Освобождават над 4 хил. студенти от такси в университетите

Александра Маркарян 12 май 2020 в 08:21 5205 0

4 476 студенти ще бъдат освободени от такси за обучение в университетите.

Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на Списък на професионалните направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда.

Става въпрос за първокурсници, които ще бъдат приети в университетите през предстоящата 2020/2021 година и ще продължат да учат без такси до края на обучението си.

Специалностите са:

1. Арменистика и кавказология

2. Индология

3. Иранистика

4. Новогръцка филология

5. Румънска филология

6. Унгарска филология

7. Хебраистика

8. Хидростроителство

Разпределението между редовни и задочни студенти, които ще учат безплатно в тези специалности, е съответно 3 883 и 593.

Необходимата сума за таксите им, които държавата ще покрие, е 2,6 млн. лв. за учебна година. 1,3 млн. лева ще бъдат за сметка на разчетените за целта средства в бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. Необходимите средства за 2021 г. ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните висши училища.

След обществено обсъждане проектът ще бъде приет на основание чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО).

"Целевото финансиране на тези стратегически направления и специалности е важно в национален план. Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда - пише министърът на образованието Красимир Вълчев в мотивите си към проектопостановлението. - В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други. Политиката на държавата следва да бъда насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти в тези области и те са важни за икономическия и социалния живот на страната. Предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности към проекта на Постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент. Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за постигане на целта, а именно - необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови