Проф. Юлия Добрева: Можем да задържим децата си в България с образование на световно ниво

Янка Петкова 08 септември 2022 в 09:27 2445 0

;d

Снимка sa

m,.

Проф. д-р Юлия Добрева е заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и директор на направление „Икономика“ в Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ VUZF Lab. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава докторската си дисертация по специалност Политическа икономия през октомври 2011 г. От януари 2012 г. е преподавател във ВУЗФ, както и почетен лектор към Международния факултет на Университета в Шефилд, Великобритания. През март 2016 г. е избрана за доцент, а през октомври 2021 г. – за професор. Има и дългогодишен опит в банковата сфера на мениджърски позиции.

Как да се ориентират кандидат-студентите кое висше учебно заведение наистина ще им предложи качествено образование и успешна реализация в бъдеще?

Изборът на университет е много важен, но и много различен от избора на училище за основно образование или гимназия. Когато си вече пълнолетен и имаш диплома, с която можеш да работиш, този избор е повече твоя отговорност, отколкото на родителите ти. Разбира се, семейството има първостепенно значение като напътствия за бъдещата кариера и обикновено тя е свързана с тази, която упражнява единият или и двамата родители. И това е напълно естествено.

Средата, в която си израснал, оформя твоя мироглед, ценностна система, амбиции и цели в живота. Но тази среда не е напълно достатъчна, за да формира желание и стремеж към развитие и съответно избора на университет. Много силно е влиянието на социалната среда - приятелите, колегите, фейсбук групите, хората, на които искаш да подражаваш и които те вдъхновяват.

Така че, това е един избор, повлиян от много на брой външни фактори, но и избор, за който носиш повече лична отговорност, и затова трябва да е добре информиран. Много добре трябва да се проучат специалностите, които се предлагат от университета - съвременни ли са те, дават ли модерен поглед върху процесите като теория, същевременно ориентирани ли са към придобиване на практически умения и възможност за бърза реализация на пазара на труда.

Следващият критерий е какъв е преподавателският състав - повече теоретици ли са или са хора, които съчетават успешна кариера в частния или публичния сектор с успешно академично развитие.

Във ВУЗФ смело мога да заявя, че ние имаме всичко това. Нашите специалности са със съвременни учебни програми, които успешно преплитат класическата теория и най-актуалните тенденции в практиката. Разполагаме и с екип от висококвалифицирани преподаватели, отдадени както на своята академична дейност, така и на кариерата си, а това дава възможност много по-лесно и много по-бързо да се разбере съдържанието на всяка една лекция. Това е предимството и уникалното на малкия, частен университет, какъвто е ВУЗФ.

Разбира се, не на последно място е важно да получиш и индивидуално внимание, да можеш да поговориш с преподавателите и администрацията за всеки свой проблем и да намериш бързо разбиране и решение. Като заместник-ректор от началото на 2022 година и преди като професор и щатен преподавател, аз познавам почти всеки студент, който се обучава или е завършил ВУЗФ. Така е и с останалите колеги, но малко други университети могат да се похвалят със същото.

Накратко, изборът на висше училище е първата самостоятелна отговорност, която един пълнолетен младеж поема за своето бъдеще и трябва добре да помисли не само за това да получи още една диплома като документ, а и какво ново ще научи, което ще обогати неговите познания и нещо повече - ще го оформи като личност, отличаваща се от всички останали.

Да станеш не просто добър професионалист, а истински лидер, първи сред останалите! Защо е важно? Защото обществото ни сега, повече от всякога, има нужда от лидери, които са добре подготвени, със самочувствие и готовност да дадат своя принос за едно по-добро бъдеще. Това е именно подготовката, която можеш да получиш в университет като нашия.

Непрекъснато се говори за адекватно на времето учебно съдържание, но като че ли разговорът остава в сферата на пожеланията. Може ли все пак едно висше училище да предложи модерно обучение, дори когато държавните институции не успяват напълно да въведат навреме необходимите реформи?

Институциите имат важна роля за цялостния процес на развитие - икономическо, екологично и социално. Критично важно е да има добре изградена институционална среда, за да се решават своевременно обществено-икономическите проблеми, в това число и тези на образованието. Но не можем да сме непрекъснато критични към институциите.

Много беше направено и за средното, и за висшето образование през последните години. Тази година, например, беше приета промяна в Закона за висшето образование, която дава възможност на висшите училища да създават съвместни програми и така да обединяват усилията си, за да могат да предлагат по-качествено и по-съвременно образование. ВУЗФ вече стартира първото си партньорство с ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

От друга страна, много възможности предлагат партньорствата с частния сектор и НПО. Ние имаме много партньорски програми - с банки, с Българската финтех асоциация, с ЕRP Academy и др. Не на последно място, важна е ролята и на бизнес организациите, с които един университет си партнира за кариерната ориентация и реализация на студентите. При нас те са отново широко портфолио от банки, застрахователни компании, водещи одиторски фирми и държавни организации.

Кои са търсените професии в сферата на финансите и застраховането с перспективи за години напред? Виждаме, че потребностите много бързо се променят. Предвид предишния въпрос - сред специалностите на ВУЗФ видях лични финанси, финансови технологии и кръгова икономика; магистратури "Финтех, финанси и дигитални иновации", „Зелена икономика и устойчиво развитие“ и т.н. какво е различното умение, което дават те?

Имаме много нови специалности, които стартират от тази академична година. Това са магистърските програми “Финтех, финанси и дигитални иновации” в партньорство с Българската финтех асоциация и “Зелена икономика и устойчиво развитие”, както и бакалавърската “Бизнес стратегии и управление на проекти”. Те обаче имат своите основи и традиции при нас от няколко години.

Устойчиво развитие например се преподава още от 2012 година като бакалавърски курс, а лични финанси и финансови технологии въведохме като допълващи основните курсове по финанси. За един университет, строго специализиран във финансите и застраховането, е много важно да бъде в крак с развитието на сектора на финансовите услуги и процесите на дигитализация. Затова и наш приоритет е да поставяме акцент върху най-новите тенденции в тази сфера и да полагаме усилия за непрекъснато актуализиране на програмите и тяхното съдържание.

Същото се отнася и до зелената трансформация, която засяга всички сектори на икономиката и именно затова придобиването на знания за екологичните стандарти и кръговата икономика трябва да са задължителен елемент от всяка бакалавърска и магистърска програма. Това ще са професиите на бъдещето и аз съм много щастлива, че ние първи успяхме да ги внедрим в програмите си и да ги предложим на нашите студенти.

Тук искам да споделя и специалностите по счетоводство и одит, за които имаме АССА акредитация и чието съдържание е на най-високо ниво, а сред преподавателите са водещи експерти от България и от Европейската сметна палата.

Скоро приключи една ваша кампания „ВУЗФ за отличниците“ – какъв беше интересът към нея, успяхте ли да привлечете студентите, които търсите?

Това е една социална инициатива на ВУЗФ, която обявихме това лято за първи път по повод 20-тата годишнина на нашия университет, но възнамеряваме да я продължим и при следващия прием. От една страна, така искаме да дадем своя принос към социалните проблеми в тези времена на изоставаща икономика и инфлация, от друга - искаме да окуражим отличните студенти да се обучават в елитен частен университет, но на цена, която биха платили в държавен университет.

Затова всъщност тази кампания ще се превърне и в част от нашата мисия - да предоставяме най-качественото образование, което да е достъпно за всички и да поощрява най-добрите студенти да избират да останат в България, при своето семейство и приятели. С този избор те ще получат същевременно образование, равно по стандарт на най-добрите западни университети. За тази цел създадохме и ще продължим да изграждаме партньорства с водещи университети в чужбина, както и да привличаме в екипа си професори на световно ниво.

Освен това, от 12 септември ВУЗФ обявява третото издание на националния конкурс за пълна стипендия за обучение в магистърска степен на името на доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор Емеритус на ВУЗФ. В него могат да участват всички български граждани, които са завършили бакалавърска или магистърска степен с успех не по-нисък от мн. добър (5.00) и представят една препоръка.

Участниците в конкурса могат да избират между няколко форми за участие – разработване на есе, изготвяне на идеен проект за стартъп или подготвяне на кратък видео материал. Вторият етап на конкурса ще бъде събеседване с авторите на най-добрите разработки. Подробна информация за конкурса ще намерите на нашия сайт. Крайният срок за кандидатстване е 10 октомври, като победителят ще спечели пълна стипендия за обучение в магистърска специалност във ВУЗФ, осигурена от личния фонд на доц. д-р Григорий Вазов. Името на победителя ще бъде обявено до 20 октомври 2022 г.

Предполага се, че за отличните кандидат-студенти са необходими и отлични преподаватели. С какви университетски преподаватели разполагате? Кои са „изненадите“ сред лекторите за новата академична година?

Точно така! Важно е да имаме и преподавателски екип на високо ниво, които не само да предават знанията и опита си, но и да вдъхновяват, да бъдат пример за един бъдещ лидер. Нашият екип е наистина много добър. Всички ние се развивахме и израствахме в академичната си кариера заедно с развитието на университета. Само тази година имаме 4 нови професори, които стартираха при нас като асистенти.

ВУЗФ държи много на научноизследователската работа, на публикациите в нашето издателство, както и в редица реномирани международни издания. Непрекъснато организираме самостоятелни научни конференции или такива в партньорство с други водещи университети, като така даваме възможност на нашия преподавателски екип да се развива и да е запознат с най-новите тенденции в науката и образованието. За това допринася много Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab, която беше основана от доц. д-р Григорий Вазов, основател и ректор Емеритус на ВУЗФ.

Наред с това, към екипа ни тази година се присъединиха и много чуждестранни преподаватели. В българските и английските ни програми ще се включат проф. д-р Паникос Путзиурис, професор по предприемачество и семеен бизнес, преподавател в Judge Business School и член на центъра по кръгова икономика към Университета в Кеймбридж, преподавателите от Университета в Бари “Алдо Моро”, Италия, проф. д-р Джовани Ладжоя, ръководител на департамент „Икономика, управление и бизнес право“ и проф. д-р Теодоро Галучи, които ще водят лекции в областта на кръговата икономика, както и д-р Марсел Боде, одитор в Европейската сметна палата в Люксембург, който ще води лекции по счетоводство и одит във ВУЗФ.

Сред гост-лекторите на ВУЗФ през новата академична година ще бъдат още проф. д-р Бартош Мицкевич, ръководител на департамента по екологична икономика в West Pomeranian University of Technology, Полша, както и проф. д-р Петер Лошонци, зам.-ректор на The University of Security Management, Словакия, експерт в областта на икономическата и информационна сигурност.

Вярвам, че с привличането на водещи международни преподаватели и експерти в учебния процес, ВУЗФ ще предложи на своите студенти още по-интересни лекции и добавена стойност в учебното съдържание на отделните програми. Както казах, това е начинът да задържим нашите деца в България, като им предложим образование на световно ниво, без да е необходимо да напускат семейството и приятелите си.

Пандемията ни принуди да бъдем по-гъвкави, усъвършенства се онлайн обучението. Какви форми на обучение предлага университетът, има ли индивидуални програми?

Ние предлагаме всички форми на обучение, така че студентите да изберат формата, която най-добре да съвпада с изискванията им. Работещите студенти могат да се запишат в задочна или дистанционна форма, като съдържанието на тези форми е същото, както при редовното обучение. Същият е и преподавателският екип. Освен това, даваме възможност и за обучение на индивидуален план или съкратена форма на обучение - две години за една, стига това да е по възможностите на студентите.

Залите ни са оборудвани с най-съвременната техника, имаме видео стени и камери, които записват лекциите и така те са достъпни по всяко време на електронната ни платформа. По този начин, дори и ако си пропуснал лекция, можеш да наваксаш в удобно за теб време и да научиш всичко, без да се налага да ксерокопираш записките на твой колега. Така правехме преди 20-30 години и беше много обременяващо! Сега времената са други, а ние имаме възможността да предлагаме най-добрите и съвременни условия.

Какви са възможностите за международно сътрудничество и обмен?

Имаме сключени споразумения с водещи университети в Полша, Словения, Италия, Турция и др. Имаме много споразумения за студентски мобилности по Еразъм+. Най-много се гордеем с инициативата на нашия ректор проф. д.ю.н. Борис Велчев за създаване на Балканска асоциация на икономическите университети. Вече имаме партньорства с университети в Македония, Косово, Албания, Черна Гора, Сърбия, Турция.

Предстои тази мрежа да се разраства и ние да се превърнем в център за висше образование на високо ниво, което да създава възможност за сътрудничество и обмен - както на студенти, така и на преподаватели. Това е истинската елитарност във висшето образование и ние сме убедени, че в следващите 2-3 години ще успеем да утвърдим Айви Лигата на балканските икономически университети.

Как се реализират вашите студенти след завършване – като позиции и като заплащане?

Нашите студенти имат шанса да започнат работа още докато следват. Ние им предлагаме добри експертни позиции, на които да придобият практически опит и да изградят своето CV още преди да са завършили. След това те направо започват работа на мениджърски позиции с най-високите заплати в страната - над 2500 лв. Това няма как да е по-различно, защото те изпреварват своите връстници по личностно и кариерно развитие още от студентската скамейка. А ние сме винаги с тях, дори и след като завършат!

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови