Откраднат е микробус за деца в инвалидни колички

Нели Чолашка 13 май 2014 в 10:50 2176 0

Откраднат е микробус за деца в инвалидни колички.

Навръх Великден в Габрово е откраднат микробус, с който са се придвижвали деца с инвалидни колички, съобщиха от фондация "Помощ за благотворителността в България".

Кражбата на микробуса с платформа за инвалидни колички е станала на 21 април тази година, оплакали се от Фондация „Грижи за деца с увреждания” в Габрово.

Центърът работи със седем деца, които имат нужда от ежедневна рехабилитация, а от 19 май организацията ще помага за рехабилитацията на деца от двата Центъра за настаняване от семеен тип в Габрово.

В момента дневният център използва автобус под наем и за една седмица са похарчили месечния бюджет за транспортирането на децата в инвалидни колички.

Междувременно Фондация „Грижи за деца с увреждания” събира средства, с които да помогне на децата да излизат от домовете си и да общуват с връстници.

„В повечето жилищни блокове, дори и при наличие на асансьор е необходимо да се изкачват стълби, за да се стигне до него. Тъй като основно майките се грижат за децата с увреждания, се оказва непосилно за тях да ги извеждат навън”, разказват от организацията.

За да се улесни достъпа на тези семейства до „външния свят”, фондацията набира средства за стълбищен робот, който да пренася количките по стълбите.

Планират устройството да може да се ползва от всички семейства на деца с двигателни увреждания по предварително изготвен график. Събрали са половината от средствата, необходими са още 4000 хил. лв.

Ако искате и можете да помогнете:

IBAN:BG14STSA93000013071364
BIC: STSABGSF
ДСК ЕАД КЛОН ГАБРОВО
ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков