Отваряме границите за ЕС, Сърбия и Македония от 1 юни. 14 дни карантина само за идващите от рискови зони

OFFNews Последна промяна на 29 май 2020 в 19:32 9299 0

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването

Със заповед на здравния министър забраната за влизане в страната на български граждани, на членове на техните семейства, на граждани на ЕС, Великобритания, страни от Шенгенското пространство, Сърбия и Северна Македония отпада от 1 юни 2020 г. Ще се допускат и хора, работещи в ключови отрасли (изчерпателния списък вижте по-долу).

Под 14-дневна карантина ще бъдат поставени само идващите от Швеция, Великобритания, Белгия, Ирландия, Португалия, Испания, Малта и Италия, както и влизащите от всички трети страни, с изключение на Сърбия и Северна Македония, 

Министерството на здравеопазването публикува новата заповед (№ РД-01-/29.05.2020 г.), с която се регламентира влизането в страната, считано от 1 юни, транзитното преминаване през територията на България, както и поставянето под 14-дневна карантина.

Заповедта посочва изключенията, при които се допуска влизане у нас. За всички останали случаи остава забраната за влизане в страната през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Забраната не се отнася до: българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз, Обединено кралство, на страни по Шенгенското споразумение (вкл. Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония. Допускани ще бъдат и членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства. Изключение ще се прави и за медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е с свързана упражняваната от тях професия; както и за работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ.

Ще бъде допускан и транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, вкл. екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове.

Друго изключение от забраната са чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.

През границите ще бъдат допускани и хора, пътуващи по хуманитарни причини.

Няма да бъдат спирани и представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта.

В страната ще се допускат и сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма, както и погранични работници.

Изключение от забраната се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

а) гражданите на държави членки на Европейския съюз, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и
членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат
в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Република Турция с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са.

Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

14-дневна карантина - за чии граждани ще важи

Всички лица, които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

Изключение от изискването за поставяне под карантина се допуска по отношение на:

а) български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град
Ватикан), които са лица по т. 2, букви „е“ и „ж” (пътуват с хуманитарна цел или работят в ключови отрасли);

б) водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

в) водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки.

г) членовете на екипажите на плавателни съдове – български граждани

д) лицата по т. 2, букви „б“, “в“, „д“ и „и“, независимо от тяхното гражданство.

За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България, се прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет от Република България до територията на друга държава, което не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на задължителната предполетна подготовка, и кацащо отново в Република България, не подлежат на поставяне под карантина;

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България от територията на друга държава, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава
общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България с цел доставяне на
въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след такова, които са чужди граждани, влизат на територията на Република България, при положение че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

г) при установяване на пътник със симптоми на COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника със симптоми на COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под задължителна 14-дневна карантина, съгласно указанията на органите на държавния здравен контрол.

Заповед № РД-01-274 от 21.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

Новата заповед влиза в сила от 01.06.2020 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Парламентът на живо