Осинови си мравуняк

Ирина Евгениева Последна промяна на 12 декември 2019 в 16:02 2798 0

Знаете ли, че мравките са санитарите на гората? Имат свръхчовешка сила и способност да носят между 10 и 50 пъти собственото си телесно тегло. Предполага се, че около 1 млн. мравки се падат на човек - с изключение на Антарктида и Арктика, където те не се адаптират към условията.

Мравките са фермери и са единствените същества освен хората, които отглеждат други организми - като листни въшки или гъби. Разполагат с два стомаха. Единият им служи за собствени нужди, а другият е за споделяне с други мравки. Някои видове могат да плуват и имат способността да оцеляват във водата и да задържат дъха си за дълъг период от време. Някои от тях имат свои роби, като нахлуват в съседните колонии на други мравки, улавят обитателите им и ги принуждават да работят за тях. Стари са колкото динозаврите. Различни изследвания разкриват, че мравките са се появили преди около 140 милиона години.

За тях е характерен социалният живот. Мравките живеят в общества със стройна организация, ясна йерархия и в много добре организирани групи, наречени колонии или мравуняци.

Мравунякът може да е изграден от всевъзможни материали и на всевъзможни места - изцяло или отчасти под земята, в живи или умрели дървета. Една такава колония приютява стотици милиони мравки. Основаването на нова колония става, като веднъж или два пъти в годината голямо множество крилати мъжки и женски с развити полови жлези излитат от старото гнездо на ята.

Промените в прекомерното използване на земята, замърсяването, изменението на климата си съперничат с местната флора и фауна и те всички разрушават естествените екосистеми. Екосистемите, от своя страна, стоят в основата на целия човешки живот и дейност. Човечеството се нуждае от "благата и услугите от екосистемите". Ползите, които те ни предоставят, включват храна, вода, дървен материал, пречистване на въздуха, почвообразуване и опрашване. Голяма част от оцеляването на екосистемите е подложено на натиск. Веднъж разрушени, често тяхното възстановяване е скъпо, а понякога и невъзможно.

Мравките като санитари в природата са изключително важни за правилното функциониране на екосистемата, но също така те са чувствителни към промените ѝ, което може да доведе до цялостното повлияване върху фитосанитарното здраве на горите. Малките работливци са важни, защото се хранят с ларвите на върховният корояд, които причинява сериозни щети на българските гори. 

На тези крехки крепители на екосистемата е посветена инициативите на сдружение "БИО-Б-ЕКО", с. Борино, "Мравките-санитарите на природата". Инициативата е подкрепена от дарителска кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк. Проектът е свързан със защита на мравуняците и изграждането на биотехнически съоръжения или малки къщички. За първи път през последните 30 години на територията на горското стопанство на с. Борино ще се извършват подобни дейности върху площ от 5 хил. дка, с което ще се осигури сигурна среда за малките санитари. 

Изграждането на тези съоръжения е много важно, защото хората и животните съзнателно или несъзнателно нарушават тези мравуняци, и това води до разстройване на екосистемата.

Необходимата сума за ефективното изпълнение на проектните дейности е между 5000-7000 лв.

Средствата ще се използват:

1. За полусферични метални биотехнически съоръжения-изработка, доставка до територията, както и монтаж. 

2. За птичи гнезда, като те ще се изработят без използване на стоманени пирони-изработка, доставка до територията и закрепване към дървета.

3. За възстановяване на ограда, която е към сградата на "Природен център Извора", от където ще се изпълняват всички проектни дейности. Оградата е била разрушена от стада крави и диви животни. 

Разходите за логистика - обхождане, снемане на GPS координати и тяхната обработка ще поемат от сдружението.

Сферите ще се изработят от специалисти заварчици, които ще направят полуерични защитни мрежи.

По-малките мравуняци ще бъдат захлупени със сферите, докато по-големите ще се преградят с ограда, изработена от акация.

Големите мравуняци ще бъдат защитени с материал от акация, на който срокът на годност е най-малко 15 години, като големите мравуняци имат механизъм за самовъзстановяване след евентуално посегателство.

От сдружението се надяват проектът да се реализира, както и да вдъхновят доброволци, които да се грижат за мравуняците. 

“Каня всеки, който иска, да си осинови един мравуняк и в следващите две или три години да се грижи за него. Ангажиментът на осиновителите ще е да следят за целостта на мравуняците”, призова инж. Билгин Асанов, председател на сдружение “БИО-Б-ЕКО”, с. Борино.

В рамките на проекта ще се извърши предварителен обход на определената територия, ще се заснемат и определят GPS координатите на застрашени мравуняци и такива в риск. На база на теренната информация ще се изработят тези биотехнически съоръжения, които ще се монтират с организирани групи от ученици и младежи доброволци.

От сдружението коментират, че колкото повече биотехнически съоръжения се монтират, толкова по-осезаем ще е резултата от този екосистемен експеримент, заложен в проекта.

Като допълнение към проекта се предвижда и доставка на стари хралупести дънери, като целта е повишаване на имунната система на екосистемата. С помощта на тези дънери, наречени “ловни дървета” ще се привлекат дървоядните насекоми. Включително и на върховият корояд, като процесът на гниене ще спомогне за създаване на мравуняци. Така ще бъде пренасочено „вниманието” на тези вредители от младата борова гора към храпулестите дънери.

Ако каузата ви вдъхновява, може да допринесете за реализацията на проекта, като дарите на:

Получател/Титуляр: Сдружение "БИО-Б-ЕКО"

IBAN: BG63CECB979010F9097800

BIC: CECBBGSF

При банка: Централна Кооперативна Банка

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш