Повече шестици и по-малко двойки на изпитите след VII клас

По-високи са и резултатите в IV клас

Мая Младенова 08 юни 2017 в 16:25 4946 0

Снимка БГНЕС

По-високи резултати в сравнение с миналата година са изкарали учениците на националното външно оценяване след IV и VII клас, показват обобщените данни на Министерството на образованието и науката.

Общият резултат на изпитите за четвъртокласниците е по-висок в сравнение в миналогодишния по три от предметите - БЕЛ (67,65 т. среден резултат за 2016 г., 71,67 за 2017), Математика (67,7 през 2016 и 70,3 през 2017) и Човекът и обществото (78,64 за 2016 и 79,35 за 2017). Съвсем лек, почти незначителен спад има само по предмета Човекът и природата (средно 74,95 за 2016 и 74,07 за 2017).

При седмокласниците слабите оценки тази година са по-малко в сравнение с 2016-а, а се увеличава делът на петиците и шестиците. Отличните оценки (между 5,50 и 6,00) по БЕЛ са 5,11% (били са 3,89% през 2016-а), а двойките са 14,37% (в сравнение със 17,65% за миналата година). По Математика отличните оценки са 7,1% срещу 6,2 за миналата година. Двойките по предмета са намалели от 33 на 25%.

Смолян първенец при IV клас 

Най-високи резултати са показали учениците в Смолянска област. Средните оценки на всички деца от областта надвишават тези във втория по резултат София-град. Следват Кюстендил, Благоевград и Габрово. На другия край на класацията са Шумен (последно място), Сливен и Разград.

Смолян традиционно показва високи резултати на изпитите. Министърът на образованието Красимир Вълчев си обясни това с добрата работа на институциите и със запазената култура на дисциплината и на усилието - учениците да учат не само за изпити и да свикват да полагат усилия в учебния процес, а не да разчитат само на помощта на компютри и интернет.

Тази година четвъртокласниците са се справили по-уверено с геометричните задачи, както и с правописа на думи с щ и на звучна съгласна пред беззвучна. Затруднява ги обаче разпознаването на главните части на изречението (напр. кой е подлогът); правописът на гласни в неударени срички (напр. пУкрити, зЪдъхано и пр.), а в математиката - текстовите задачи.

Като важен напредък от МОН отбелязаха изравняването на резултатите от задачите с избираем (с подточки) и със свободен отговор. При първоначалното въвеждане на този вид изпити преди години учениците се справяли много по-добре при избираемите отговори, отколкото ако те трябвало да попълнят отговора. Това показва мотивацията им да работят и мислят, а не да "играят на тото", коментира директорът на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ към МОН Евгения Костадинова.

Седмокласниците показват неумение да разсъждават

Макар да отчита по-високи резултати в цялата страна (с незначителни изключения) при външното оценяване след седми клас, статистиката показва все още сериозни проблеми за преодоляване. Прави впечатление неумението да се разсъждава, а именно то гради функционалната грамотност, посочи Евгения Костадинова.

Трудност е и разпознаването на видовете сложни изречения, което пък води до грешки в пунктуацията, както и извличането на изводи от прочетен цитат. По-лесно учениците се ориентирали в смисъла, ако вместо цитат им е предложено твърдение.  

Седмокласниците все по-успешно изпълняват дидактически задачи, казват експертите. Забелязва се и друга интересна тенденция - дописване на текста от преразказа (в случая откъс от "Войната на таралежите"). Това е в разрез с поставената задача, но показва, че когато съдържанието ги увлича и е близко до тях, учениците са склонни да проявят творчество.

На изпита по математика децата предпочитат алгебричните пред геометричните задачи. По тях са работили много по-голяма част от явилите се, отколкото по геометричните.

Спорната задача 24, която става обект на много коментари, не е смутила особено учениците, твърдят от министерството. Единични са случаите на онези, които са се опитали да построят триъгълник с близки до реалните размери. Дори в тези случаи няма доказателства, че по време на изпита тези ученици са разбрали, че такъв триъгълник е невъзможен и затова не са продължили. Експертите смятат, че трудностите при решаване на тази задачи се дължат на друго - неовладян материал - за построяване на перпендикуляр, намиране на лице, разстояние от точка до права, неправилно прилагане на понятието симетрала.

Средният резултат на първия модул по БЕЛ за VII клас е 34,к67 т. (от общо 65 т.), което прави оценка "добър". Средният резултат на първия модул по математика е 28,52 (от 65), което също се равнява на "добър".

И на изпитите след VII клас първенци са София-град и Смолян, следвани от Варна, Благоевград и Търговище. На последните три места (отзад-напред) са Ямбол, Шумен и Хасково. Най-голям напредък в сравнение с миналогодишните резултати имат областите Враца, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За политиката