Омбудсманът настоява COVID добавките на пенсионерите да не се удържат при запори

OFFNews 20 януари 2022 в 12:20 1294 0

COVID добавките на пенсионерите да не се вземат при наложени запори - това предложение до председателя на парламента Никола Минчев и депутатите от социалната комисия и тази по бюджет и финанси отправи омбудсманът Диана Ковачева.

В мотивите си тя посочва, че COVID добавките към пенсиите от 60 лв. имат социален характер и като антикризисна мярка представляват помощ за пенсионерите от държавата в извънредната пандемична ситуация. Ковачева изтъква, че възрастните хора, които държавата подпомага в ситуацията на пандемия, я сигнализират, че още преди да стигне до тях добавката, вече им се удържа за наложени запори заради непогасен кредит или затруднения в плащането на битови сметки.

Така вместо да бъдат подпомогнати в разгара на COVID кризата, сумите им отиват за погасяването на дългове.

Омбудсманът настоява да се добави нов параграф в Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2021 г.

"§…Обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват върху парични средства, изплатени на пенсионери като компенсации въз основа на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на пенсионерите по изречение първо, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки", предлага Ковачева.

Омбудсманът подчертава, че така една от най-уязвимите части от обществото се оказва неподкрепена в кризата, включително за покриване на най-неотложните нужди като храна.

"Законодателно е предвидено, с оглед необходимостта от средства за покриване на належащи нужди на длъжника, някои негови вземания да са изцяло несеквестируеми, а други, като доходите от труд и пенсия, да са частично секвестируеми. Извън законово определените като несеквестируеми средства на длъжника, другите негови вземания могат да се удържат за удовлетворяване на кредитора", посочва Диана Ковачева.

Тя допълва, че чл. 444, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс сочи, че изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника – физическо лице: предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение. Такива разпоредби има съответно в Кодекса за социално осигуряване, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца, Закон за социалното подпомагане.

Тя напомня, че с министерското постановление от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за м.г. има одобрен допълнителен трансфер в размер до 750 000 000 лв. по бюджета на ДОО за изплащане на допълнителна сума към пенсиите за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. Липсва обаче изрична разпоредба, която да определя тези добавки като несеквестируеми, заради което и омбудсманът внася конкретния текст.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови