Право на отговор от фондация 'Съживление'

Лина Хотнишка, управител на Фондация „Съживление“ 26 април 2020 в 14:49 3576 1

След публикацията "Парите за борбата с норвежците: 'РОД' закрили сметката, за да спрят проблемно финансиране", към редакцията се обърна фондация "Съживление" с искане за право на отговор на казаното от адв. Петър Николов в интервюто. 

Препечатваме позицията на "Съживление" без редакторска намеса, като заличаваме данни за банкови сметки, онлайн кореспонденция и фейсбук постове от групи, чиято автентичност не сме проверили.

Ето и самата позиция:

"Изразяваме своето възмущение относно невярната информацията за Фондация „Съживление“, която адв. Петър Николов предоставя в интервю пред сайта OFFNews на 08.02.2020 г. под заглавието „Парите за борба с норвежците: 'РОД' закрили сметката, за да спрат проблемно финансиране“.

Поради големия брой неверни изказвания от страна на г-н Николов по адрес на Фондацията, за улеснение на читателите, ще третираме всяко едно от неговите изказвания по отделно, с отделна номерация. Важно е да се отбележи, че в интервюто си адв. Николов цитира поименно само две фондации, една от които е Фондация „Съживление“. Затова когато той говори за „фондации“ (мн. ч.), Фондация „Съживление“ е в правото си да приеме, че тя влиза в това число, бидейки една от двете цитирани.

Невярно твърдение № 1

На въпроса на Янка Петкова: „Кои от дарителите ви притесняват?“, адв. Николов отговаря:

„Честно казано, някои от тях са смущаващи. Има някаква фондация „Съживление“.

В това изказване адв. Николов нарича Фондация „Съживление“ „дарител“ към Сдружение РОД. Това е фактологически невярно. Фондация „Съживление“ никога не е изпращала дарения към РОД, нито пък има намерението някога да го прави.

На 31.10.2019г. Фондация „Съживление“ прави два банкови превода от по 10 лв. всеки към сметката на Сдружение РОД, като част от нейната кандидатура за членство в Сдружението, съобразно изискванията, посочени в „Съобщение за набиране на кандидати за членове на Сдружение „РОД“ на сайта, посочен като представляващ официален канал на комуникация на Сдружението в неговия Устав.

Следвайки тези указания, Фондация „Съживление“ попълни молбата за членство, предоставена от Сдружение РОД, публикувана под горецитираното съобщение в официалния им сайт, и направи необходимите банкови преводи. Преводите са описани конкретно като „такса встъпителна вноска“ и такса „годишен членски внос“, както се вижда в следното копие от банковото извлечение на Фондация „Съживление“:

Чрез своите банкови извлечения Фондацията може да докаже, че освен тези два превода, свързани само и изключително с нейното членство в Сдружението, тя не е превеждала други суми на РОД. Поради този факт, Фондацията не може да бъде наречена „дарител“ към Сдружение РОД.

Невярно твърдение № 2

В края на своя отговор на въпроса на Янка Петкова: „Както разбирам, вие се разцепвате?“, г-н Николов казва следното:

„... нямаме намерение да легализираме никакви незаконни събрания, нито пък да позволим нашата сметка да се превърне в някакъв вид фонд на някакви фондации... Ние не искаме да има текучество и хората, които са ценни за нашата кауза, да си заминават за сметка на други, които се появяват незнайно откъде.“

Както вече видяхме в първата точка, РОД не може да бъде описан като „фонд на някакви фондации“ в контекста на Фондация „Съживление“.

Фондация „Съживление“ също така далеч не може да се опише като появила се „незнайно откъде“ в контекста на нейната асоциация със Сдружение РОД. Фондацията бе привлечена към движението против антисемейните държавни политики, когато нейният учредител стана член на Фейсбук групата „Национална Група – Родители Обединени за Децата“ през март 2019г., месец след като тази група бе създадена.

По време на своя IV Национален Протест членовете на „Национална Група“ официално се обединиха около 16 Национални Искания за отмяна на редица закони и законови поправки, основани на идеологията, заложена в ювеналната юстиция (“Juvenile Justice”), които противопоставят деца на родители и са в разрез с Чл. 47 (1) от Конституцията на Република България, който гарантира правата и отговорностите на родителите за отглеждането и възпитанието на техните деца.

Национална Група счете за необходимо да подкрепи учредяването на юридическо лице в лицето на Сдружение „Родители Обединени за Децата – РОД“, което да представлява Фейсбук групата и да преследва постигането на нейните 16 Национални Искания. Така на 17.09.2019 бе учредено Сдружение РОД. В Чл. 9 (6) от Устава на РОД се казва, че: „Сдружението представлява юридически израз на Фейсбук група “Национална Група - Родители Обединени за Децата”, а 16-те Национални Искания на Национална Група представляват Приложение № 1 към Устава на РОД.

Като неизменна част от дейността на Сдружение РОД, тези искания са публично достъпни в сайта на Сдружението.
Като естествено развитие на своята подкрепа за движението против антисемейните държавни политики, водено от Национална Група, Фондация „Съживление“, виждайки в 16-те Искания на Групата отражение на своите собствени ценности, описани в нейния Учредителен Акт, подаде документи за членство в Сдружение РОД – юридическия израз на Фейсбук групата.

Така става ясно, че активността на Фондация „Съживление“ в движението против антисемейните и антидетските политики датира от март 2019г., когато нейният учредител става член на Национална Група – Родители Обединени за Децата, чието създаване естествено предхожда учредяването на юридическия израз на Фейсбук групата в лицето на Сдружение РОД. Затова, в контекста на движението на антисемейните политики, не РОД може да каже, че Фондация „Съживление“ се е „появила“, а обратното – РОД се „появи“ като юридически израз на Национална Група – Родители Обединени за Децата, в която учредителят на Фондация „Съживление“ започва своето членство, шест месеца преди учредяването на Сдружение РОД.

Невярно твърдение № 3

Адвокат Николов казва:

„Въпросът беше поставен така – не трябва да събираме дарения за хора, а за нас.“

Когато Янка Петкова го пита: „От кого беше поставен въпросът?“, той отговаря:

„Тези хора начело с Шейтанов, точно те са от тези фондации.“

В това изказване по адрес на Фондация „Съживление“ има две фактологически неточности. Първо, Фондация „Съживление“, нито нейният учредител, никога не е водила раговори или кореспонденция с г-н Николов по повод даренията, постъпващи в РОД, затова и няма как да е казала, че дарения трябва да бъдат събирани „за нас“. Второ, нито Фондация „Съживление“, нито нейният учредител са имали близка връзка с г-н Шейтанов, нито той е бил „начело“ на някакъв вид действия от страна на Фондацията спрямо Сдружение РОД.

Невярно твърдение № 4

В интервюто адв. Николов прави следните изказвания:

Вие сами виждате на какъв натиск сме подложени от различни фондации като „Светлина на Балканите“, като „Съживление“, с които не искаме да имаме нищо общо.“

„Ние сме засегнали много сериозен външен интерес с това, което правим, и сме подложени на много голям натиск.

Нали разбирате, че всички тези фондации и организации не са се пръкнали току-така и след като се изправяме срещу тях естествено има натиск.“

Г-н Николов използва думата „натиск“ три пъти в своето интервю в контекста на взаимоотношенията на РОД с Фондация „Съживление“. Тълковният речник на българския книжовен език посочва следното значение на тази дума:
„въздействие, принуда за извършване на нещо.“

Както описахме по-горе, взаимоотношенията между Фондация „Съживление“ и Сдружение РОД се свеждат до две единствени стъпки от страна на Фондацията. Първо, учредителят на „Съживление“ става част от Фейсбук групата, която излъчва РОД като свой юридически израз. Второ, съгласно правилата на Устава на РОД, Фондацията кандидатства за членство в Сдружението, и заплаща своя годишен членски внос и такса встъпителна вноска, чиято обща сума се равнява на 20 български лева.

За нас е необяснимо как взаимоотношение, което е ограничено само до тези два вида взаимодействие, само единият от които е пряко взаимодействие (двата банкови превода по 10 лв.), е оказало „натиск“ – „въздействие, принуда за извършване на нещо“ – върху г-н Николов или РОД като цяло.

Невярно твърдение № 5

На въпроса на Янка Петкова „Искате да кажете, че сте жертва на фондации, които се финансират примерно от Норвегия?“ г-н Николов отговаря:

„Да, но аз не се смятам за жертва.“

По-рано в интервюто той казва:

„Не искаме да се намесват чужди фондации.“
„На тези фондации спонсорството им идва отвън.“

До днешна дата дейността на Фондация „Съживление“ е била финансирана само и единствено от доброволните дарения на членове на нейния управителен екип, които са редови български граждани с професии, от чиито приход те заделят за постигане на идеалните цели на Фондацията, описани в нейния Учредителен Акт. Голяма част от дейността на Фондацията се извършва от доброволци, които влагат усилия, време и своите дарби и умения в проектите, ръководени от „Съживление“.

Невярно твърдение № 6

Г-н Николов казва:

„Има някаква фондация „Съживление“. Ако влезете в сайта им, ще видите за какво става въпрос. Това са неща, които.. не искаме да имаме нищо общо с подобни фондации. Те пропагандират някакви ... за Исус Христос се говори... за мен нещата са много притеснителни.“

Тълковният речник на българския книжовен език посочва следното значение на думата „пропаганда“:
„Разпространяване и разясняване на идеи, учения, знания с цел да се привлекат симпатизанти.“
Нито в Учредителния акт на Фондацията, нито в нейния сайт, нито в някоя от нейните дейности могат да се намерят елементи на пропаганда от какъвто и да е вид. Фондацията не цели да привлича членове или симпатизанти – нейната юридическа структура дори не позволява наличието на такива.

Дейностите, към които Фондацията е насочила своите усилия, е превеждането, публикуването и разпространението на видеа и статии на християнска тематика, както и апологетични и богословски трудове. Във Фондацията работят професионалисти в сферата на богословието, литературата, изкуството и издателската дейност. Фондацията също така си партнира с утвърдени организации в същата сфера, като например Българско Библейско Дружество, което започва своята дейност в България още в началото на 20-ти век.

Фондацията е независимо и самоуправляващо се юридическо лице. Като надденоминационна организация, Фондацията не управлява, не е част, нито насочва към дадена църква, религиозна общност или конфесия. Нейното верую е основано на Никео-Цариградския символ на вярата, който е общ за трите християнски конфесии – православие, католицизъм и протестантство.

Фондацията не само, че не може да бъде набедена в пропаганда, но тя е доказала себе си като организация, която се противопоставя на пропагандата във всичките ѝ форми, както и като защитник на правоверието, изразено в Никео-Цариградксия символ на вярата. Най-очевиден пример за това е фактът, че Фондацията изгражда първия и засега единствен уебсайт на български език, който систематизирано излага на показ еретичните учения на организацията „Свидетели на Йехова“, както и техните манипулативни практики за привличане на членове.

Невярно твърдение № 7

На въпроса на Янка Петкова: „Смятате, че имате дарители от „спонсорите на стратегията“?“, визирайки спряната „Национална Стратегия за Детето 2019 – 2030“, несъгласието с която бе повод за стартирането на Фейсбук групата, излъчила РОД, адв. Николов казва:

„Да, съмняваме се, че те спонсорират тези фондации.“

Както стана ясно, Фондация „Съживление“ се финансира само и единствено от дарения от нейните настоящи доброволци, затова „съмненията“ на г-н Николов лесно могат да бъдат разсеяни чрез справка с банковите извлечения на Фондацията.
Учудващ е фактът, че г-н Николов може да има подобни „съмнения“ за Фондация „Съживление“, имайки предвид първо факта, че учредителят на Фондацията е активен член на Фейсбук групата, излъчила РОД като Сдружение, което да са се противопоставя на идеологията зад прословутата Стратегия за Детето. Второ, Фондация „Съживление“ многократно е доказала себе си като организация, активна в гражданските движения, които утвърждават традиционните семейни ценности, като е подписала петиции против:
• Проект за Национална стратегия за детето 2019-2030 г. „Всички права за всички деца”.
• Задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца
• Ранното сексуално образование в учебните заведения
• Присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция

Въпроси за размишление

Поради нашето посвещение към каузата против антисемейните държавни политики, към целите, заложени в Устава на Сдружение РОД, както и към морални ценности като честност и почтенност, заложени в нашия собствен Учредителен Акт, считаме, че е наш морален дълг да изложим някои факти за адв. Николов и адв. Мавродиева, които адв. Николов засяга в своето интервю. Ще оставим материалите, които ще изложим да говорят сами за себе си и нека читателите сами да направят своите умозаключения относно характера и мотивите на адв. Николов и адв. Мавродиева, както и методите, които те използват за постигане на техните цели.

1. Публичното обявление на адв. Мавродиева от 26.10.2019г.

Въпроси за размишление:

1) Какво научаваме за намеренията на адв. Мавродиева в края на октомври 2019г. относно нейното членство в РОД и в неговия Управителен Съвет?
2) Какво научаваме относно коя е главната цел на Сдружение РОД според адв. Мавродиева?
3) Какво научаваме за характера и действията на адв. Николов в онзи период?

2. „Тайните чатове“ на адв. Николов

На въпроса на г-жа Петкова: „Направи ми впечатление от коментарите във фейсбук, че основната комуникация се води през някакви тайни чатове. За какво става дума?“, г-н Николов отговаря: „Не мога да ви кажа, защото не съм член на тези чатове, но е факт, че ги има.“

Но именно в такъв чат той се изказва по повод гореизложения публичен пост на г-жа Мавродиева с нейното обявление за напускане на РОД така:

Въпроси за размишление:

1) Какво научаваме относно причината за бавния старт на Сдружение РОД от думите на адв. Николов?
2) Същата причина ли е като тази, която той посочва в своето интервю, а именно „фондациите“, заради които „борбата към момента наистина е забуксувала“?

3. Какво казва на 22.10.2019 адв. Николов за ролята на благотворителната дейност на Сдружението?


Въпроси за размишление:

1) Каква е причината да се отправя критика към адв. Николов? Тази критика не е ли отправена с право, бидейки съобразно целите на Сдружението, описани в Устава на РОД?
2) Четейки отговора на адв. Николов, някой остава ли с впечатлението, че той отрича, че основната цел на Сдружението е борбата със законите?

4. Какви са основните цели на РОД според адв. Николов днес?

Въпроси за размишление:
1) Къде в 16-те Национални Искания на Национална Група – Родители Обединени за Децата, която излъчи РОД като нейн юридически израз, можем да кажем, че г-н Николов вижда благотворителността като основна цел?
2) Къде в Устава на РОД, който дефинира целите на Сдружението и начините за тяхното постигане, можем да кажем, че г-н Николов вижда благотворителността като основна цел?

5. Г-н Николов познава ли администраторите на Национална Група, които са го блокирали?Въпроси за размишление:

1) Виждайки изказването на г-н Николов на 07.10.2020 относно администраторите на Национална Група, какво разбираме за истинността на неговото твърдение относно неговото познанство с тях в интервюто:
„Има някакви администратори, които ние не познаваме. Не знам какъв е аргументът да нямаме права, никой не ни е уведомявал. Има някакви хора, които аз не познавам. Те в един момент ни блокираха.“
Искате да кажете, че не познавате хората, които администрират страницата на сдружението, в което сте управители?
„Да, може да ви се струва странно, но е така.“
2) Неправилно ли е да се каже, г-н Николов подменя целите на РОД, който е юридически израз на Национална Група и е създаден, за да действа за изпълнението на нейните 16 Национални Искания, които са неразделна част от Устава на Сдружението?
3) Съдейки по постъпките на г-н Николов, създателките на Фейсбук групата, която излъчи РОД като неин юридически израз, с право ли са ограничили достъпа на г-н Николов до групата?

6. Помагали ли са хора от Национална Група финансово на г-н Николов в неговите благотворителни дейности?

7. Колко информиран е бил г-н Николов?


Въпроси за размишление:
1) Съдейки по въпроса, който задава на редови активист от движението, какви умозаключения можем да си направим за това колко запознат е бил г-н Николов с базисна информация, касаеща Сдружението?
2) Какво научаваме относно отношението на г-н Николов към РОД, имайки предвид позицията му като член на Управителния Съвет?

Заключителни мисли

Съдейки по гореизложената информация за адв. Николов и адв. Мавродиева, всеки здравомислещ човек може да направи своите умозаключения за техния характер, мотиви и методи на действие в движението и като членове на Управителния Съвет на РОД.

Въпреки това, за нас все пак остават някои неотговорени въпроси, които ще изброя:
- Питаме се какво/кой накара адв. Мавродиева все пак да остане като член на УС на РОД?

- Задаваме си въпроса, след като адв. Мавродиева обявява, че напуска РОД, защото се е отклонил от своята основна цел, която тя 3 пъти конкретизира като „борбата с антисемейното/детското законодателство“, защо днес държи толкова да е член на УС на РОД, след като вече тяхната основна цел, както виждаме от публичните изявления на адв. Николов, е благотворителността?

- Питаме се кой печели от това адв. Мавродиева да остане като член на УС?

- След като РОД е създаден, за да бъде юридически израз на Национална Група и да действа за постигане на нейните 16 Национални Искания, по какъв начин може някой да мисли, че парите, които се събират в сметката на РОД като дарения са с цел благотворителност?

- Законно ли е РОД да изразходва средствата, които са събрани в неговата сметка, за цели, които не са описани в неговия Устав, като например благотворителност?

- Задаваме си въпроса защо адв. Николов споменава думите „фондация“ и „фондации“ 15 пъти в своята статия и то в контекста на възпрепятстване работата на РОД или вреда на тяхната репутация, като се има предвид, че Фондациите нямат никакво отношение към работата на РОД?

- Питаме се дали, говорейки толкова много за „фондации“, адв. Николов не се опитва да насажда нерационални страхове у читателите, много от които са скептични към неправителствените организации, особено в контекста на семейното законодателство?

Препоръки към адв. Николов

В интервюто адв. Николов казва:

„Искаме това да си е едно българско движение, което да се придържа към официалната религия.“
В това изказване на адв. Николов има три смущаващи елемента. Първо, в Устава на РОД не се предвижда Сдружението да се „придържа“ към която и да било религия, бидейки то самото юридически израз на надрелигиозното гражданско движение против антисемейните политики. Но след гореизложената информация повечето читатели вече могат да дадат оценка на това до каква степен съдържанието на Устава на РОД е от значение за адв. Николов.

Второ, в изказването си адв. Николов използва фразата „официална религия“, като от контекста става ясно, че той визира православието. Предполагам, че той визира Чл. 13 (3) от Конституцията на Република България, където, обаче, се използва фразата „традиционна религия“, която носи съвсем друго юридическо значение. Адв. Николов трябва да е запознат с разликите в значенията на тези две понятия. В случай, че не е, предполагам, че предходните две точки от същия член ще му послужат за пояснение:

(1) Вероизповеданията са свободни.

(2) Религиозните институции са отделени от държавата.

Трето, ако поне в лично качество адв. Николов искрено възнамерява да се „придържа“ към православното вероизповедание, той е добре да си даде сметка за моралния стандарт, към който Българската Православна Църква насърчава своите миряни. Похвално е от християнска гледна точка, че адв. Николов е посветил толкова време, средства и усилия в това да помага на нуждаещи се родители, защото благотворителността е един от християнските добродетели.

Въпреки това, в случая на адв. Николов трябва да се отбележи, че максимата „Целта оправдава средствата“ не намира отзвук нито в Светото Писание, нито в Преданията на Отците, нито в разбиранията за правоверието на съвременната Православна Църква. Затова, в неговия християнски път, препоръчваме на адв. Николов да насочи вниманието си към по-обстойно изучаване и прилагане на християнската етика и морал, както и да обърне специално внимание на Деветата Божия Заповед."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

12621

1

TOR

26.04 2020 в 16:46

Един мошенник се дърви на друг, че бил по голям?