Питейната вода на 53 селища по поречието на р. Върбица е опасно замърсена

OFFNews 11 март 2017 в 19:03 8190 0

Замърсените води на р.Върбица

Жители на 53 селища по поречието на р. Върбица алармираха за опасно замърсени води на водоема. В петиция до президента и омбудсмана те посочват, че водата е замърсена с цианиди, кадмий, манган, олово, цинк, арсен, фосфати и други химически вещества, които се изливат вече за втори път в рамките на един месец от хвостохранилище "Ерма река". Съоръжението събира отпадните материали от обогатителната фабрика на "Горубсо- Златоград".

Води от хвостохранилището са се влели отново на 8-9 март в река Голяма, която е приток на р. Върбица. Общинската администрация в Кирково предупреждава жителите на общината да не пият вода от шахтовите кладенци по Върбица.

След сигнал до РИОСВ – Смолян е изпратен на място екип от представители и на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.

"Установено е, че водите на реката са с променен цвят. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване", пише на сайта на РИОСВ – Смолян. 

Ето и пълния текст на петицията

Поради зачестилите случаи на отравяне на река Върбица ( 2 пъти в рамките на месец) от хвостохранилище Ерма река и произтичащите от това последствия за здравето на хората ползващи питейна вода от кладенците по поречието на р. Върбица, ние-гражданите на гр. Златоград и другите засегнати райони настояваме:

1. Да се вземат незабавни мерки по отстраняване на техническите проблеми на съоръжението и недопускане на изтичане на нефилтрирани утайки в коритото на реката, като работата на обогатителна фабрика бъде спряна до отстраняване на проблема;

2. Да се потърси отговорност на лицата, допуснали замърсяване на целия район по поречието на р. Върбица.

3. Да се инициира постоянен мониторинг на разтворен кислород, рН, електропроводимост, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, кадмий, олово, живак, никел, арсен, цинк, мед, свободни цианиди, манган, желязо, антимон, селен, хром (общ), хром (3+), хром (6+) в питейната и речната вода, като резултатите от изследванията бъдат публикувани на достъпно място в интернет и на видно място в сградата на Общинска администрация.

4. Да се направи анализ на въздействието на хвостохранилище Ерма река върху екосистемата в района и върху здравния статус на населението.

5. Да се сформира специално звено от специалисти, което да информира гражданите своевременно за нови замърсявания на реката и произтичащите от това замърсявания на питейната вода, водата използвана за земеделие и как това се отразява на качеството на произведената земеделска продукция.

6. При последните замърсявания на реката с хвостова и нефилтрирана вода, реакцията на местните власти беше забавена и продиктувана от граждански натиск. През това време, жителите на града ползваха вода от кладенци разположени в коритото на р. Върбица. Отговорните служители за информационното затъмнение да понесат наказания за укриване на важна информация касаеща живота и здравето на голям брой хора.

7. При невъзможност за отстраняване на техническите проблеми на хвостохранилище Ерма река, да се премине към неговата незабавна консервация.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови