Обединение на шофьорите обвини в лобизъм съставителите на новия закон за превозните средства

OFFNews Последна промяна на 14 август 2019 в 14:06 4377 0

Българското обединение на шофьорите заподозря лобистки интереси в новия проектозакон за пътните превозни средства - един от трите текста, които трябва да заменят сега действащия Закон за движение по пътищата. 

Според проектозакона първата регистрация на кола вече ще може да се прави не само в Пътна полиция, но и в частни пунктове в цялата страна.

Освен това се предвижда всички автомобили ще имат технически паспорти, данните от които ще влизат в специален регистър, който ще се следи от Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“. Тези паспорти ще се издават при техническия преглед за първа регистрация.

За първи път се регламентира търговията с части втора употреба, като сделки с употребявани части за коли ще се извършват, само ако едно от лицата е търговец, който трябва да е вписан в регистър, воден от кметовете на общините. За първи път се въвеждат и правила за автосервизите. 

Според Българско обединение на шофьорите обаче част от новите текстове са наложени от лобистки интереси. 

"Такива са на организацията на сервизите, които вместо да използват пазарни механизми за привличане на клиенти, желаят да се започне налагане на санкции срещу всеки собственик, който извършва ремонтни дейности по собственото или управляваното от него ППС. Тук е добре да подчертаем, че подобни непазарни методи и санкции не са познати в другите държави членки на Европейския съюз", подчертават оттам.

От организацията са категорични, че изискваният технически паспорт ще доведе до по-голяма административна тежест за шофьорите, а новият начин за регистрация на превозно средство ще оскъпи услугата, като според тях във възможността това да се извършва от частни пунктове също прозират лобистки интереси. 

Ето и цялото становище на БОШ:

СТАНОВИЩЕ

За предложеният на 19.07.2019 г., за обществено обсъждане, проект на Закон за пътните превозни средства Предложеният ни за обществено обсъждане проект на Закон за пътните превозни средства, е предложен с мотив да намали аварийността по пътищата ни, както и да регламентира сервизната дейност и търговията с авточасти. Като начало е добре да припомним на групата, създала този проект на закон, че поради технически проблем инцидентите по родните пътища са само около един процент. Така предложеният ни проект, според нас, не само, че няма да намали аварийността, но даже би бил предпоставка за нейното увеличение, както и за ненужно завишаване на разходите от страна на собственици на ППС, за самите ППС, и е поредният фактор, който е пряка предпоставка за завишаване на корупцията на пътя.

В този проект на закон прозират много лобистки интереси. Такива са на организацията на сервизите, които вместо да използват пазарни механизми за привличане на клиенти, желаят да се започне налагане на санкции срещу всеки собственик, който извършва ремонтни дейности по собственото или управляваното от него ППС. Тук е добре
да подчертаем, че подобни непазарни методи и санкции не са познати в другите държави членки на Европейския съюз. Може би от авторския колектив не знаят, че голяма част от водачите на ППС, които управляват същите в днешно време, са обучавани и за механици. В миналото имаше такава практика, целта на която беше самият водач да може да отстрани възникнал проблем по ППС-то с цел избягване на възможност за създаване на предпоставка за инцидент.

Друг откровено лобистки текст е промяната за начина на първа регистрация на ППС в Р. България. Създаването на така наречения  „технически паспорт” е поредната допълнително създадена административна тежест за всеки български гражданин собственик на МПС, поредното недомислие, което според нас има за цел засилване на тормоза срещу собствениците на ППС, както и увеличаване на корупционните практики. Един от мотивите за създаване на този документ е да има информация за това дали ППС-то е участвало в инцидент на пътя, или не. Правилно ще е да припомним на групата, съставила този текст, или да ги уведомим, в случай че не са знаели досега, че независимо дали е участвало в инцидент едно ППС, то ако няма промени в неговата геометрия и е преминало през технически
преглед, то същото е толкова технически годно, колкото и всяко друго ППС, което не е участвало в инцидент. Също така е видно, че новият начин за регистрация само ще завиши разходите по самата регистрация и то многократно, нещо, което реално би било предпоставка за намаляване на вноса на втора употреба ППС, които са на възраст, по-малка от средната възраст на нашия автопарк. Доста екзотично звучи и извеждане на дейността по идентификация на ППС от страна на държавните структури и прехвърлянето на тази дейност в ръцете на частния сектор. Тук прозира не само откровен лобизъм в полза на група може би предварително избрани лица, но и явно невежество от страна на авторския колектив, разписал този проект.

Полезно за авторите ще е да се запознаят с методите на идентификация, както и с информационните системи, в които се проверява всяко ППС, което се представя за първа регистрация в България, за това дали е противозаконно отнето, дали има съдебни разпоредби върху него, както и за наличието на други основателни възбрани върху него. Абсолютно е невъзможно да се даде достъп на частни пунктове до Шенгенската информационна система, както и до системата на Интерпол и Европол, а това са системи, в които всяко ППС е задължително да бъде проверено преди издаването на документи за неговата регистрация. Също така в проектозакона е записано, че при наличието на интервенция върху идентификационния номер на ППС-то, то идентификацията, ще се извърши от органите на МВР. Този текст ясно показва, че компетентността на служителите в новите пунктове за идентификация няма да е на нивото на сегашните, които са към МВР.

Според нас е видно желанието на авторите на проектозакона да прехвърли един бизнес в ръцете на група избрани, които да събират такси, наложени ни със закон, в случаите, в които няма видими проблеми, но да предпазят новите пунктове за идентификация от отговорност, която възниква при по-тежки случаи.

В мотивите е записано, че прилагането на този проектозакон ще увеличи разходите на бюджетни средства, насочени към ИААА, с цел обезпечение на персонала, който е предвидено да бъде увеличен. Тук виждаме поредното назначение на допълнителни контролни органи, нещо, което според нас е абсолютно ненужно. Контролът, който тези
служители ще трябва да упражняват, само ще засили корупцията, без да промени фактическата обстановка в аварийността по нашите пътища.

Нашето мнение по така предложения ни проект на Закон за пътните превозни средства е, че евентуалното приемане на този закон:

1. Ще увеличи разходите за първа регистрация в България на всички ППС, многократно, без това да промени реалното състояние на автопарка.

2. Времето за регистрация на ППС ще се увеличи на поне два а може би и три дена, минимум.

3. Задължителното изкарване на така наречения „технически паспорт” на всички вече регистрирани ППС ще генерира приходи от минимум десетки милиони левове към избрани от авторите на закона фирми. Всичко това няма да промени аварийността по нашите пътища, но може да създаде поредната корупционна практика.

4. Забраната за извършване на автомонтьорска дейност от собствениците на ППС ще доведе до усложняване на пътната обстановка. Водачът на всяко аварирало ППС ще бъде изправен пред угрозата да бъде санкциониран, ако реши сам да отстрани възникналия проблем, но вместо това ще трябва да изчака, съдействие от регистриран автомонтьор.

5. Ще покачи чувствително цената на авто-монтьорските услуги.

6. Ще създаде условия за невъзможност да се извършват автомонтьорски услуги за нормален период от време. Самото забавяне на тези услуги, ще е поредната предпоставка за създаването на корупционни практики.

7. Ще затрудни, а в някои случай ще направи невъзможно, търговията с авточасти.

8. Ще се създаде условие за нерегламентирана търговия с нови и употребявани авточасти.

Имайки предвид предложените ни проекти на „Закон за движение по пътищата”, „Закон за водачите на моторни превозни средства” и „Закон за пътните превозни средства”, ние от Българско обединение на шофьорите предлагаме, да бъдат отхвърлени тези проекти и да се започне работа по разписването на нов Закон за движение по пътищата. Нашият съвет към възложителите на разписването на нов проект на този закон е работната група, която ще го съставя, да бъде от хора, които разбират от материята, а не от случайно събрани служители на някои министерства.