Поощрение за 'образцов родител' e сред идеите за новата Национална стратегия за детето

OFFNews Последна промяна на 10 октомври 2018 в 16:22 1510 1

Снимка Държавна агенция за закрила на детето

Социално поощрение за "образцов родител" и по-добра подготовката на учителите са част от предложенията, които да залегнат в новата Национална стратегия за детето. 

Настоятелства от различни столични училища представиха своите идеи за новия документ на кръгла маса, организирана от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Регионалното управление на образованието в София.

„Гласът на родителите е изключително важно да бъде чут и взет предвид в процеса на създаване на новата Национална стратегия за детето. Вие сте хората, които сте най-близо до тези, за които създаваме този документ, и знаете какво е най-добро за тях“, заяви председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова в началото на консултативната среща.

Тя посочи, че сред водещите принципи в новата стратегия за детето са недопускането на дискриминация, правото на живот и развитие, както и мнение му да бъде чувано. "Детето е носител на права, а не просто пасивен обект", категорична бе д-р Лилова.

Началникът на РУО София-град д-р Ваня Кастрева подчерта, че е необходимо да се развива комуникацията между семейството и учителите, за да може младите хора да харесват обучението и да не отпадат от училище.

„Подготвяните политики в новата Национална стратегия за детето ще допринесат за по-добрата координация и взаимодействие, тъй като са пряко свързани с образователната среда. Ние градим мостове на доверие и вървим заедно по пътя в името на децата“, допълни тя.

В срещата участваха родители от обществените съвети на различни столични училища.

Те се разделиха на 5 групи според темите, които бяха свързани с приоритетните области на Националната стратегия: „Здраве и здравословен начин на живот“, „Качествено образование“, „Подкрепа на семейството“, „Отдих и свободно време на децата“, „Сигурна и безопасна среда, превенция на насилието и достъп до правосъдие“.

Всяка група имаше 25 минути, в които да обсъди отредената им тема и да излъчи говорител, който да представи техните идеи.

По темата "Здраве и здравословен начин на живот" 1-ва група стигна до заключение, че е необходимо децата да разбират по-добре какво значи здраве и здравословно хранене.

Родителите са на мнение, че във всяко училище трябва да има стоматолог и лекар, особено в районите, където достъпът до медицински грижи е труден. Според тях трябва да има санкция за родители и лични лекари, които подценяват или не осигуряват здравната грижа за детето.

Участниците предложиха също така да се въведат часове по здравно образование, които да се водят от родител или училищен психолог.

Родителите от 2-ра група обсъдиха сигурността на децата в реалната и виртуалната среда, както и превенцията на насилието.

Те са на мнение, че трябва да се засили контролът върху децата, чиито родители са в чужбина.

Участниците предложиха да се създаде училище за родители, тъй като агресията тръгва от семейната среда. Според тях като крайна мярка трябва да се въведат санкции, ако училището не помага на родителите.

Те посочиха още, че е трудно да контролират детето как използва мобилните устройства, тъй като нямат необходимите познания, затова предложиха учителят по информационни технологии да помага на родителите.

По тема "Качествено образование" участниците стигнаха до заключението, че училището възпроизвежда социално неравенство. "Виждаме появата на сегрегирани училища по малцинствен или териториален признак", посочи говорителят на 3-та група.

Родителите предложиха качеството на материалната база да бъде еднакво за всички учебни заведения. Според тях трябва да се повиши педагогическата квалификация, защото нивото на образователната система не е по-високо от подготовката на учителя.

Участниците посочиха, че е важно да има индивидуален подход към всяко дете, който да бъде ориентиран към интересите и потребностите му. Родителите са на мнение, че учебният процес трябва да формира умения като критично мислене.

4-та група, които обсъдиха семейната среда на детето, смятат, че трябва да има стимули за отглеждането на дете. Те дадоха пример с Унгария, където раждаемостта се стимулира с данъчни облекчения. Според участниците е добре да има социални поощрения за "образцови родители".

Последни представиха идеите си родителите от 5-та група на тема "Отдих и свободно време".

Те предложиха да се върнат школите за спорт, които са функционирали преди, тъй като развиват активността на детето и го правят здраво физически и психически. Според тях часовете по физическо възпитание в училище не са достатъчни.

Участниците са на мнение още, че трябва да се предвидят намаления на билети за музеи и забележителности, тъй като културните дейности в ежедневието на децата не са достатъчни.

Родителите предложиха също така да се организират лагери в исторически градове или малки села, където децата да се запознават с бита на българина.

В края на консултативната среща председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова заяви, че мненията на родителите ще бъдат представени за обсъждане на междуведомствените групи, които работят по новата Национална стратегия за детето.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X