Параполицейски структури със „сигнални функции“ борят битовата престъпност

OffNews Последна промяна на 02 април 2014 в 17:21 1490 0

Нова специализирана структура в състава на Охранителна полиция ще се бори с битовата престъпност. Тя ще бъде ангажирана с извънщатните сътрудници към МВР и ще взаимодейства с органите на централната и местната власт, на бизнеса и гражданското общество за нуждите на превенцията на битовата престъпност.

Това става ясно от доклада на МВР за предприетите мерки за борба с битовата престъпност.

Извънщатните сътрудници ще бъдат назначавани към общините по програма за временна заетост на Социалното министерство, което ще прави преценката къде да бъдат назначавани. Критериите за това са в съответната община да има високи нива на битовата престъпност, съответното населено място да е отдалечено от урбанизиран център и да няма възможност самостоятелно да организира охраната на района.

Ролята на извънщатния сътрудник беше регламентирана в новия закон за МВР. Те ще бъдат ръководени от полицейски служители по места, но дейността им ще подпомага полицията и местната власт при охрана на обществения ред.
Стратегията на МВР предвижда тези сътрудници да са със сигнални функции, тоест, те ще уведомяват кмета на съответното населено място или на най-близкото Районо управление на полицията.

Анализите на МВР показват, че повишаването на битовата престъпност се дължи най-вече на неглижирането ѝ в последните години. Ниската образованост сред маргинализираните групи, липсата на работа, застаряването на населението и повишаване на раждемостта сред тези групи, допълнително подриват пониженото доверие в институциите и чувството на част от гражданите, че не са политически представени в държавната власт, генерират отчуждение, недоверие и отсъствие на готовност за взаимодействие на всякакво ниво. Случаите на непрозрачност при назначаване на определени ключови постове, формалното отношение към редица проблеми на обществото и тяхното трайно нерешаване са сред факторите за високото ниво на недоверие на хората към институциите.

В национален мащаб от около 120 000 регистрирани престъпления годишно в нашата страна, делът на битовата престъпност е над 85%.