Работещите имат право на 10 дни рехабилитация за сметка на НОИ

Пенсионното отпуска 17.6 млн. за програмата тази година, ще стигнат за 44 хил. души

Нели Чолашка Последна промяна на 31 март 2015 в 09:58 36745 0

17 683 185 лв. отпуска за 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) за рехабилитация на хронично болните работещи.

Документи по тази програма вече могат да се подават в НОИ, парите ще стигнат за 44 хил. души.

Всеки одобрен кандидат получава рехабилитация за 10 дни като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Той има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 41 санаториума, които може да видите тук.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест.

Кандидатите трябва да имат внесени осигуровки за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за пенсиониране, да не са осигурени, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и също лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

На сайта на НОИ може да откриете подробна информация за необходимите документи и заболяванията, за които се осигурява рехабилитация.