НСИ спира анкетите на живо, ще събира данни по телефон и мейл. Как да проверим дали не звъни измамник

Обмисля се пробното преброяване да се извърши само по електронен път

Александра Маркарян Последна промяна на 01 април 2020 в 14:03 2721 0

Националният статистически институт спира провеждането на интервюта "лице в лице". Данни за статистиката ще продължат да се събират само по телефона и чрез имейли - съобщава НСИ. Причината е коронавирусът и желанието на НСИ да бъдат опазени респондентите и потребителите.

НСИ призовава гражданите и фирмите да откликнат и попълват анкетите по телефона или мейла и подчертава, че резултатите от изследванията на домакинствата са още по-важни в сегашната извънредната ситуация и са основа за оценка на ефекта от предприеманите мерки и отражението им върху заетостта и условията на живот.

В момента се провеждат „Наблюдение на домакинските бюджети“ и „Наблюдение на работната сила“. Събирането на данни за „Наблюдението на доходите и условията на живот“ (EU SILC) ще започне след 15 април. Представители на НСИ ще се свържат с определените на случаен принцип домакинства по телефона и ще ги помолят да отговорят на въпросите от анкетата, да изпратят отговори по е-mail или да попълнят отговорите си в електронна форма онлайн.

Данните ще се използват единствено и само за статистически цели, както при всички изследвания на НСИ - уверяват оттам.

За да са сигурни хората, че не ги мамят, всеки, получил телефонно обаждане от НСИ, ще може да се обади на регионалните  офиси на НСИ, контактите на които са достъпни на интернет страницата на НСИ. Хората ще могат да проверят дали обаждането по телефона е от сътрудник или служител на НСИ, какви са неговите имена, за кое изследване се обажда и т.н.

Част от домакинства, с които НСИ ще се свърже, вече са участвали в предишни вълни на наблюдение в съответното изследване.

Наблюдението на потребителските цени в момента се извършва въз основа на цени на стоките, публикувани в интернет, където това е възможно. Заради усложнената епидемиологична обстановка обходите на търговските обекти, които са все още отворени, са спрени. До 13 март 2020 г. наблюдението бе проведено и до момента и около 60% от цените са регистрирани.

Бизнес изследванията, които се правят чрез онлайн анкети, се провеждат, както и досега. Ако е необходимо, се осъществява контакт с компании, отговорите на които са съществени за мониторинга на определена дейност.

Изследванията с източник административни регистри и бази данни, както и изследванията с източник респонденти – юридически лица се провеждат по график и резултатите от тях ще бъдат публикувани съгласно Календара за разпространение.

След затваряне на границите е прекратено извършването на терен на изследването „Пътувания на българите в чужбина и посещения на чужденци в България“, което се провежда на контролно-пропускателните пунктове и аерогари в София, Варна и Бургас. Данните за него ще бъдат само от административни източници. 

Пробното преброяване бе отложено с месец и трябва да започне на 20 април. Обсъжда се вариант то да бъде проведено само по електронен път.

Потребители

Приемната за потребителите на статистическа информация работи с непроменено работно време. НСИ насърчава гражданите и фирмите да заявяват необходимите им услуги чрез електронна поща info@nsi.bg.

Информация за услугите може да се види на адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/42/basic-page/.

На разположение е и Информационна система ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf.

Всички изготвени справки и удостоверения (Удостоверение за КИД и статистическа информация) могат да се получат по имейл след заплащане по банков път.

Заявките за достъп до Информационна система „Бизнес статистика“ могат да се обработват изцяло по електронен път безплатно.

Изключение: заверено копие на Годишен отчет за дейността се получава само лично от управител или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Приемната на НСИ. Поради спецификата на услугата не може да се използва лицензиран пощенски оператор.

Библиотеката на НСИ временно е прекратила достъпа до читалнята за външни посетители. Можете да използвате ресурсите на Дигиталната библиотека чрез сайта https://www.nsi.bg/biblioteka/ или https://www.nsi.bg/statlib/.

Екипът на Националния статистически институт призовава членовете на домакинства, попаднали в извадки на изследвания, както и представителите на бизнеса да отговорят на анкетите. Само така обществото ще има точна и навременна информация за икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда.

Участието в изследванията ще подпомогне процеса на вземане на информирани, държавнически решения за по-безболезнено преминаване на хората и бизнеса през кризата и за преодоляване на негативните последици върху всички сфери на обществения, социален и икономически живот.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови