Протест в Герман срещу почистването на р. Искър: Унищожава се брегът, брутална сеч край реката

Ще направим пешеходна и велосипедна връзка, която да се използва от софиянци за разходка и спорт, обяви Фандъкова

OFFNews 18 май 2021 в 10:51 4490 0

Риболовен клуб "Балканка" организира тази вечер протест срещу започналото почистване на коритото и бреговете на река Искър в района на с. Герман под бент Панчарево. 

Според тях се извършва "унищожаване на естественото състояние на бреговете и леглото на река Искър в горния край на с.Герман". Рибарите са недоволни и от "бруталната сеч на крайбрежната растителност, укрепваща бреговете на реката срещу ерозия, формираща крайбрежните местообитания и играеща ключова роля за самопречистващите функции на реката, включително и заради унищожаването на приоритетни за опазване в рамките на ЕС крайречни местообитания, в размножителния период на видовете, които населяват реката и крайбрежните зони, сред които има и застрашени видове птици.

Протестът ще се проведе от 18:30 часа, в горния край на с.Герман, при металното мостче, уточняват организаторите.  

Според тях нарушенията на действащото законодателство, извършени от кмета на столицата Йорданка Фандъкова, са: 

Нарушен е чл.143 от Закона за Водите, който гласи, че за защита от вредното въздействие на водите се забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. Нарушена е и мярка от Плана за Управление на Речния Басейн 2016-2021 на Дунавски район на басейново управление и действие към нея, което постановява забрана за сеч на крайбрежна растителност. 

От риболовен клуб "Балканика" пишат още: 

Прехваленото от кметицата "чистене" на речното корито всъщност се изразява и в изземване на наносни отложения от коритото на реката, които впоследствие са натрупани върху десния бряг. За целта обаче, според чл.46, ал.1, точка 4 от Закона за водите, е необходимо разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадено от Басейнова Плевен. Такова разрешително не е издавала!

4. След справки с кадастралната карта, в ликвидирания участък реката протича между имоти, които са с вид територия Горска и Земеделска! Тоест, територията, през която протича реката, не е урбанизирана. Тогава, съгласно чл.140 от ЗВ, компетентен орган за всякакво "чистене" на речното корито е Областният управител, а не уважаемата кметица. 

Нарушен е и Законът за биологичното разнообразие, който защитава приоритетните местообитания и застрашените видове в района на
престъплението, като голяма част от отсечените и предвидени за премахване дървета са приоритетно местообитания за опазване в
Европейския съюз. 

От Басейнова Плевен и от РИОСВ-София вече посетиха мястото и съставиха констативен протокол. Очакваме да бъде издаден АУАН на кметицата. Надяваме се, това престъпление да бъде прекратено навреме от органите на МОСВ. Ако не го спрат те, ще го спрем ние! 

Започнахме почистването на 10 км от коритото на р. Искър между 500 метровия участък от стената на яз. „Панчарево“ до корекцията при Летище София. Преди няколко години изпълнихме първия етап от почистването на р. Искър – 5 км между летището и моста на „Чепинско шосе“, обяви на 14 май столичният кмет Йорданка Фандъкова във фейсбук.  

С проекта за почистване на речното корито ще направим пешеходна и велосипедна връзка, обвързана с прилежащите квартали, която да се използва от софиянци за разходка и спорт. Това е проект, който сме обсъждали заедно с жителите на кв. „Горубляне“, уточни тя. 

Почистването на р. Искър е изключително важно, за да осигурим безаварийност при контролираното изпускане на яз. „Искър“, бент „Кокаляне” и яз. „Панчарево”. Ще бъдат премахнати натрупаните смесени органични и неорганични отпадъци, както и самораслата растителност във водното течение и по брега. Почистването се финансира със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и от Столична община, обясни още Фандъкова. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови