Промени в оценяването: Всички изпити след 4., 7. и 10. клас ще носят до 100 точки

Изменя се и скàлата за преобразуване на точките в оценки при кандидатстване

OFFNews Последна промяна на 26 юли 2021 в 16:46 23719 0

Проф. Николай Денков

Снимка БТА, архив

Проф. Николай Денков

Максималният резултат и националните външни оценявания и след трите класа вече да бъде 100 точки, както е при държавните зрелостни изпити, предлага Министерството на образованието и науката. Досега скалите за оценка бяха различни и според МОН това затруднява родители и ученици.

Промяната е записана в проект за изменение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и ако бъде приета, ще влезе в сила от предстоящата учебна 2021/2022 г.

Наредба 11 е една от петте, предложения за изменения в които публикува днес МОН.

Промени в скалата за преобразуване на точките в оценки при кандидатстване, например след 7. клас, предлага още екипът на служебния министър проф. Николай Денков. Праговете за тройка, четворка, петица и шестица се запазват. Измененията са в по-детайлното разписване на скалата.

Предложената нова скала:

1. "Отличен" (6) - 50 точки;

2. "Отличен" (5,67) - 47 точки;

3. "Отличен" (5,50) - 44 точки;

4. "Много добър" (5,33) - 41 точки;

5. "Много добър" (5) - 39 точки;

6. "Много добър" (4,67) - 36 точки;

7. "Много добър" (4,50) - 32 точки;

8. "Добър" (4,33) - 29 точки;

9. "Добър" (4) - 26 точки;

10. "Добър" (3,67) - 23 точки;

11. "Добър" (3,50) - 20 точки;

12. "Среден" (3,33) - 17 точки;

13. "Среден" (3) - 15 точки.

Сегашната скала:

1. "Отличен" (6) - 50 точки;

2. "Много добър" (5) - 39 точки;

3. "Добър" (4) - 26 точки;

4. "Среден" (3) - 15 точки.

Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул ще се полагат присъствено в училище, е друго изменение.

В бъдеще за кандидатстването в VIII клас няма да е необходима хартиена служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване, от олимпиади или състезания. Тези документи ще се вкарват служебно в електронната платформа. Промяната се прави за облекчение на родителите на бъдещите осмокласници.

Директорите ще имат право да променят утвърденото разписание на часовете, стига да не нарушават общия им брой за съответната седмица.

Атестирането на учителите да стане електронно предвижда промяна в Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Досега всеки учител трябваше да доказва с документи практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения и да представя материали за постижения и от участие в професионални форуми.

"Това предполага огромен обем от копия на документи на хартиен носител", отбелязват от МОН.

Ако промяната бъде приета, преподавателите ще включват в професионалното си портфолио единствено опис на документи за образование, квалификация и професионален стаж, които се съхраняват в училище, без да прилагат копия. Ще могат също да посочват с линкове свои материали, които съществуват в електронен формат. По този начин ще доказват и участие в професионални форуми.

От следващата учебна 2021/2022 година за ученически пътувания ще могат да се използват не повече от пет учебни дни, както е и сега. Екскурзиите и зелените училища могат да бъдат и по-продължителни, ако допълнителните дни са по време на ваканции, официални празници, съботи или недели. Правилото ще важи за всички класове, съгласно предложено изменение в Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Учениците от I до III клас ще имат задължително пет учебни дни за проектни и творчески дейности пак от 2021/2022 г. Те могат да са последователни в рамките на една учебна седмица или да се използват на части. Ще са част от 32-те учебни седмици в началното образование. Така децата и учителите ще имат възможност за творчество и междупредметни връзки в рамките на учебните часове, а не само в извънучилищните дейности, обясняват от МОН.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови