (70 кв. м., 63 кв. м. и 114 кв. м.).

Стойността на четири от имотите не е вписана. Общата стойност на останалите според декларацията е 1 193 499 лв. Произходът на средствата не е вписан.

Бившият ректор и съпругата му притежават автомобил "Тойота Аурис" от 2017-а.

Проф. Илиев декларира 192 хил. лева налични средства и имуществени дялове в 12 фирми: Билд Инвестмънт ООД, Прива Инвест ООД, Имоти и Инвестиции ООД, Ситиконсулт ООД, Сити Билд ООД, Билд Инвестмънт2011 ООД, Ситиконсулт 2011 ООД, Сити Билд 2011 ООД, Прива Инвест 2015 ООД, Имоти и Инвестиции 2015 ООД, ПЛ Инвест ООД, ПЛ Консулт ООД.

Всички имоти и дялове са във Варна.

Началникът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ флотен адмирал Боян Медникаров взема чисто средно 3 575.50 лева. Освен заплатата си той е декларирал още 54 373 лева от друга стопанска дейност, 12 660 лв. от пенсия, 2832 лв. от рента, 50 852 лв. от продажба на апартамент във Варна, 11 250 от продажба на нива в Аксаков и 8000 от подялба на имот с Деян Кирилов Медникаров, както и плащания от секретариата на НАТО в размер на 2 890 лв.

Той е декларирал шест имота:

- половин апартамент във Варна на съпругата му Валентина, на площ 92 кв. м, за който тя платила 164 289 лева с пари от заплати, доходи от други правоотношения и заем от родител. Купен е през 2016 г;

- половин апартамент в Бургас на съпругата му Валентина с площ 88 кв. м., придобит през 1994 г. чрез дарение;

- производствени помещения на Медникаров в село Крушари на площ 3185, от които началникът на ВВМУ притежава 0,08333. Придобити са чрез наследство след реституция.

- право за ползване на апартамент (91 кв. м.) и на гараж (16 кв. м.) на дъщеря му Доротея. За двете тя платила общо 87 295 лева, а парите дошли от заеми, заплата и продажба на имот. Покупко-продажбата е от 2017 г.;

- къща с двор в село Ново Паничарево, община Приморско на площ 1510 кв. м. и разгърната застроена площ 66 кв. м. 0,25 от нея е собственост на съпругата Валентина Медникарова, придобита е чрез наследство.

Съпрузите притежават 7 ниви в местността Малка Чайка, Крушари, две в Търговище, в с. Ново Паничарево и две в с. Крушевец. Първата им е дарена, останалите – наследени.

Медникаров е декларирал автомобил КИА Черато, който съпругата му купила за 10 хил. лв. през 2010 г.

Наличните му парични средства са 5000 лева, а в сметки съпрузите имат 183 407 лева. Имат кредитни карти, акции.

Велико Търново

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов е декларирал само годишен доход от заплати 65 775, или средно по 5481.25 лв. на месец.

Пловдив

Ректорът на Университета по хранителни технологии в Града под тепетата проф. д-р Пламен Моллов декларира собственост със съпругата му в четири апартамента, три гаража, офис, парцел в с. Яворово, придобити в периода 2002-2018 г.

С изключение на парцела всички имоти са в София и Пловдив.

Проф. Моллов купил "Тойота Ланд Крузер" за 24 хил. лева през 2019 г.

Той декларира налични средства в различни валути с левова равностойност 70 659. Със съпругата му имат и влогове. Той - 22 800 лева, 83 469 евро и 2000 паунда, тя -  17 662 евро и 17 903 швейцарски франка.

Петя Моллова има кредити за 29 000 лева и за 6000 лева. Проф. Пламен Моллов дължи 9 240 евро, има и по кредитна карта.

Пламен и Петя Моллови има ценни книжа и акции в: ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН МИКС; ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНЕРВ.ФОНД БЪЛГАРИЯ; ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД; ВИНИ АС АД; ВИНЗАВОД АД. Моллова има дялове в МОНЕЛО ООД и ПЛАМО ПМ ЕООД.

Бившият ректор на Пловдивския университет (до 03 юни 2019 г.) проф. д-р Запрян Козлуджов и съпругата му Татяна декларират 4 апартамента, две къщи, за една от които уточняват, че е паянтова, парцел и два гаража. Проф. Козлуджов декларира още 2 дка нива, дарена от родителите му, в Куклен. Шофира Нисан Хtrail, купен за 61 900 лв. през 2019 г. Проф. Козлуджов декларира 3000 лева налични средства. Със съпругата му имат общо девет банкови влога. Общата сума по тях (в различни валути) надхвърля равностойността на половин милион лева.

Новият ректор на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов е декларирал по 1/6 дял в пет наследени през 2019 г. имота във Вършец: апартамент, мазе, таван, гараж и склад. Към момента на подаване на декларацията в дебитните карти на проф. Младенов и съпругата му Пенка е имало съответно 8317 и 2208 лева. Ректорът е декларирал годишна данъчна основа от заплата 98 037 лева (средно по 8 169.75 лв. на месец), 21 749 лева по втори трудов договор и 9896 лева от друга стопанска дейност.

Ректорът на Аграрния университет в Пловдив проф. Христина Янчева не декларира имоти и коли. Видно от декларираната годишна данъчна основа от трудови доходи заплатата ѝ средно на месец е 4 700.83 лв. Тя е получила 18 660 лв. от друга стопанска дейност и 3223 лв. доход от чужбина. Има три банкови влога, чиято левова равностойност е била 117 703 към момента на подаване на декларацията. Осигурява се допълнително и за пенсия.

Новият ректор на пловдивския Медицински университет проф. д-р Мариана Мурджева (от есента на 2019 г.) декларира собственост в два апартамента, две дворни места и два парцела в Пловдив, с. Извор и с. Горни Домлян. Декларираната от нея годишна данъчна основа от заплатата е 137 376, т.е. по 11 448 лв. средно на месец. Още 28 173 лв. има по втори трудов договор и 14 907 лв. от друга стопанска дейност. Има също близо 190 хил. лева във влогове и налични към 29 хил. лева.

Бившият ректор на Академията за музикално и танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) "Проф. Асен Димамандиев" - Пловдив проф. Милчо Василев (освободен на 13.02.2020 г.) е декларирал собственост в три апартамента - два в Пловдив и един в София. Шофира "Тойота", купена през 2017 г. Декларира налични 66 195 лева и малко над 11 хил. лева в два влога. Има ипотечен кредит за 100 хил. лева. Наследничката му - Тони Димитрова Шекерджиева-Новак, поела ректорското управление на 13.02.2020 г., декларира части от три апартамента в Пловдив. Тя и съпругът ѝ декларират общо 7 хил. лева налични парични средства. Шекерджиева-Новак е вписала и финансов лизинг за 53 515 лв.

Плевен

Ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. д-р Славчо Томов не декларира имоти. Той и съпругата му имат налични 650 364 лв.; близо 189 хил. лева в пет банкови влога. Проф. Томов има два заема на обща стойност малко над 90 хил. лева към юридическо и физическо лице, банков кредит за около 51 хил. лева и две кредитни карти - негова и на съпругата му. Двамата са инвестирали за допълнителна пенсия и имат застраховки "Живот". Проф. Томов декларира годишна данъчна основа от заплатата си 81 632 лева, което прави средно приблизително по 6 800 лева на месец. 482 867 лева е годишният му доход по втори трудов договор.

Русе

Ректорът на Русенския университет проф. д-р Христо Белоев и съпругата му Йорданка декларират 206 хил. лева в банки и близо 38 хил. налични средства. Двамата също се осигуряват за допълнителна пенсия. Заплатата на ректора е приблизително 5 866 лв. (той е вписал годишна данъчна основа от трудови доходи в размер на 70 402 лева). От наеми си е осигурил още 34 792 лева миналата година. 

По програма "Еразъм +" е пътувал до университети в Турция, Гърция, Грузия, Виетнам и Чехия.

Свищов

Бившият ректор на Стопанската академия в Свищов (до 18.02.2020 г.) доц. д-р Иван Марчевски е декларирал 50% собственост в апартамент с гараж, придобити през 2004 г. Той управлява автомобил "Мазда", купен през 2017-а за 15 хил. лева. Декларирал е налични 12 хил. лева. Наследилата го на поста проф. д-р Марияна Божинова и съпругът ѝ вписват три апартамента - два в Свищов и един във Велико Търново, гараж и вила. Имат още лозя (1 дка) и нива (77 дка) съответно в Свищов и Павликени. Божин Божинов управлява "Пежо 307", купено за 6 800 лв. през 2014 г. Имат общо пет банкови влога, в които има близо 216 хил. лева.

Стара Загора

Ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков не декларира имоти и пари на влог, а заплата от 2 208.75 лева (при годишна данъчна основа 26 505 лв.), 7 117 от втори трудов договор, 105 лева от друга стопанска дейност и 150 лв. - от прехвърляне на права/имущество.

София

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков е декларирал, че живее в апартамент на родител с площ 105 кв. м. Наличните му парични средства са 22 хил. лева. Има три банкови влога с обща сума в тях от 8 318 лева, два кредита и две кредитни карти. Задълженията му надхвърлят 66 хил. лева. Заплатата му е средно 2 671.33 лв., видно от декларираната годишна данъчна основа от трудовите доходи. От друга стопанска дейност има 250 лв.

Бившият ректор на Медицинския университет в София проф. Виктор Златков е декларирал 15 000 лева налични парични средства и 7 банкови влога със съпругата му Петя. В тях има над половин милион лева. Проф. Златков има финансов лизинг за автомобил за 17 хил. евро. Декларирал е годишна данъчна основа от трудови доходи 156 861 лева, което прави средна заплата в размер на 13 071.75 лв., плюс още 23 682 лв. от друга стопанска дейност.

Ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев не е декларирал имоти, той има дялове в два поземлени имота в община Нова Загора, а сумата в банковия му влог и по дебитната му карта е общо 225 977 лв. Има заем за 20 хил. лева и кредитна карта. Видимо от декларираната годишна данъчна основа от трудови доходи (46 515 лв.) средният размер на заплатата му е 3 876.25 лв. Още 5136 лв. е добавил от друга стопанска дейност.

Ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. Ирена Петева декларира шест банкови влога, в които има около 306 хил. лева и един на съпруга си Димитър със 73 хил. лева. Заплатата ѝ е приблизително 3748 лева. Има и 31381 лева от друга стопанска дейност и 5400 лв. от наем.

Ректорът на Лесотехническия университет чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев също не декларира имоти, а пари. Наличните му средства са 12 689 лева, на съпругата му Снежана - 6805 лева. Във влогове двамата имат общо близо 276 хил. лева. Заплатата му е приблизително 4 400 лева.

Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) проф. д-р инж. Иван Марков има собственост в два апартамента в София, в единия - заедно със съпругата си. Ректорът шофира "Ситроен", купен през 2007 г. за 1000 лева. Той декларира 290 евро налични парични средства и по два банкови влога (по един в лева и евро) на него и съпругата му. В неговите има сума с левова равностойност близо 139 хил., в нейните - около 5 хил. лева.

Бившият ректор на Националната художествена академия проф. Георги Янков освен собствен апартамент 157 кв. м. в София има 50% от още два апартамента в столицата, 11% от магазин, 50% от къща с двор, 50% и 30% от два парцела - в София (379 кв. м.) и Перник (535 кв. м.). Управлява "Хюндай Санта Фе", купен за 15 хил. лева през 2016 г. Не декларира налични парични средства, нито банкови влогове. Поелият управлението на НХА през януари 2020 г. проф. Николай Драчев не декларира имоти и коли. Той има около 150 хил. лева на влог, около 25 хил. в разплащателна сметка, в друга - 1389 евро, и по дебитна карта - 75 613 лева.

Ректорът на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" проф. д-р инж. Даниела Тодорова и съпругът ѝ имат три апартамента в София, два купени със заеми и трети - на Тодор Тодоров, придобит чрез дарение. Той има и ипотечен кредит за 80 хил. лева. Тодорова не декларира заплатата си, а само тази на съпруга си, която е 4000 лв.

Началникът на Военна академия "Г. С. Раковски" ген.-майор Груди Ангелов има 1/2 от апартамент в София на площ 246 кв. м., купена със спестявания от заплати. Останалата половина е на сина му Иван, който е взел заем. Жилището е купено за близо 449 хил. лева. Ангелов шофира Mitsubishi Lancer Sportback. Има договор за финансов лизинг за 11 520 лева и 23 хил. лева на депозит. Той също не декларира доходите от заплатата си. Вписва в декларацията си командировките си през 2019-а: до Лисабон, Пекин, Бурж, Будапеща, Копенхаген, Рим, Букурещ, Лондон. Посочва още, че е пътувал на разноски на Министерство на отбраната до Сърбия, Хърватия и отново до Унгария. Разходите за останалите служебни пътувания е покрила академията или са по програма "Еразъм +".

Бившият ректор на Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ) проф. д-р Митко Георгиев (освободен на 08.07.2019 г.) декларира три общи апартамента със съпругата му в София и 50% собственост от къща с двор в Мало Бучино. Той има и 10 дка нива в с. Зелениково, Брезово. Управлява "Шкода", купена за 3 500 лв. през 2012 г. Декларира 11 влога в лева и евро плюс дебитна карта - негови и на съпругата му. В тях към момента на подаване на декларацията е имало общо малко над 111 хил. лева. Новият ректор на ХТМУ проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова не декларира имоти, а парични средства. Тя и съпругът ѝ имат общо 13 (вкл. дебитни карти) в лева, евро и долари. В тях към момента на подаване на декларацията е имало общо равностойността на 346 257 лева. Проф. Терзиева-Желязкова се осигурява и за допълнителна пенсия. Декларира приблизително 4000 лева заплата и 9552 лева от наем за изминалата година. 

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. дтн инж. Димитър Радев до 25 юни 2019 г. декларира 1/2 собственост в два апартамента в София и Русе, дял от гараж, 50% от къща с двор и 1/4 собственост от парцел в с. Щръклево, Иваново. Той не вписва банкови влогове и налични средства, има лизинг за автомобил на стойност 28 702 лева. Настоящият ректор на ВУТП Миглена Темелкова - Бакалова декларира само заплати. По основния си трудов договор - 48 018 лв. годишна данъчна основа, и по втори трудов договор - 16 503 лева.

Ако се съди по декларираното, ректорът на Висшето строително училище "Любен Каравелов" проф. д-р арх. Борислав Борисов и съпругата му Румяна притежават над 1 млн. лева в банки. Левовата равностойност на сумите в 16-те им влога е била 1.065 млн. към момента на подаване на декларацията. Вписаният произход на средствата е "заплати, спестявания и други доходи". Ако се съди по декларираната годишна данъчна основа от трудовите му доходи заплатата му е малко над 3 хил. лева. От втори трудов договор е получил 2683 лева. Борисов не декларира собственост, но декларира доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество в размер на 26 208 лева за 2019 година. От друга стопанска дейност има още 1340 лева.

Със закъснение е подал декларацията си ректорът на Националната музикална академия проф. д-р Димитър Цанев. Той е декларирал апартамент в София на 81 кв. м, придобит след дарение, и къща с двор също в столицата, 1/2 от която е собственост на съпругата му. Вписва и 9 банкови влога на двамата, в които има малко над 236 хил. лева към момента на подаване на декларацията. Декларираният произход на средствата е заплати. Заплатата на Цанев като ректор е средно 4 333 на месец, видно от вписаната годишна данъчна основа от трудови доходи.

Шумен

Ректорът на Шуменския университет проф. Георги Колев е декларирал "втори жилищен етаж" на площ 70 кв. метра в Шумен и апартамент във Варна на 85 кв. м. купени през 2019 г. за общо 150 хил. лева с произход на средствата от заплати и дивиденти. Заплатата му е приблизително 4 856 лева, е видно от декларираната годишна данъчна основа от трудови доходи. По втори трудов договор е получил още 5932 лева. От наеми има 39 474 лв.

Плевен

Бившият началник на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия бригаден генерал Юлиян Радойски е декларирал апартамент и магазин, на които е съсобственик със съпругата си, купени през 2010 и 2011 г., купени за по-малко от 40 хил. лева общо. Той има и 1/2 от две ниви от по 4 дка в Ставерци, Долна Митрополия и Долни Луковит, Искър. Декларирал е още два семейни автомобила - "Тойота" (купен за 31 хил. лева през 2013 г.) и "Фиат" (купен за 589 лв. през 2007 г.). Има 15 хил. лева на влог и кредитна карта с лимит 10 хил. лева. Осигурява се и за допълнителна пенсия.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

10571

4

Hissarion

20.08 2020 в 15:25

Къде го агент Стойновски в тоя списък?

3000

2

hornet

19.08 2020 в 13:55

Интересното е как ректора на ВСУ "Тодор Каблешков" има толкова малко. Преди известно време видях как спортната база на университета се е превърнала в частна такава. WinBet + Благой Георгиев.

2100

1

гоуемио

19.08 2020 в 12:24

Оставка на Радев и Боко!